Friday, 23 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » Gajenje soje non GMO u Srbiji – perspektive

Gajenje soje non GMO u Srbiji – perspektive

Gajenje soje non GMO – Perspektive gajenja soje – U proizvodnji soje Srbija se nalazi u vrhu u Evropi. Najveći proizvoĊaĉi soje u Evropi su Ukrajina, Rusija, Italija, Srbija, Francuska i druge zemlje. U Srbiji soja se gaji na površini koja se u zavisnosti od godine i drugih uslova kreće od 220 do 260.000 ha. Srbija je poznata kao zemlja u kojoj se proizvodi soja koja nije genetski modifikovana iako sporadiĉno ima pojava gajenja GMO soje. Gajenje GMO soje u Srbiji je zabranjeno zakonom i povlaĉi kazne kako za pravna tako i za fiziĉka lica. Kazne su novĉane a takođe su vezane i za registraciju gazdinstva i subvencije koja poljoprivredna gazdinstva primaju.

Dobar primer kako da na najbolji naĉin Evropi i svetu predstavimo našu prirodnu soju, negenetski modifikovanu i da se bolje pozicioniramo na tržištu nemodifikovanih proizvoda , proizvedenih po pravilima dobre poljoprivredne prakse je osnivanje i rad udruženja Dunav Soja

Dunav soja (Donau soja) je međunarodno udruženje koje se zalaže za bezbednost i visok kvalitet proizvoda podrškom proizvodnje i korišćenja genetski nemodifikovane soje iz Evrope.

Gajenje soje non GMO 

Udruženje se sastoji od preko 220 ĉlanova iz 16 evropskih zemalja. Ĉlanovi udruženja su vodeći proizvođaĉi I prerađivaĉi soje, proizvođaĉi stoĉne hrane, predstavnici prehrambene industrije I trgovinski lanci. Takođe u udruženju su i poljoprivredne institucije i organizacije za zaštitu životne sredine. Dunav soja udruženje podržano je od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva I vodoprivrede od 2013. godine kada je potpisana Dunav Soja Deklaracija zajedno sa 16 nadležnih ministarstava iz evropskih zemalja dunavskog regiona. Zemlje potpisnice Dunav Soja Deklaracije su Nemaĉka, Švajcarska, Italija, Ĉeška, Poljska, Austrija, Slovaĉka, Slovenija, Hrvatska, Mađarska, Srbija, BiH, Bugarska, Rumunija, Moldavija i Ukrajina.

Program Dunav Soja ima za cilj unapređenje i promovisanje proizvodnje, prerade I plasmana genetski nemodifikovane soje, kontrolisanog kvaliteta i porekla iz  Dunavskog regiona.

Dunav soja standard kvaliteta obuhvata kontrolu i sertifikaciju proizvoda od “njive do trpeze” I time se garantuje da je proizvod bez GMO i domaćeg porekla (iz zemalja dunavskog regiona).

Proizvod koji je oznaĉen sa oznakom Dunav soja je proizvod kontrolisanog porekla i kvaliteta.  Prehrambeni proizvodi proizvedeni od Dunav soje ili korišćenjem Dunav Soja soje u ishrani životinja nose znak “Dunav Soja, Proizvedeno od soje kontrolisanog porekla i kvaliteta Dunav Soja” ili “Hranjeno sojom kontrolisanog porekla i kvaliteta Dunav Soja”. Da bi se koristila ova zaštićena oznaka moraju biti ispunjena sva Dunav Soja uputstva i potpisan ugovor o korišćenju oznake.

Kod ispunjavanja standarda kvaliteta vrlo bitno je usaglašenost sa legislativom EU oko primene pesticida u proizvodnji soje, kao i da zemljište u okviru zaštićenih prirodnih podruĉja , šuma i moĉvara ne može da se koristi u proizvodnji soje. U proizvodnji Dunav Soja soje mogu da se koriste genetski nemodifikovane sorte soje iz EU ili sorte proizvedene u domaćim institutima zemalja koje nisu ĉlanice EU. Proizvođaĉi Dunav Soja soje ne smeju da se bave proizvodnjom ni jedne druge genetski modifikovane kulture.

Kada se sve sagleda, poĉevši od reputacije koju imamo na tržištu soje, ekonomske isplativosti i na kraju i zakonske regulative nema razloga za gajenje genetski modifikovane soje u Srbiji.

Autor Milenko Đurić 

foto pixabay.com

Gajenje soje non GMO