Saturday, 18 November, 2017
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo » Gajenje borovnice za tržište i ostvarenje profita

Gajenje borovnice za tržište i ostvarenje profita

Gajenje borovnice u zašti?enom prostoru – Brzakovi? Nebojša, dipl.inž.poljoprivrede

Protivgradnim mrežama kao dodatak se postavljaju zaštitne mreže koje prakti?no zatvore ?itavu površinu zasada borovnice, spre?avaju?i ulazak ptica i štetno dejstvo grada. Ove mreže služe i kao zasena u vreme visokih temperatura, koje mogu nepovoljno uticati na razvoj biljaka i izazvati pojavu ožegotina na plodovima. Preko mreže se za vreme berbe, ukoliko se pojavi kišni period, može postaviti plasti?na folija, koja štiti borovnicu od prevelike vlage. Ovako se smanjuje pojava bolesti, posebno truleži ploda. Konstrukcija je lu?nog oblika i sastoji se od plasti?nih ili aluminijumskih cevi postavljenih na rastojanju od 2-2,5 m. Naj?eš?e su po dva reda borovnice natkrivenih jednim lukom ?ime se omogu?ava nesmetano izvo?enje berbe i tokom kišnog perioda kretanjem radnika izme?u dva reda.

Gajenje borovnice za tržište i ostvarenje profita

Radi postizanja viših cena na tržištu podižu se plastenici u kojima se borovnica gaji u kontejnerima. Plastenici su dužine od 18-30 m a širine do 8 m, visine 3,5-4,5 m. Pokrivne folije sa bo?nih strana plastenika se podižu po potrebi u toku visokih dnevnih temperatura, kako bi se obezbedilo strujanje vazduha i provetravanje, kao i u vreme izvo?enja agrotehni?kih mera. Biljke se sade pojedina?no u saksije, ?ija je zapremina 20 l supstratne smeše. Supstrat mora biti kisele reakcije (ph 4,2 – 4,8 ). Kada se žbun razvije i stupi u punu rodnost izvodi se presa?ivanje u ve?e saksije pre?nika do 40 cm. Od momenta unošenja biljaka u tunel posle tri meseca po?inje zrenje plodova.

Ovi kontejneri se mogu unositi i u zagrejane staklenike krajem decembra, posle završetka biološkog mirovanja. Oprašivanje se obezbe?uje uz pomo? bumbara. Zrenje po?inje ve? sredinom aprila a nakon završetka berbe kontejneri sa biljkama se mogu izneti kako bi se prostor racionalno iskoristio za proizvodnju neke druge kulture. Ovi staklenici su opremljeni najmodernijim sistemima za održavanje vlažnosti, temperature i svetlosti , kako bi se obezbedili optimalni uslovi za gajenje borovnice.

PSSS Užice

Nebojša Brzakovi?-dipl.inž.poljoprivrede

fotopixabay.com

Gajenje borovnice za tržište i ostvarenje profita