Saturday, 24 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » FUZARIOZA pšenice, pravo vreme za zaštitu

FUZARIOZA pšenice, pravo vreme za zaštitu

pšenica prihrana

Fuzarioza pšenice

FUZARIOZA PŠENICE – Široko rasprostranjena bolest prisutna u svim delovima zemlje. U zavisnosti od vremenskih uslova kod nas se javlja skoro svake godine u slabijem ili ja?em intenzitetu pri?injavaju?i odre?ene štete koje se ispoljavaju u smanjenju prinosa i zrnu lošijeg kvaliteta.

 Ovaj patogen parazitira pšenicu i naj?eš?e se javlja na po?etku cvetanja i u mle?noj zrelosti. Simptomi bolesti se javljaju na celom klasu ili pojedina?nim klasi?ima u vidu pojave slamasto žute boje koja se javlja kao posledica odumiranja klasa. Pri osnovi klasi?a i na samom vretenu u uslovima pove?ane vlažnosti formira se narandžasta prevlaka od reproduktivnih organa gljive. Dešava se da parazit zahvati poslednju internodiju pri ?emu dolazi do odumiranja celog klasa. Posledica toga je slaba nalivenost zrna u zaraženom klasu što znatno uti?e na smanjen prinos i hektolitarsku težinu kao i loš kvalitet zrna pšenice od kojeg se ne može dobiti brašno odgovaraju?eg kvaliteta.

 FUZARIOZA pšenice, pravo vreme za zaštitu

Gljivice iz roda Fusarium su stalno prisutne u zemljištu gde se javljaju u vidu micelije na biljnim ostacima.

Tako?e se mogu prenositi i zaraženim semenom. Ja?i napad fuzarioze klasa pšenice po pravilu se javlja na parcelama na kojima je predusev bio kukuruz i u uslovima ?estih padavina u fazi cvetanja pšenice i nalivanja zrna.

Setva zdravog semena, plodored, dublje zaoravanje žetvenih ostataka kao i stvaranje optimalnih uslova za brzo nicanje i razvoj biljaka su bitni preduslovi za smanjeno prisustvo ove bolesti u samom usevu. Pored ovih mera treba izvršiti i hemijski tretman pšenice fungicidima namenjenim za suzbijanje ovog patogena pogotovu u uslovima ?estih i obilnih padavina u fazi cvetanja i nalivanja zrna.

Tretmani se trebaju izvršiti na po?etku faze cvetanja pšenice jednim od fungicida: Artea, Duet ultra, Prosaro 250 EC, Antre plus 1,5l/ha i Bumper P 490 EC (a.m. prohloraz+propikonazol ), 0,75-1 l/ha.

psss negotin    Nenad Ili?, dipl.ing.

PIS VOJVODINA – Preporuka za proizvo?a?e: u?estale padavine u narednom periodu tokom cvetanja  pšenice, mogu dovesti do ja?eg napada fuzarioze klasa. Pregledom useva treba odrediti fazu razvoja ozime pšenice, kada se utvrdi da na 5% klasova imamo pojavu prašnika primeniti neki od navedenih fungicida:

  1. Cello (a.m. tebukonazol+protiokonazol+spiroksamin) 1,25 l/ha
  2. Zamir 400EW ( a.m. prohloraz+tebukonazol) 0,75-1 l/ha
  3. Bumper P ( a.m. prohloraz+propikonazol) 0,75-1 l/ha
  4. Osiris (a.m. epoksikonazol+metkonazol) 1,5-2,5 l/ha
  5. Duett ultra (a.m. epoksikonazol+tiofanat-metil) 0,4-0,6 l/ha
  6. Artea 330 EC (a.m. propikonazol+ciprokonazol) 0,5 l/ha

Fuzarioza klasa  je oboljenje koje dovodi do zna?ajnog smanjenja prinosa ( u ja?e zaraženim klasovima se obrazuju štura zrna) i pogoršanja kvaliteta zrna (prisustvo mikotoksina opasnih po zdravlje ljudi i životinja)!

Leave a Reply