Wednesday, 14 November, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » Fuzarioza pšenice može zahvatiti koren i klas

Fuzarioza pšenice može zahvatiti koren i klas

pšenica

 Fuzarioza pšenice

Fuzarioza pšenice – Gljivična oboljenja Fusarioze nanose velike štete na pšenici. Izaziva ih parazitna gljiva Gibberella zeae i mogu se izdvojiti dva tipa obolenja.

Jedno je fuzarioza klasa pšenice (Fusarium graminearum ) i drugo Fuzariozna trulež korena i stabla pšenice (Fusarium culmorum).

  Kod fuzarioze klasa

Prvi simptomi se uočavaju posle cvetanja pšenice. Gubi se normalna zelena boja klaska i usled nekroze tkiva postaje slamasto žuta. U zaraženom klasu se formiraju zrna različitog stepena nali venosti i zahvaćeni micelijom gljive. Pri osnovi zaraženih klasaka ali i na plevama formira se narandžasto-crvenkasta navlaka od micelije i sporonosnih organa parazita. Krajem vegetacije formira se čađava navlaka saprofitnih mikroorganizama. Ispod potpuno zaraženog klasa stablo poprima mrko-ljubičastu boju. pojavljuje se na svim područjima u kojima za vreme cvetanja i formiranja zrna preovlađuje vlažno i toplo vreme.

 Štetnost se ogleda pre svega u pogoršanju kvaliteta zrna kada prouzrokovači ovog oboljenja u zaraženim zrnima proizvode mikotoksine – ZEARALENON     opasne po zdravlje.

 Fuzarioza pšenice može zahvatiti koren i klas

U uslovima koji pogoduju razvoju ovog patogena zaraza može da bude i 50%. Klica koja se razvije iz zaraženog zrna gubi orijentaciju rasta i propada.

 Zaštita pšenice

 Preporučuje se poljoprivrednim proizvođačima pregled useva pšenice. Ukoliko se usevi nalaze u fenofazi početka cvetanja – 5% klasova izbacilo prašnike, preporučuje se tretman nekim od sledećih fungicida:

 PROSARO 250-EC (protiokonazol+tebukonazol) 0,75-1 l/ha

ARTEA 330-EC (propikonazol+ciprokonazol) 0,5 l/ha

ANTRE (tebukonazol+karbendazim) 1,5 l/ha

Branivoje An?eli?

Diplomirani inženjer poljoprivrede za zaštitu bilja

PIS Vojvodine

 Fuzariozana trulež korena i stabla pšenice

 je rasprostranjeno obolenje u svetu ali se javlja i kod nas. Gde se redovno javlja može značajno da utiče na smanjenje prinosa ali i na sam kvalitet zrna. U povoljnim uslovima za razvoj patogena procenat inficiranih biljaka može da iznosi i do 50 %. Kod mladih biljaka zahvaćeni delovi korena i stabla nekrotiraju i dobijaju tamnu-mrku boju. Na uzdužnom preseku stabla, u okviru nekrotičnog tkiva (starije biljke), javlja se svetlo ružičasta micelija parazita. Jedan od simptoma je i prevremeno sazrevanje sa sitnim klasom i šturim zrnima.

 Da bi se postigli visoki prinosi i dobar kvalitet zrna treba sprovoditi integralne mere proizvodnje i zaštite pšenice  Navodimo najznačajnije :

  • -Plodored ( najbolje sejati pšenicu svake treće godine )
  • -Preventivno prskanje fungicidima ( u fazi cvetanja i mlečne zrelosti )
  • -Gajenje manje osetljivih sorti ( rane sorte pšenice su manje otporne )
  • -Upotreba zdravog semena
  • -Dezinfekcija semena
  • -Pravilna primena agrotehničkih mera (očuvanje zemljišne vlage, izbalansirano đubrenje)

foto pixabay.com

Fuzarioza pšenice koren

Leave a Reply