Wednesday, 20 February, 2019
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » Fosfor manjak utiče na bolesti biljaka i prinos

Fosfor manjak utiče na bolesti biljaka i prinos

Fosfor manjak – na nekim njivama uočena je promena boje lisne mase kod useva posejanih pre optimalnog roka. Simptomi pojave crvenkaste nijanse listova ukazuju na nedostatak fosfora u zemljištu. Ovakva pojava je česta u jesen i rano proleće a  intenzivnija u mikrodepresijama gde je duže zadržavanje vode pogotovu na parcelama gde je seme plitko posejano a biljka je sa slabije razvijenim korenovim sistemom. S obzirom na slabu pokretljivost fosfora u zemljištu celokupna količina ovog elementa se, na osnovu hemijske analize, unosi u jesen pre osnovne obrade kako bi  hranivo bilo uneto u zonu korenovog sistema i bilo pristupačno biljci tokom vegetacije. Na parcelama na kojima ova mera nije odrađena možemo očekivati posledice koje će se manifestovati kroz slabiju otpornost biljke na bolesti, a sigurno će se odraziti i na prinos useva.

Nenad Ilić,dipl.ing.

PSSS NEGOTIN

 Fosfor manjak utiče na bolesti biljaka i prinos

FOSFOR i rastvorljivost. Odmah po unošenju P-đubriva u zemljište, pod dejstvom zemljišne vlage, đubrivo počinje da se rastvara. S njegovim rastvaranjem, u neposrednoj blizini same granule, zemljišni rastvor se značajno obogaćuje rastvorenim fosfatima, omogućavajući tako da se oni udalje od samog jezgra. Ovo difuzno kretanje fosfatnih jona, međutim, teče dosta sporo, tako da se oni udaljavaju od same granule najviše 3-7 cm, ali se može intenzivirati padavinama ili većom količinom vode koja dospeva u zemljište navodnjavanjem. Pošto se ovde radi o sporom kretanju u ratsvoru, većina fosfatnih jona reaguje sa čvrstom fazom zemljišta. Ovaj izrazito koncentrovani rastvor P (2,9-6,8 ml/l) reaguje sa česticama zemljišta koje mu se nađu na udaru, pri čemu dolazi do rastvaranja nekih od prisutnih minerala u zemljištu.

Rastvorljivosti minerala doprinosi i pH vrednost ovog zasićenog rastvora, koja oko granula iznosi 1,5-8,5, a aktivan, hemijski uticaj ovog koncentrovanog rastvora, prvenstveno se ispoljava na površini minerala. Kao rezultat tog procesa zemljišni rastvor se obogaćuje brojnim katjonima koji potiču iz kristalne rešetke minerala, a rastvor postaje bogatiji u Fe3+, Al3+, Mn2+, K+, Ca2+i Mg2+. Novonastali katjoni u zemljišnom rastvoru, mogu zameniti katjone u adsorptivnom kompleksu, koji, opet, reaguje sa fosfatima i stvaraju nove proizvode nastale u reakciji zemljište-đubrivo.

Fosfor rastvorljivost, kretanje kroz zemljište,

Posle unošenja u zemljište P-đubriva sa primarnim fosfatima Ca(H2PO4)2, vrlo brzo će se oko 20-35% P iz najpristupačnijeg oblika prevesti u manje pristupačne sekundarne Ca-fosfate (CaHPO4), koji će u ovom obliku egzistirati nekoliko nedelja. Međutim, prevođenje sekundarnih fosfata u druge, stabilnije okto Ca-P oblike [Ca4H(PO4)3)·2,5H2O], može trajati i nekoliko meseci, a nastajanje trikalcijum-fosfata(Ca3(PO4)2) može trajati i znatno duže.

U zavisnosti od pH reakcije zemljišta, odvija se i pravac hemijskih procesa, tako da na kiselim zemljištima oni od primarnih fosfata idu ka stvaranju sekundarnih [Ca(H2PO4)2) i CaHCO3], a pri izrazito kiselim uslovima, postepeno se prevode u amorfni AlPO4i FePO4 i talože u kristalne taloge minerala varescita i strengita. Dok se na karbonatnim zemljištima prvo stvaraju dikalcijum pa trikalcijum-fosfati.

Ukoliko se unose đubriva MAP i DAP, prisustvo NH4+utiče na pH rastvor ovih đubriva, tako da

1./ MAP stvara izrazito kiselu sredinu od pH 3,5 dok kod

2./ DAP-a pH je izrazito alkalno i iznosi 8,5 pa će fosfor biti rastvorljiviji u blizini granula DAP-a.

Unošenjem u zemljište đubriva na bazi amonijum-polifosfata (pH 6,2) njihovo ponašanje identično je kao i ponašanje svih ostalih granulisanih P đubriva, a isto je ponašanje i kalcijum i kalijum- polifosfata. Mada se reakcije koje dovode do smanjenja pristupačnosti P dešavaju u celom obimu pH zemljišta, one su ipak najviše izražene na alkalnim (pH>7,3) i kiselim zemljištima (pH<5,5). Stoga održavanje zemljišne kiselosti između pH 6 i 7 doprinosi najvećoj efikasnosti primenjenih fosfornih đubriva.

Izvor: PSSS Zaječar

Valentina Aleksić, dipl.ing. melioracija zemljišta i voda

foto pixabay.com

Fosfor manjak