Saturday, 18 November, 2017
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija » Forum EUROFRUIT u Beogradu, 21 – 22. novembar 2017.

Forum EUROFRUIT u Beogradu, 21 – 22. novembar 2017.

Forum EUROFRUIT u Beogradu – U?ite od najboljih na Fruitnet Forumu SE Europe

Stru?njaci za maloprodaju, marketing, investicije, uvoz-izvoz i usaglašenost spremni za u?ešc?e na beogradskom doga?aju

Vodec?i igra?i u proizvodnji voc?a i povrc?a u jugoisto?noj Evropi c?e saznati o tržišnim trendovima, novim tržišnim prilikama, novim tehnologijama i promeni potroša?ke potražnje na ovogodišnjem Fruitnet Forumu South-East Europe, godišnjem sastanku EUROFRUIT-a industrije svežih proizvoda u regionu koji se održava u Beogradu, Srbija, 21. i 22. novembra.

Doga?aj umrežavanja, koji obuhvata jednodnevnu konferenciju i dan studijskih poseta, pruža jedinstveni pregled tržišta voc?a i povrc?a iz perspektive dobavlja?a i kupaca u jugoisto?noj Evropi, fokusirajuc?i se na potencijal za rast izvoza svežih proizvoda u regionu, kao i povec?anje prodaje uvezenih proizvoda na svojim rastuc?im potroša?kim tržištima.

Sama konferencija ima za cilj da odgovori na nekoliko klju?nih pitanja.  Kako, na primer, mogu kompanije koje proizvode sveže proizvode u jugoisto?noj Evropi privuc?i institucionalne investitore u ono što nastavlja da bude brzo promenljivo me?unarodno poslovanje?  Koristec?i svoje iskustvo ekonomiste u odseku investicionog centra Organizacije za hranu i poljoprivredu, Andriy Yarmak ?e pokazati kako tržišna visprenost igra centralnu ulogu u dodavanju vrednosti kroz izvoz, i kako su kontrola kvaliteta i efikasnost u lancu vrednosti kriti?ni za one koji se takmi?e na me?unarodnom tržištu.

Kasnije, jedan od vodec?ih svetskih stru?njaka za sveže voc?e i povrc?e, Piet Schotel iz Fruit Consultancy Europe, c?e komentirati razli?ite važne aspekte poslovanja, uklju?ujuc?i i promenu uloga koje kupci i uvoznici supermarketa sada igraju, kao i sve vec?u potražnju za sertifikacijom u razli?itim oblastima kao što su bezbednost hrane, održivost i društvena odgovornost. Plus, on c?e proceniti potencijalni uticaj klju?nih trendova kao što su organska hrana, zdravlje i prakti?nost.

Ovogodišnji doga?aj obuhvata i doprinos vodec?eg trgovca na malo Maje Jojovi?, koja je na ?elu uprave kategorije svežih proizvoda u Delhaize Serbia.  Ona c?e proceniti najnovije tržišne trendove i objasniti kako trgovci na malo koriste sofisticirane metode komunikacije kako bi uzdigli svoj profil i povezali se s potroša?ima.

Forum EUROFRUIT u Beogradu, 21 – 22. novembar 2017.

Ferrán Cabrera, generalni direktor kompanije Anecoop Praha, c?e istražiti neke od tržišnih moguc?nosti koje postoje za dobavlja?e u jugoisto?noj Evropi, birajuc?i klju?ne trendove koji c?e u narednim godinama oblikovati tržište.

Mihai Ciobanu iz kompanije Fresh4cast iz UK c?e detaljno analizirati najnovije podatke o izvozu i uvozu koji se odnose na izvozna i uvozna tržišta svežih proizvoda u regiji.

A Alexandros Arampatzis iz gr?ke firme Vin Consulting c?e objasniti kako izvoznici mogu uspešno promovisati svoje proizvode i ponuditi nove ideje o tome kako vlastiti proizvodi u jugoisto?noj Evropi mogu u buduc?nosti uzdic?i svoj profil.

Sveža stru?nost

Tako?e u programu, delegati c?e ?uti stru?njaka za brendiranje i bivšu direktorku marketinga Julku Toski?, koja je nedavno osnovala svoju agenciju AgroBrand; Freda Douvena, iz holandske grupe ABB Growers, koji je zapo?eo novi poduhvat za razvoj proizvodnje voc?a u Srbiji; i Eldinu Mufti?, ?iji rad u Bosni i Hercegovini uklju?uje savetovanje voc?arskih i povrtarskih kompanija u Bosni i Hercegovini o tome kako investirati na na?ine koji pružaju izvoznicima najbolje moguc?e šanse za uspeh.

Na kraju liste ovogodišnjih govornika su Karin Goree iz Innovative Fresh (Holandija), David Psomiadis iz Imprint Analytics (Austrija) i Reshat Ajvazaj iz USAID/AGRO (Kosovo). Zajedno, ovaj trio govornika c?e pružiti našem Fruitnet Forumu alatke  za izvoz proizvoda: novi model za prac?enje kvaliteta svežih proizvoda u maloprodaji sa gledišta potroša?a; novi na?in borbe protiv prevara u ishrani odre?ivanjem autenti?nosti i porekla proizvoda; i savete kako da zadovolje standarde sertifikacije koji se traže na me?unarodnim tržištima.

Da biste se registrovali za Fruitnet Forum South-East Europe, posetite službeni vebsajt www.fruitnetforumsee.com.

foto pixabay.com

Forum EUROFRUIT u Beogradu, 21 – 22. novembar 2017.