Tuesday, 13 November, 2018
Najnovije vesti
Home » JABUKA » Formiranje vretenastog žbuna – horizontalne grane

Formiranje vretenastog žbuna – horizontalne grane

FORMIRANJE VRETENASTOG ŽBUNA – Vretenasti žbun je u stvari kržljava modifikacija piramide, kod koje su skeletne i poluskeletne grane u horizontalnom (ili približno horizontalnom) položaju i sve su kraće idući od osnove prema vrhu voćke.

  1. godina / Ukoliko se za formiranje vretenastog žbuna koriste jednogodišnje sadnice, u proleće prve godine po zasađivanju sadnicu treba skratiti na 80 cm iznad zemlje. Ukoliko se koriste sadnice koje na sebi imaju letoraste ili prevremene grančice , najbolje letoraste treba odabrati za ramene grane i staviti ih u horizontalni položaj, što se može učiniti vezivanjem letorasta za kolac ili žicu, ili pak primenom odbojnika I štipaljki. Nakon dve do tri nedelje dolazi do zdrvenjavanja osnove mladara, pa se odbojnici mogu ukloniti.

FORMIRANJE VRETENASTOG ŽBUNA 

2. godina / U proleće druge godine nastavlja se sa obrazovanjem uzgojnog oblika. Kod sadnica koje su koje su prilikom sađenja imale na sebi prevremene grane, a koje na sebi u drugoj godini već imaju formiran rod, na početku druge godine treba vršiti izolaciju vrhova.

3. godina / U proleće treće godine prorediti bočne grane (ako su guste) tako da ostanu na razmaku od 15-30 cm.

Orezivanje voćnih stabala pune rodnosti, čije su krošnje oblikovane u vidu vretenastog žbuna, slično je orezivanju stabala formiranih u vidu poboljšane piramidalne krune. Jedina je razlika u tome što se pri rezidbi nastoji da se donje bočne grane orežu slabije, a one više sve jače, tako da oblik krošnje ima oblik kupe, sa prečnikom osnove 1,8-2,2 m.

Rodne grančice se proređuju ukolkiko su voćke dobro obezbeđene istim, a prebujni, oštećeni i oboleli letorasti se uklanjaju sa osnovnog skeleta.

Četvorogodišnje i starije rodne grane rezidbom se potpuno uklanjaju.

Savetodavac za voćarstvo i vinogradarstvo

Dipl.inž. Dejan Jocić

foto pixabay.com

FORMIRANJE VRETENASTOG ŽBUNA