Saturday, 23 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo » Formiranje krune, njene vrste kod višnje

Formiranje krune, njene vrste kod višnje

formiranje vi[nja

Formiranje krune, Kod slabo bujnih sorti višnje na sopstvenom korenu (kao što je obla?inska višnja) naj?eš?e se primenjuje modifikovana piramidalna kruna malih dimenzija. U prvoj godini u fazi bubrenja pupoljaka višnje treba precizno prekratiti posa?ene sadnice na visinu od 120 centimetara, neposredno iznad predvi?enog pupoljka iz kojeg razvijeni mladar treba da bude produžnica debla.

Formiranje krune, njene vrste kod višnje

Kada mladari dostignu dužinu od 15 do 20 centimetara biraju se oni pogodni za skeletne grane. Ostale mladare treba otkloniti iz osnove ili pincirati. Kada ostavljeni mladari dostignu dužinu od 50 – 60 centimetara treba ih poviti pod uglom od 30 do 45 stepeni. Ukoliko se ova mera izostavi u ovom periodu , nije kasno da se uradi narednog prole?a, najbolje u fazi cvetanja.

U drugoj godini formiranja krune višnje produžnica se prekra?uje radi dobijanja grana druge stalaže na 90 do 100 centimetara iznad poslednje gornje ramene grane kod bujnih, a kod slabije bujnih sorti višnje na 70 do 80 centimetara. Ukoliko vo?ka višnje ima slabiji porast, primenjuje je oštrija rezidba uz vo?enje ra?una da najja?a grana bez obzira na položaj mora biti produžnica. Razbo?enje ramenih grana u drugoj godini može da se uradi i makazama odnosno rezidbom na “gornji pupoljak”.  Za mladare druge etaže ostavljaju se po tri mladara koji su najbolje raspore?eni po prostoru.

U tre?oj godini, ukoliko su grane druge etaže slabo razvijene treba ih prekratiti na dužinu od pet do deset centimetara i njihovo formiranje izvoditi isto kao i kod slabih grana prve etaže.

PSSS Jagodina

dipl. ing. Dejan Joci?