Monday, 25 September, 2017
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo » Fitoplazma listova vinove loze, uzročnik cikade

Fitoplazma listova vinove loze, uzročnik cikade

fitoplazmaFitoplazma listova vinove loze – Postoji veći broj fitoplazmi pouzrokovača žutila i crvenila lišća vinove loze,ali je najopasnija od njih Flavence doree. Ranije se smatralo da su bolesti tipa žutila ili crvenila prouzrokovane virusima, ali je danas utvrđeno da su uzročnici fitoplazme, idntifikovane u nekim našim vinogorjima. Ova bolest je u direktnoj vezi sa prisustvom cikade Scaphoideus titanus. Ona je prenosilac fitoplazme sa zaraženih na zdrave čokote. Osim ovog načina fitoplazme se mogu preneti samo sadnim materijalom. Ženke cikade polažu jaja početkom septembra na starijim lastarima vinove loze. Larve se hrane na naličju listova tokom juna meseca, a odrasli insekti se javljaju početkom jula i nastavljaju da se hrane na listovima vinove loze, kada mogu preneti bolest sa zaraženih na zdrave čokote. Period inkubacije bolesti pre pojave prvih sinptoma je dve godine .

Na zaraženim čokotima pupoljici u proleće ne kreću ili kreću kasnije od zdravih, orast lastara je usporen. Internodije na zaraženim lastarima su kraće , a u toku leta oni počinju da se naginju, krive ka zemlji. Lastari ne odrvene u potpunosti, pa izmrznu tokom zime. Zaraženo lišće je čvrsto, krto i uvija se po ivici.Kod belih sorti ono je žuto, a kod crvenih ono je intezivnije crvene boje. Duž glavnog nerva nastaju pege koje nekrotiraju. U zavisnosti od jačine i vremena pojave sinptoma, suši se cvast ili šepurina, a bobice se smežuraju i lošeg su kvaliteta.

[highlight]Obavezne mere zaštite;[/highlight

1.Krčenje i spaljivanje zaraženih čokota;

2.Praćenje pojave sinptoma bolesti;

3. Praćenje pojave cikade ,prenosioca bolesti u vinogradima;

4. Suzbijanje prenosioca zaraze kontaktnim insekticidima u dva tretmana tokom juna .

Primenuti sledeće insekticide:

  • Fenitrotion E -50,

  • LebajcidEC -50,

  • Lannate 90,

  • Lambda 2,5,

  • Cipermetrin,

  • Talstar 10EC.      Obavezna su dva tretmana

dipl.ing.Nada Baćanović

Fitoplazma listova vinove loze . uzročnik su cikade

Cikade ili cvrčci su vrlo različite veličine, od velikih vrsta do jako malih. Vrlo su pokretljivi i mogu preleteti hiljade kilometara. Neke vrste se kreću skakanjem. Hrane se sisanjem biljnih sokova. Neke vrste prenose viroze i fitoplazme.

Fitoplazmoze prdstavljaju novoutvrđene i verovatno najneistraženije bolesti koje su na vinovoj lozi u Srbiji prisutne u velikoj meri. Najnovija istraživanja potvrdila su širenje najdestruktivnije fitoplazme vinove loze Flavesscense doree FD koja prouzrokuje bolest poznatu kao zlatasto žutilo vinove loze. [highlight]Insekatska vrsta – cikada Scaphoideus titanus je nova štetočina u vinogradima Srbije i jedini je poznati prenosilac fitoplazme Flavesscense doree. Štete koje zbog ove bolesti trpe vinogradari širom Srbije još nisu do kraja sagledane. U selima Aleksandrovačke Župe u poslednjih 15 godina iskrčeno je čak 800 ha proizvodnih vinograda.

Stručnjaci su predvideli niz mera zaštite i prevencije u cilju sprečavanja širenja glavnog krivca cikade, vektora fitoplazme u vinogradima Srbije. Kontrola vektora olakšana je time što se S. titanus hrani samo na vinovoj lozi i ima jednu generaciju godišnje. Suzbijanje prezimljujućih jaja, novoispiljenih larvi i odraslih insekata dokazano je jedina efikasna hemijka mera zaštite.

Kontrolu vektora ove veoma opasne bolesti vinove loze omogućuju insekticidi ELISA 0,06%, FASTAC 10 EC 0,015%, KARATE ZEON i dr. Suzbijanje mlađih larvi S.titanus nekim od navedenih preparata sa jednim do dva tretiranja sigurna je zaštita u vinogradu. Prvo tretiranje izvodi se krajem maja ili početkom juna, a drugo nakon 10-14 dana.

 Mirjana Petrović, dipl.ing.polj.

U Istri je ovom bolešću zaražena vinova loza na 65 hektara!! Jedini lek je vađenje svih zaraženih čokota i spaljivanje. Vinogradari očekuju hitnu pomoć države Hrvatske jer je u opasnosti još 260 hektara. Ako se ništa ne učini postoji opasnost da se vinri Istre nađu u situaciji od pre 150 godina i ostanu bez svojih vinograda u potpunosti. Udruženje vinara zahteva od Vlade Republike Hrvatske hitnu dodwelu sredstava u visini od 2 miliona kuna za zaštitu vinograda.

foto pixabay.com