Saturday, 21 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » FERTIRIGACIJA kao korekcija osnovnog đubrenja

FERTIRIGACIJA kao korekcija osnovnog đubrenja

sistem

Feririgacija

FERTIRIGACIJA kao korekcija – i kvalitetno ?ubrenje je osnov ozbiljne povrtarske proizvodnje i ukoliko se naprave greške prilikom ?ubrenja, sva dalja ulaganja ne?e dovesti do željenih rezultata. Fertirigacija je ?ubrenje preko sistema za navodnjavanje kojom treba izvršiti korekciju osnovnog ?ubrenja bez upotrebe prevelikih koli?ina vodotopivih  ?ubriva.

Ukoliko se ?ubrenje biljaka vrši isklju?ivo fertirigacijom u odre?enim vremenskim periodima javlja se  veliki deficit hraniva i to u momentima izme?u zalivanja. Tokom  zalivanja kada se unosi ?ubrivo u zemljište dolazi do stvaranja prevelike koncentracije koje koren ne može da  iskoristiti i javlja se višak jednog (ili više elemenata). Tako?e se ?esto dešava da se zbog prevelike koli?ine ?ubriva unetih isklju?ivo fertirigacijom sadržaj soli toliko pove?a u zemljištu da se ono više ne može koristiti za poljoprivrednu proizvodnju  i ovo je veoma ?est slu?aj u praksi. Zato je vrlo važno   uneti odre?eni procenat ?vrstih kompleksnih ?ubriva u zemljište. Kompleksna mineralna ?ubriva su veoma važna jer u svakoj granuli sadrže sve mikro i makro elemente i  tim se obezbe?uju da korenu biljaka u svakom delu zemljišta budu dostupni svi elementi. Vrlo je važno da mineralna hraniva iz ?ubriva budu pristupa?na korenu biljaka odmah po unošenju u zemljište. Prilikom pripreme zemljišta treba uneti deo ?vrstih kompleksnih mineralnih ?ubriva da bi se biljkama obezbedila ravnotežena i pravilna ishrana tokom celog vegetacionog perioda. Azot je element koji ima presudnu ulogu u formiranju vegetativne mase a u procesu fotosinteze stvara organsku materiju i transportuje u ostale delove biljke.

FERTIRIGACIJA kao korekcija osnovnog ?ubrenja

U povrtarskoj proizvodnji se retko sre?e problem sa niskim sadržajem azota u zemljištu, bez obzira što su neki njegovi oblici veoma skloni ispiranju u toku zalivanja. ?eš?e se sre?e problem viška azota koji se manifestuje kroz: veoma bujne biljke, veliku osetljivost prema bolestima, odbacivanje cvetova, kašnjenje u zametanju u sazrevanju plodova. Azot je sklon  ispiranju koje nastaje usled zalivanja ili kiše, dobro rešenje problema koji nastaje u ishrani biljaka azotom je da se u jednoj granuli NPK ili N ?ubriva nalazi azot u amidnom i amonija?nom obliku. Amonija?ni oblik je pristupa?an za biljke i teže se ispira. Amidni oblik azota nije podložan ispiranju i postepeno se prevodi (transformiše) u amonija?ni oblik. Ovim se obezbe?uje kontinuirana ishrana biljaka azotom i ispiranje se svodi na najmanju mogu?u meru. Na ovaj na?in  izbegava da se  u odre?enom trenutku u okruženju korena na?e previše pristupa?nog azota, ve? ?e biljka tokom celog vegetacionog perioda konstantno dobijati potrebne koli?ine ovog hraniva. Fosfor je element koji je veoma zna?ajan za dobro ukorenjavanje i formiranje cvetnih pupoljaka. Veoma je bitno da mineralno ?ubrivo sadrzi fosfor u takvom obliku da se može odmah usvajati od strane biljke, tako da se  može uneti u zemljište neposredno pred sadnju ili setvu. Fosfor je skoro nepokretan u zemljištu (izuzev peskovitih zemljišta) veoma je važno uneti ga u zonu korenovog sistema jer nakon unošenja ?ubriva u zemljište korenov sistem mora do?i do fosfora, a ne fosfor do korena biljke. Na kiselim zemljištima nakon unošenja u zemljište dolazi do blokade fosfora od strane aluminijuma i gvož?a a na alkalnim zemljištima fosfor se blokira od strane kalcijuma, koji sa njim gradi kalcijumove fosfate . Iz ovih jedinjenja fosfor je biljkama teško pristupa?an ili totalno nepristupa?an  i ovaj problem se rešava regulisanjem pH vrednosti zemljišta. Jedna od faza rasta kada biljka trpi stres i kada je fosfor kao element veoma zna?ajan je rasa?ivanje. Ako se sadi „?upani” rasada dolazi do velikih povreda korenovog sistema biljaka i neophodno je da posle rasa?ivanja pro?e odre?eni vremenski period da se biljka primi. 

Fosfor koji je unet u zemljište pred rasa?ivanje nije pristupa?an biljkama uslovi?e manje primljenih biljaka, a biljke koje nastave sa rastom ima?e slabije razvijen koren.

Kalijum je element koji ve?ina povrtarskih biljaka najviše troši. Veoma je zna?ajan za visinu prinosa i kvalitet plodova. Kao i fosfor, kalijum je slabo pokretljiv element u zemljištu (osim peskovitih zemljišta) i veoma je važno unositi kalijumova ?ubriva u zonu korenovog sistema, kao i da budu pristupa?na za biljku odmah po unošenju. Nove tehnologije proizvodnje mineralnih ?ubriva omogu?ile su da se hranljivi elementi iskoriste u pravo vreme i u visokom procentu što omogu?uje vrlo visoke prinose i kvalitet proizvoda, tako da  biljke mogu da se ?ubre više puta u toku vegetacije sa razli?itim formulacijama. Obavezno je navodnjavanje posle svakog unošenja ?ubriva u zemljište, što je u ve?ini slu?ajeva i standardna praksa naših povrtara. Ukoliko se na ovaj na?in primene ?ubriva to daje visoke prinose i kvalitet plodova a zemljište ostaje u dobrom stanju i posle dužeg niza godina gajenja intenzivnih povrtarskih kultura.

dipl.ing Nada Lazovi?-?okovi?

foto pixabay.com

Leave a Reply