Tuesday, 23 October, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » FERTIRIGACIJA kao korekcija osnovnog đubrenja

FERTIRIGACIJA kao korekcija osnovnog đubrenja

sistem

 Feririgacija

FERTIRIGACIJA kao korekcija – i kvalitetno đubrenje je osnov ozbiljne povrtarske proizvodnje i ukoliko se naprave greške prilikom đubrenja, sva dalja ulaganja neće dovesti do željenih rezultata. Fertirigacija je đubrenje preko sistema za navodnjavanje kojom treba izvršiti korekciju osnovnog đubrenja bez upotrebe prevelikih količina vodotopivih  đubriva.

Ukoliko se đubrenje biljaka vrši isključivo fertirigacijom u određenim vremenskim periodima javlja se  veliki deficit niva i to u momentima između zalivanja. Tokom  zalivanja kada se unosi đubrivo u zemljište dolazi do stvaranja prevelike koncentracije koje koren ne može da  iskoristiti i javlja se višak jednog (ili više elemenata). Takođe se često dešava da se zbog prevelike količine đubriva unetih isključivo fertirigacijom sadržaj soli toliko poveća u zemljištu da se ono više ne može koristiti za poljoprivrednu proizvodnju  i ovo je veoma čest slučaj u praksi. Zato je vrlo važno   uneti određeni procenat čvrstih kompleksnih đubriva u zemljište. Kompleksna mineralna đubriva su veoma važna jer u svakoj granuli sadrže sve mikro i makro elemente i  tim se obezbeđuju da korenu biljaka u svakom delu zemljišta budu dostupni svi elementi. Vrlo je važno da mineralna hraniva iz đubriva budu pristupačna korenu biljaka odmah po unošenju u zemljište. Prilikom pripreme zemljišta treba uneti deo čvrstih kompleksnih mineralnih đubriva da bi se biljkama obezbedila ravnotežena i pravilna ishrana tokom celog vegetacionog perioda. Azot je element koji ima presudnu ulogu u formiranju vegetativne mase a u procesu fotosinteze stvara organsku materiju i transportuje u ostale delove biljke.

FERTIRIGACIJA kao korekcija osnovnog đubrenja

U povrtarskoj proizvodnji se retko sreće problem sa niskim sadržajem azota u zemljištu, bez obzira što su neki njegovi oblici veoma skloni ispiranju u toku zalivanja. češće se sreće problem viška azota koji se manifestuje kroz: veoma bujne biljke, veliku osetljivost prema bolestima, odbacivanje cvetova, kašnjenje u zametanju u sazrevanju plodova. Azot je sklon  ispiranju koje nastaje usled zalivanja ili kiše, dobro rešenje problema koji nastaje u ishrani biljaka azotom je da se u jednoj granuli NPK ili N đubriva nalazi azot u amidnom i amonija?nom obliku. Amonijačni oblik je pristupačan za biljke i teže se ispira. Amidni oblik azota nije podložan ispiranju i postepeno se prevodi (transformiše) u amonijačni oblik. Ovim se obezbeđuje kontinuirana ishrana biljaka azotom i ispiranje se svodi na najmanju moguću meru. Na ovaj način  izbegava da se  u određenom trenutku u okruženju korena nađe previše pristupačnog azota, već će biljka tokom celog vegetacionog perioda konstantno dobijati potrebne količine ovog hraniva. Fosfor je element koji je veoma značajan za dobro ukorenjavanje i formiranje cvetnih pupoljaka. Veoma je bitno da mineralno đubrivo sadrzi fosfor u takvom obliku da se može odmah usvajati od strane biljke, tako da se  može uneti u zemljište neposredno pred sadnju ili setvu. Fosfor je skoro nepokretan u zemljištu (izuzev peskovitih zemljišta) veoma je važno uneti ga u zonu korenovog sistema jer nakon unošenja đubriva u zemljište korenov sistem mora doći do fosfora, a ne fosfor do korena biljke. Na kiselim zemljištima nakon unošenja u zemljište dolazi do blokade fosfora od strane aluminijuma i gvožđa a na alkalnim zemljištima fosfor se blokira od strane kalcijuma, koji sa njim gradi kalcijumove fosfate . Iz ovih jedinjenja fosfor je biljkama teško pristupačan ili totalno nepristupačan  i ovaj problem se rešava regulisanjem pH vrednosti zemljišta. Jedna od faza rasta kada biljka trpi stres i kada je fosfor kao element veoma značajan je rasađivanje. Ako se sadi „čupani” rasada dolazi do velikih povreda korenovog sistema biljaka i neophodno je da posle rasađivanja prođe određeni vremenski period da se biljka primi. 

Fosfor koji je unet u zemljište pred rasađivanje nije pristupačan biljkama usloviće manje primljenih biljaka, a biljke koje nastave sa rastom imaće slabije razvijen koren.

Kalijum je element koji većina povrtarskih biljaka najviše troši. Veoma je značajan za visinu prinosa i kvalitet plodova. Kao i fosfor, kalijum je slabo pokretljiv element u zemljištu (osim peskovitih zemljišta) i veoma je važno unositi kalijumova đubriva u zonu korenovog sistema, kao i da budu pristupačna za biljku odmah po unošenju. Nove tehnologije proizvodnje mineralnih đubriva omogućile su da se hranljivi elementi iskoriste u pravo vreme i u visokom procentu što omogućuje vrlo visoke prinose i kvalitet proizvoda, tako da  biljke mogu da se đubre više puta u toku vegetacije sa različitim formulacijama. Obavezno je navodnjavanje posle svakog unošenja đubriva u zemljište, što je u većini slučajeva i standardna praksa naših povrtara. Ukoliko se na ovaj način primene đubriva to daje visoke prinose i kvalitet plodova a zemljište ostaje u dobrom stanju i posle dužeg niza godina gajenja intenzivnih povrtarskih kultura.

dipl.ing Nada Lazović-Đoković

foto pixabay.com

Fertirigacija

Leave a Reply