Thursday, 17 January, 2019
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo » Faze razvoja bobica kod vinove loze

Faze razvoja bobica kod vinove loze

Faze razvoja bobica kod vinove loze

vinograd odU toku razvoja od zametanja do pune zrelosti bobice prolaze kroz nekoliko faza:

  1. Faza rasta
  2. Faza dozrevana ili faza šarka
  3. Faza zrelosti

Faza rasta bobica

Ovo je faza intenzivnog rasta bobice, traje u proseku od 45 do 60 dana u zavisnosti od sorte.

Faza dozrevana ili faza šarka

Sa završetkom porasta bobica polako počinje da gubi dotok hraniva iz lista i javljaju se promene naročito u njenoj boji. Belo grožđe dobiva žute pigmenre a crveno i crno modre. Ova faza traje od 8 -15 dana ako uzmemo u obzir da se ove promene ne dešavaju istovremeno na svim bobicama. Ulaskom u fazu šarka na bobici se jasno definiše kožica koja se sve više ispunjava grožđanim sokom.

Faze razvoja bobica 

Faza zrelosti

Ova faza je gde se bobica bliži svojoj punoj zrelosti a traje od 35 do 55 dana. Kako je porast bobice završen, a semenke su postigle svoju fiziološku zrelost potrebe za energijom su u velikoj meri smanjene zato bobice u ovoj fazi troše relativno malu količinu šećera koja pristiže iz lista a više ga akumulira.

Da bi moglo da se pristupi berbi grozđe mora imati određen procenat šećera u širi u zavisnosti od sorte. Ovaj procenat se kreće od 19 do 23 %. Procenat šećera se određuje Refraktometrom.

PSSS Leskovac dipl. inž.polj. Dalibor Cvetanović

foto pixabay.com

Faze razvoja bobica kod vinove loze

Vinograd mere nege – Odstranjivanje samo vegetativnog vrha sa lastara na čokotu u vegetaciji naziva se PINSIRANjE ili zakidanje lastara, a kada se sa vegetacionim vrhom odstrani još nekoliko nerazvijenih, pa i normalno razvijenih listova, tada je reć o ZALAMANjU lastara