Saturday, 16 February, 2019
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo » Evropa berba voća manje , kvalitet lošiji

Evropa berba voća manje , kvalitet lošiji

Evropa berba voća manje – suša koja je pohodila deo zapadne Evrope je voćarima nanela štete. Navodnjavanje je pomoglo , ali i troškovi proizvodnje tako gajenog voća su viši – veleprodavci su dobili upozorenja da će voća biti manje. Berba će biti ranija za 10 – 14 dana nego inače.

U velikom broju dobavljačkh lanaca je primetan nedostatak kvalitetnog voća, nekih sorti jabuka, krušaka nema na lageru – ako ih i nabave cena je limitirajući faktor za dalju prodaju. Veliki deo buduće berbe ( više nego što je uobičajeno ) će biti klasiran kao druga klasa i moraće se plasirati po nižim cenama. Za utehu potrošačima koji kupuju takve plodove je da je sadržaj šećera visok i da je ukus intenzivan. 

Interesantan je podatak da su klupske sorte jabuka bile tražene na tržištu – uticaj marketing aktivnosti  ili stvarno visoki kvalitet proizvoda? Verovatno i jedno i drugo. Trgovci se hvale da je jabuka Pink Lady ostvarila povećanje prodaje od 31% tokom juna meseca ( tokom perioda 12 meseci – maj 2017 – maj 2018. godine rast prodaje je 6, 2 % ).

Evropa berba voća manje 

Dolazi na red berba Gale i Elstar jabuka – sunca ima dovoljno pa proizvođači će biti zadovoljni obojenošću plodova , ali bez kiše veličina plodova je pod znakom pitanja .

Poljska, najveći uzgajivač jabuka, beleži pad proizvodnje od 20% u odnosu na 2017. godinu, na 2,8 miliona tona. Najviše je stradala od mraza sorta jabuka Ajdared, najviše gajena sorta u Poljskoj. Izvoz, za prvih 5 meseci beleži pad od 40% !! Najviše se izvozilo 2017. u Belarusiju ( 504.000 tona – 42% od ukupnog izvoza ), zatim sledi EU 8 342.000 tona 

Breskve nektarine ovoga leta su rodile manje. Mađarska je bila pogođena mrazom, Španija takođe i bere samo 1,2 milon tona ovoga leta, Italija 1,07 miliona tona. Ukupan rod bresve, nektarine u EU ove godine je 2,83 miliona tona – manji za 11 % nego 2017. godine. Samo Grčka očekuje povećanje roda za 20% na 360.000 tona.

Holandija je skoro utrostručila uvoz borovnica za  samo pet godina. Velika tražnja na domaćem tržištu, zatim tržištu EU – beleži se rast prodaje u marketima za prvih 6 meseci 2018. za 8,2 % u odnosu na isti period 2017. godine. Površine pod borovnicom u Holandiji su na 970 hektara ( 17% više nego 2017. ).  Uvoz borovnica 2017. je bio 9.800 tona , od toga 40% je bilo namenjeno daljem izvozu ( re-export). Najviše uvoze iz Španije ( 29% od ukupnog uvoza ) i Čilea ( 27% ). Srbija ima uslove da postane značajniji izvoznik u EU ( najviše Holandiju jer je već osnovana zajednička nova firma u Srbiji ).

Na tržištu Velike Britanije će biti posađene na jesen nove sorte borovnica Titanium i MegasBlue ( sa Oregon unoverziteta SAD ).

foto pixabay.com

Evropa berba voća manje

avgust 2018.