Friday, 23 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Energija klijanja – pokazatelj uspešne setve i bogate žetve

Energija klijanja – pokazatelj uspešne setve i bogate žetve

klijanje

Klijanje

Energija klijanja – Iako se za setvu preporučuje kvalitetno deklarisano seme, veoma često povrtari sami proizvode seme, tj. odabirajući najkvalitetnije, najveće i najzrelije plodove i od njih ostavljaju seme za narednu godinu. Ako sami proizvodimo seme povrća, pre setve obavezno proveriti energiju klijanja, odnosno ukupnu klijavost semena.

Da bi se odredila energija i konačna klijavost, potrebno je da se odabere četiri puta po 100 semenki koje će se staviti na naklijavanje. Krupno seme povrća se stavlja na sterilni pesak, a sitno na filter-hartiju. I pesak i hartija se za vreme naklijavanja moraju redovno vlažiti.

Nakon određenog broja dana, a to je različito za svaku vrstu (od 4 do 10 dana), određuje se energija klijanja. Ona se izražava u procenti- ma i predstavlja broj isklijalih zrna od 100 koja su stavljena na naklijavanje. Energija klijanja ustvari pokazuje koliko će procenata semenki, ako budu posejane u nepovoljnim uslovima, moći da daju novu biljku. Ako je taj broj veći seme je pouzdanije za setvu.

Energija klijanja – pokazatelj uspešne setve i bogate žetve

Npr, ako je energija klijanja posejanog semena, ali u sušnom periodu kada nema uslova za klijanje, 90%, znači kada se zalije, bez obzira koliko je dana prošlo od setve, 90 semenki dati novu biljku.

Posle određenog broja dana, što zavisi od vrste (od 6 do 20 dana), određuje se i konačna klijavost. Na osnovu nje se određuje i količina semena koja će biti potrebna za ar ili hektar, jer pokazuje kojoj klasi pripada seme. Seme sa 90% je seme prve klase.

PSSS Jagodina

Dipl.ing. Mira Miljković

foto pixabay.com

Energija klijanja – pokazatelj uspešne setve i bogate žetve

Leave a Reply