Saturday, 18 November, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Elementi neophodni za dobar razvoj biljaka

Elementi neophodni za dobar razvoj biljaka

Elementi neophodni za razvoj – Od svih hranivih makro i mikro elemenata azot, fisfor i kalijum imaju najve?i prakti?an zna?aj i moraju se redovno unositi u zemljište u obliku ?ubriva.

Azot je konstitutivni elemenat. U?estvuje u izgradnji belan?evina, nukleinskih kiselina, hlorofila. On je najvažniji elemenat me?u jednako važnim. Azot se u zemljištu nalazi u organskom i mineralnom obliku. Biljkama je pristupa?an azot u mineralnom obliku kao nitratnom i amonija?nom.

Elementi neophodni za dobar razvoj biljaka

Simptomi nedostatka azota su:

Sitniji listovi, boja liš?a i cele biljke je zeleno-žuta ili žuto-zelena u zavisi od koli?ine nedostatka, biljke su niže u porastu, korenov sistem relativno ja?e razvijen,stvorena organska materija troši se više na razvoj korena a rezerve biljke su manje, klas, klip metlica, grozd, krtola i zadebljali koren slabije su razvijeni, sve u svemu prinos je manji.

Simptomi suviška azota:

cela biljka je tamno zelene boje, listovi su bujni, neracionalna potrošnja vode putem transpiracije, kod žita je intezivnije bokorenje, zasenjivanjem prizemnog dela stabla ono se izdužuje, smanjena otpornost stabla na poleganje, bolesti i šteto?ine, velika osetljivost biljaka na stresne uslove, slabije razvijen korenov sistem, smanjuje prinos.

Fosfor je u grupi neophodnih konstuticijonih hranljivih makroelemenata.

Smptomi nedostatka fosfora: dolazi naro?ito do izražaja u hladnim prole?ima, prvi vidljivi znak je usporen porast biljke, biljke zaostaju u porastu od 10-14 dana, listovi su u po?etku tamno zeleni a kasnije ta boja prelazi u crveno-ljubi?astu, pojava nekroti?nih pega, listovi se suše i opadaju, stablo postaje nežno i neotporno na bolesti, šteto?ine inepovoljne vremenske uslove, korenov sistem se slabije razvija kra?i je i manje razvijen, smanjenje prinosa.

Simptomi suviška fosfora:

može izazvati nedostatak mikro elemenata, smanjenje porasta biljke, smanjenje veli?ine listova, stablo je kra?e i novija istraživanja pokazuju da uti?e na smanjenje prinosa.

Elementi neophodni za dobar razvoj biljaka

Kalijum ne pripada grupi konstutivnih elemenat, ali je i pored te ?injenice deficitarni makro element.

Simptomi nedostatka kalijuma:porast je usporen i zatim prestaje, nekroza na vrhu lista i duž ivica (pojava prvio na starijim listovima), broj nekroti?nih pega se pove?ava, rub lista se savija na dole, stablo je tanje neotporno na poleganje, koren kratak i slabo se grana, smanjuje opšte otpornosti biljaka, smanjuje prinos.

Simptomi suviška kalijuma re?e se javljaju jer su biljke tolerantne na ve?e koncetracije ovog elementa ali može dovesti do: nedostatka Ca, Mg, B, Zn, Mn u biljci, prevremeno opadanje listova, pojava nekroze, produženje vegetacije, smanjenje kvaliteta, skra?en period fotosinteze, neracijonalna potrošnja vode, lošiji kvalitet proizvoda kao i smanjenje prinosa.

Savetodavac ratarstva-povrtarstva

Zoran Milosavljević

foto pixabay.com

Elementi neophodni za dobar razvoj biljaka