Wednesday, 24 October, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » Ekološki uzgoj pšenice kao izazov na tržištu

Ekološki uzgoj pšenice kao izazov na tržištu

Ekološki uzgoj – Pšenica je najvažnija biljka koja se koristi za proizvodnju zrna za ljudsku ishranu. Ona se javlja na celoj kugli zemaljskoj kao drugi izvor ugljenih hidratau ishrani, posle kukuruza. Prerada u brašno je osnovna primena zrna. Mali deo zemljišta se koristi za proizvodnju pšenice za stočnu hranu.

Ekološki uzgoj pšenice je isplativa delatnost jer je sve više potrošača koji žele da je koriste u svakodnevnoj ishrani. Kod nas se seje uglavnom pred zimu jer na taj način se postižu viši prinosi . 

 Za uzgoj u organskoj proizvodnji mora se koristiti sertifikovano seme dobijeno iz takvog načina proizvodnje – osim ako dobijete odobrenje regulatornih tela za seme koje imamo , to jest koristimo seme iz sopstvene proizvodnje od prošle sezone. Predusevi koji doprinose boljem rodu su leguminoze ( soja, stočni grašak, lupina …) krompir, repa, povrće. Plodored je nužan da bismo suzbili razvoj nepoželjnih štetočina – smenjivati je sa kukuruzom , suncokretom.

 Đubrenje organski uzgojene pšenice

Najbolje je stajsko đubrivo koje u jesen iznesemo na njivu i odmah unesemo u tlo. Tako dajemo najznačajnije da seme krene da klija okruženo svim materijama koje će rezultirati dobrim bokorenjem. Druga prihrana je u fazi vlatanja – tako ćemo uticati da dobijemo što veći broj zrna u klasu.

Koliko stajnjaka po hektaru – najbolje je puno, ali posle analize zemljišta uneti 15 – 30 tona po hektaru. Osoka se dodaje razređena sa vodom u razmeri 1:1 ili 1:1,5 i to 20-40 kubnih metara po hektaru.

Ekološki uzgoj pšenice kao izazov na tržištu

Obrada tla

Najbolje je njivu izorati 15 – 20 dana pre setve na dubini 15-20 cm. Pred setvu, 10 dana nakon oranja, drljačama ili setvospremačem obraditi zemlju. Dan pred setvu sve ponoviti da seme pšenice ima dobru postelju za razvoj.

 Setva

Koristiti sertifikovano seme ili svoje iz prošle sezone ( uz odobrenje regulatornog tela) , ali uz proveru da li je seme zdravo. Proveriti klijavost pre setve da bi znali koliko Vam semena treba u polju. Potrebno je obezbediti 500-600 biljaka na kvadratni metar.

 Borba protiv korova

Kako je pravilno pomoći pšenici da pobedi korove ? Tu su mere : pravilan plodored, gušća setva, odgovarajuće đubrenje , setva u optimalnom roku, čisto seme

Veliki značaj ima pravilna predsetvena obrada zemljišta, usitnjavanje zemljišta, eliminisanje korova koji su nikli pre setve .

 Zaštita useva

setva u optimalnom roku

pravilan plodored

izbor odgovarajuće sorte (otpornost, prilagodljivost)

optimalan sklop biljaka

pravilna i umereno đubrenje

Mere zaštite

primeniti sredstva za zaštitu koja su odobrena od regulatornih organa ( protiv pepelnice, rđe ). Lemu žita možemo tretirati gašenim krečomlaga zrna treba da je ispod 14%, prinosi su u skladu sa Vašim trudom i naravno i klimatski uslovi su tu. Povoljni uslovi će doneti 5 tona po hektaru.

Gajite pšenice iz starih vremena: spelta, kamut … Njihova cena na tržištu je uvek za 20-25% viša nego uobičajenih, ustaljenih sorti.

foto pixabay.com

Ekološki uzgoj pšenice