Sunday, 23 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » Durum pšenica je tražena na tržištu

Durum pšenica je tražena na tržištu

Durum pšenica – Triticum durum, tvrda pšenica, poreklom iz mediteranske regije i jugozapadne Azije, koja je jedna od nekoliko vrsta kultivirane pšenice, sada se uzgaja u umerenim klimama diljem sveta, jedna je od prvih dve žitaricu u svetu za prehranu ljudi, zajedno sa pirin?em (Oryza sativa). (Kukuruz, Zea, uzgaja se u ve?im koli?inama nego pirina? ili pšenice, ali zna?ajan deo se koristi za sto?nu hranu i biogoriva, a ne za ljudsku ishranu).

Pšenica je jedna od najstarijih doma?ih useva, sa arheološkim dokazima o uzgoju raznih vrsta datira iz 9.600 godine pre Hrista Razli?ite vrste razvile su se u hiljadama sorti (više od 25.000, po jednoj proceni) da se razlikuju u broju hromosoma od primitivnih diploidnih vrsta, sa 7 pari hromosoma, za hibridne allopolyploids, sa 14, 21 i 28 hromosomskih parova. Durum pšenica je razvijena od divljih Emmer ili kamut (T. turgidum), a ima ve?i sadržaj proteina i niži sadržaj (T. aestivum sorti). Durum pšenice sorte su izdržljive i otporne na sušu, ?esto se uzgaja u suvim podru?jima, a naj?eš?e seje u prole?e – za razliku od mnogih sorata pšenice, poznate kao ozime pšenice jer su posejane u jesen .

Durum pšenica je tražena na tržištu

Durum pšenica je visoko bogata ugljenimhidratima, proteinima (iako bez nekoliko esencijalnih aminokiselina), te vitamina B i E (ako je zrno  ostalo celo). Zbog svoje niske vrednosti sadržaja glutena, durum pšenica se ne koristi za hleb i peciva, ali se durum pšenica koristi za izradu testenina, griz, bliskoisto?ni Bulgur (pšenica koja je kuvana, sušena i ispucana, te je zatim pripremaju kao što se sprema pirina? i koristi u salatama, kao što je tabouleh) i Severne Afrike kuskus, koji je zapravo mali pelet od testenine.

Cene durum pšenice na berzama su znatno više od pšenice za proizvodnju hleba i peciva. Za durum 205 eura/toni, hlebna pšenica 165 – 168 eura/tona. Mlinsko – pekarska industrija je zainteresovana za uzgajiva?e ove vrste pšenice jer ona obezbe?uje kvalitetne testenine.

Kod nas se nude sorte durum pšenice.

BAMBI

 • Tritic. aestivum ssp. compactum
 • otporna na zimu
 • kasna sorta
 • obuveno zrno
 • hektolitarska masa 78-82 kg
 • masa 1000 zrna oko 40 g
 • sadržaj proteina brašna oko 10%
 • sadržaj skroba oko 73%
 • energija u ekstenzogramu oko 15
 • otpor rastezanju (ekstenzogr.) oko 60
 • rastegljivost u ekstenzogramu oko 170
 • Bambi je isklju?ivo namenjen spravljanju tvrdog i ?ajnog keksa

 PSSS Srbija

foto pixabay.com