Friday, 23 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » Duboko oranje neizostavno svake dve-tri godine?

Duboko oranje neizostavno svake dve-tri godine?

Duboko oranje  – Savremena obrada zemljišta često podrazumeva redukovanu obradu zemljišta pred setvu. Smanjenje troškova jeste dobra vest, ali.. Razmislite o izvođenju jesenje osnovne obrade tj. oranja, naročito ako „skidanje“ jarih useva i klimatski uslovi to omogućavaju. U prilog toj činjenici navodim deset razloga.

    1. razlog – kvalitetna priprema zemljšta za setvu

 Seme se unosi u zemljište da bi na određenoj dubini našlo povoljne uslove vlage, temperature, hrane, svetlosti, odnosno tame, za klijanje i nicanje. Iz tih razloga je potrebno zemljište kvalitetno tj. pre svega pravovrameno, obraditi. To u sadašnjim uslovima podrazumeva izvršti duboko oranje u jesen.

 2. razlog – obezbedjivanje lakšeg prodiranja korena u dubinu

 Da bi se korenov sistem narednog useva što brže i više razvio i obuhvatio što veću masu zemljišta, kako bi iz njega lakše i bolje koristio vodu i hranjiva, potrebno ga je kvalitetno izorati u jesen. To oranje ne mora da bude dublje od 30 centimetara, ali ako je zemljište zbijeno ili ugaženo poželjno ga je, ako je moguće, produbiti podrivačem ili dublje uzorati.

Duboko oranje neizostavno svake dve-tri godine

 3. razlog-stvaranje i obnavljanje povoljne strukture zemljišta

 Pravovremenim oranjem, te izmrzavanjem zemljišta tokom zimskih golomrazica popravlja se struktura zemljišta. Da bi bilo jasno o čemu se radi reći ću da je strukturnost našeg zemljišta, najčešće černozema, povoljna ako se drže zajedno čestice zemljišta ne veće od 1 centimetar. Dakle, jesenskim oranjem se izbegava da u setvi zemljište bude grudvasto i nepogodno za kvalitetnu prolećnu setvu i uništavanje korova. Ako se oranje obavi tokom zime, a naročito posle prestanka delovanja zimskih mrazeva, ta usitnjenost kao i sve ostale prednosti ranijeg oranja, izostaju.

 4. razlog – podsticanje biološke aktivnosti u zemljištu

 Oranjem se zemljište aerira tj. obezbeđuje vazduhom, čime se omogućava burniji rad mikroorganizama zemljišta i bolja razgradnja zaoranih organskih ostataka preduseva, te  na proleće kvalitetnija setva i brži početni porast. Radom mikroorganizama se zemljištu iz organskih ostataka preduseva vraćaju i iz humusa oslobađaju, hranjivi elementi, preko potrebni narednom usevu, Naročito to treba imati na umu ako se ne primenjuju u dovoljnoj meri mineralna niti organska đubriva.

 Sva količina padavina koja padne na određenu površinu tokom jeseni i zime, ne biva uvek tu i akumulirana, nego na neuzoranim površinama dolazi do slivanja na druge površine ili prekomernog nakupljanja po mikrodepresijama često nastalim usled gaženja mehanizacijom ili nepravilnom prethodnom obradom što nepovoljno deluje na sve osobine i procese u zemljištu. Pravovremenim i kvalitetnim oranjem to se sprečava. Akumulacija i obezbeđivanje očuvanja zaliha jesenjih i zimskih padavina je veoma važna. Naime, upravo zalihi jesenjih odnosno zimskih padavina od prethodne jeseni i zime imamo „zahvaliti“ za uspešnu proizvodnju ove vegetacijske sezone! Iz tih razloga napominjem da je odmah po obavljenom oranju potrebno „zatvoriti“ brazdu nekim lakim oruđem, a ne to činiti u februaru ili martu, kada je to iz više razloga kasno.

 6. razlog – bolje uništavanje korova

 Oranjem, naročito u jesen, korovske biljke se bolje uništavaju jer se seme korova unosi dublje u zemlju gdje nema uslove za klijanje i nicanje, te velikim delom propada. Jednako tako jesenjim oranjem se na površinu zemlje izbacuju rizomi višegodišnjih korova, te dobrim delom propadaju usled zimskih golomrazica. No, sama osnovna obrada zemljišta nije dovoljna za potpuno uništavanje korova, nego je deo tzv. integralne zaštite bilja što podrazumeva i ostale vidove mehaničkog  uništavanja korova, kao i upotrebu herbicida.

 7. razlog – unošenje mineralnih đubriva

 Efekti unošenja mineralnog đubriva su daleko veći ako se ono unese u jesen pod brazdu, tj. u zonu korenovog sistema, da bi u početnom porastu i razvoju mladih biljaka jarih useva bilo odmah  pristupačno korenovom sistemu. đubrivo primenjeno predsetveno po površini oranja, često zbog izostanka padavina i zasušivanja gornjeg sloja zemljišta, ostaje nepristupačno korenovom sistemu, koji uglavnom ”beži” za vodom u dublje slojeve.  Naročito se to odnosi na fosforna i kalijumova hraniva iz mineralnih djubriva. Svakako na zemljištima gdje ne postoji opasnost od vodoležaja tokom zimskih ili prolećnih meseci, mogu se dobrim delom ili u  potpunosti zaorati u jesen i azotna mineralna djubriva. Poznato je da je najbolja iskoristivost azotnih đubriva u našim uslovima kada se ona zaoru u jesen.

 8. razlog – unošenje biljnih ostataka oranjem u zemlju

 Strnjika, slama, kukuruzovina i ostali ostaci preduseva, kao i uginuli i živi korovi, zaorani u jesen se bolje razgrađuju u zemljištu od strane, naročito aerobnih, mikroorganizama. Ako je količina organskih ostataka preduseva velika, kao pri zaoravanju kukuruzovine, poželjno je zaorati sa ostacima preduseva izvesnu ili veću ili potpunu količinu azotnih đubriva, namenjenu narednom usevu.

 9. razlog – suzbijanje biljnih bolesti i insekata

 Mnogi uzročnici biljnih bolesti, kao i insekti, prezimljuju u biljnim ostacima preduseva. Zaoravanjem biljnih ostataka u jesen prekida se životni ciklus navedenih organizama i uzrokuje, delimično ili u potpunosti, njihovo uginuće. Svakako da ni ovakav vid uništavanja bolesti i štetnika nije sam po sebi dovoljan, nego je i on deo integralne zaštite bilja.

 10. razlog -izvođenje kvalitetnijeg dreniranja zemljišta podložnog vodoležaju tokom zime i s početka proleća, te  njegovo brže isušivanje i brža pogodnost za prolećnu setvu.

 Nadam se da će oni poljoprivrednici koji iz objektivnih ili subjektivnih razloga  nisu nameravali obaviti jesenje oranje, kao ni primenu  mineralnog  djubriva u jesen, shvatiti značaj obavljanja osnovne obrade i osnovnog djubrenja ovih dana i pravilno postupiti.

Miroslav Borojević dipl. ing polj.  Vrbas

foto pixabay.com

Duboko oranje  

 

Leave a Reply