Saturday, 20 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija » Država opet kasni – pšenica već na tavanu

Država opet kasni – pšenica već na tavanu

Država opet kasni – Direkcija za republi?ke robne rezerve otkupljuje 32.600 tona pšenice po 18 din/kg ( sa PDV-om ) dok je cena na Produktnoj berzi  18,70 DIN/kg , sa PDV-om ?! Trebalo je ponuditi tu cenu u junu mesecu kada su seljaci muku mu?ili. 

Godinama se pri?a o otkupu pšenice prema kvalitetu ( proteini više od 12,5%, hektolitar preko 80 …), ali svi predlozi ?ekaju u fijokama Ministrastva poljoprivrede – šta ?ekaju – neko valda zna ??

Za potrebe stanovništva, ishranu stoke i rezerve treba nam oko 1, 3 miliona tona – ostalo ?e na tržište. Svetsko tržište beleži rast cena pšenice za isporuke u decembru 2017., ali i tada su svetske zalihe ve?e od ekonomski opravdanih. SAD beleži loše rezultate u žetvi pšenice posejane u prole?e, Australija ?e požnjeti – kako se o?ekuje – 11 miliona  tona pšenice manje nego prethodne sezone. Regija Crnog mora tako?e o?ekuje manje pšenice ovoga leta – ali da li Srbija može da gaji pšenicu za svetsku trku u cenama?

Profesori fakulteta, u?esnici na berzi govore da nam treba 300.000 hektara pod pšenicom, sa prose?nim  prinosom od 4,5 tona po hektaru. Ostale površine ( od 130.000 – 200.000 hektara koje sejemo pšenicom ) pretvoriti u vo?njake, povrtnjake … Za to treba država – da omogu?i pogodnosti za intenzivnu prooizvodnju i NAJVAŽNIJE obezbedi sigurnu prodaju ( bez pozivanja na tržište kada ide na ruku otkupljiva?ima, a ne proizvo?a?ima ) uz garancije da ?e primeniti zakon i pravnu silu da kazni lopove koji prevare seljake, a ne …

Država nije odredila prave smernice – pšenica nam za svetsko tržište i treba i ne treba. Može i ovako i onako – pako se kako sna?e. Šta je bilo sa javnim skladištima i robnim zapisima – da li su nadoknadili štetu ” vešti” bizmismeni koji su prevarili seljake, državu ili … Bi?e ono drugo – ne dirajte ga,pa on “naš”. PŠENICA NIJE NAŠA ??

Petar Jovi?i?

foto pixabay.com