Tuesday, 22 May, 2018
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija » DOMAĆE kobasice i dobar alat za njih CLAIR

DOMAĆE kobasice i dobar alat za njih CLAIR

kobasica

Doma?e kobasice i CLAIR

DOMA?E kobasice – Zima je godišnje doba slavlja i veselja. Svinjokolji su po?eli, prave se doma?e šunke i kobasice. Kobasice su rado vi?ene na trpezi. Potrebno je pravo majstorstvo spremiti smesu za kobasice, dobro ih odimiti, pravilno spremiti da sazru.Treba spomenuti da je mast tradicionalan i nužan sastojak u kobasici, jer pomaže u vezanju razli?itih sastojaka i sudeluje u stvaranju specifi?nog ukusa kobasice. Osim toga, bez masno?e postaju pretvrde, pogotovo ako se pohranjuje više nedelja u posebnu prostoriju radi proizvodnje trajne kobasice. Ipak, treba paziti da se u kobasice ne stavlja prekomerna koli?ina masti (više od 30 posto), jer je udeo od 10 do 20 posto masnog tkiva dovoljan za proizvodnju doma?e kobasice

  Kada do?e vreme slavlja najlepše je poslužiti doma?e. Za to Vam treba doma?e suvo meso i ODLI?AN nož, mašina za ml?evenje mesa.

elektri?ni ?uvar

KVALITETAN ALAT

Firma CLAIR Vam nudi upravo takve noževe ?uvene kompanije”WENGER”.

Pozovite  065 8575538 ili pišite na  e-mail: clair@eunet.rs

Alberta Ajnštajna 2, Novi Sad

 Za kobasice se najviše koristi tvr?i spoljni sloj masnog tkiva svinja, a unutrašnji mekani deo za pe?enje salenjaka. Osim toga, neke vrste kobasica mogu se pripravljati i s gove?im masnim tkivom – lojem (gove?e kobasice). Glavna je razlika izme?u ovih dveju vrsta masnih tkiva je u tome što gove?i loj sadrži više zasi?enih, a svinjska mast pak više nezasi?enih masnih kiselina. Ipak, gove?i loj se na nižim temperaturama lakše topi od svinjske masti. To je vrlo bitno kod dimljenja kobasica, jer se loj po?ne topiti pri temperaturi od 240 C. Stoga, ako pripravljamo kobasice s pretežnim udelom gove?eg mesa i pritom dodajemo loj, trebamo paziti da temperatura hladnog dimljenja ne pre?e spomenutu vrednost. U suprotnom ?e se loj otopiti i prodreti iz nadeva na površinu,što se negativno odražava na kasnije zrenje kobasica. Isto vredi i za ov?ji loj, koji se može koristiti pri izradi kobasica s pretežnim udelom ov?jeg mesa.

DOMA?E kobasice   i dobar alat za njih CLAIR

 Creva za kobasice

 Osnovno obeležje kobasica je crevo ili ovitak ?ija je temeljni zadatak održavanje proizvoda u obliku i veli?ini koji su svojstveni pojedinim vrstama kobasica. Njegova uloga je da štiti kobasicu od spoljnih uticaja, omogu?uje isparavanje vode iz nadeva i prodiranje dima u nadev. Osim toga, ovitak mora biti nepropustan za mast.

 Ovici se dele na prirodne i umetne, pri ?emu se za izradu kobasica za vlastite potrebe u ku?i najviše koriste prirodni ovici. U tu svrhu donedavno su se ve?inom trošili prirodni ovici poreklom od svinja nakon tradicionalnog klanja. Danas se situacija u tom pogledu znatno izmenila, jer kod nas postoji proizvo?a?i  prirodnih konzerviranih creva, koji svoje proizvode nude ve?inom na glavnim gradskim pijacama. Pri tom treba ista?i da sve vrste prirodnih creva dolaze u prodaju konzervirana u soli i na osnovu kalibracije razvrstavaju u više grupa. Pod kalibrom, naime, podrazumevamo promer svežega naduvanog creva u milimetrima.

 Tako se ov?ija creva razvrstavaju u 7 grupa, pri ?emu se za izradu kobasica u ku?i naj?eš?e koriste tanka creva promera 20 – 22 i 24 – 26 mm.

 Svinjska creva razvrstavaju se kao uska (do 28 mm), srednje široka (28 – 34 mm), široka (više od 34 mm).

 Gove?a tanka creva, prema promeru se razvrstavaju kao uska (do 38 mm), srednje široka (38 – 40 mm) i široka (više od 40 mm).

 Gove?a debela creva razvrstavaju se kao uska (do 50 mm) i široka (više od 50 mm).

 Nabavljena prirodna konzervirana creva režemo na delove duga?ke otprilike 1 – 1,5 m i isperemo pod mlazom mlake vode, kako bismo uklonili suvišak soli.Zatim ih stavimo u posudu s hladnom vodom i ostavimo da se nama?u oko pola sata. Nakon toga uzmemo jedan kraj creva, stavimo ispod mlaza slavine i dobro isperemo unutrašnjost . Dobro oprana creva od soli još jednom pre nadevanja potopimo u  5% otopinu sir?etne kiseline, tako da na šolju vode dodamo otprilike 1 supenu kašiku sir?eta. Otopina omekša crevo i u?ini ga podatnijim za nadevanje i kona?no oblikovanje gotovih parova kobasica. Osim toga, potapanje creva pre nadevanja u sir?etnu otopinu spre?ava stvaranje plesni na kobasicama tokom sušenja odnosno zrenja. Creva ostavimo u sir?etnoj otopini sve dok ne budemo spremni za nadevanje, pri ?emu ih neposredno pre punjenja još jednom nakratko isperemo u ?istoj vodi. Osim sir?etne kiseline, možemo upotrebiti i druge vrste organskih kiselina koje nisu štetne za ljudsko zdravlje. Stoga se u opisa nu svrhu može upotrebiti vodena otopina limunske ili mle?ne kiseline u istom postotnom odnosu kao i vodena otopina sir?etne kiseline.

 

Izvor: Gospodarski list

Leave a Reply