Saturday, 20 October, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » Dezinfekcija osoke hlornim krečom

Dezinfekcija osoke hlornim krečom

glistenjak

Dezinfekcija osoke

DEZINFEKCIJA OSOKE – Osoka koja se sakuplja u odgovarajuće osočne jame sadrži znatne količine amonijaka i predstavlja izuzetno đubrivo. Pri dezinfekciji osoke, teškoću predstavlja znatna količina organske materije koja za sebe vezuje velike količine organske materije. Od dezinficijensa za osoku, najrasprostranjeniji i najbolji je hlorni kreč, ali se može koristiti i hlorno mleko i negašeni kreč. Kod određivanja koncentracije hlornog kreča treba odrediti količinu osoke, jer od toga zavisi i količina dezinficijensa.

Dezinfekcija osoke hlornim krečom

Količina hlornog kreča za nesporogene mikroorganizme je 9-13 grama na jedan litar osoke. Pražnjenje jame se vrši nakon 24 – 48 h i ukoliko se posle 24 h delovanja u osoci može ustanoviti najmanje 20 mg rezidualnog hlora po litru, tada se dezinfekcija može smatrati uspešnom.

Kako hlornim preparatima za dezinfekciju bolje pogoduje kisela sredina, a osoka uglavnom ima izrazito bazičnu reakciju, treba je zakiseliti dodavanjem tehničke sumporne kiseline, kako bi dezinfekcija bila uspešna.

Dezinfekcija je jedna od preventivnih mera u cilju sprečavanja pojave i širenja raznih zaraznih bolesti i zoonoza kod domaćih životinja i ljudi.

Robert Širtov

Doktor veterinarske medicine sci

foto pixabay.com

 Dezinfekcija osoke