Tuesday, 17 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo » Desertna vina za specijalne prilike

Desertna vina za specijalne prilike

medovinaDesertna vina spadaju u grupu specijalnih vina gde pripadaju još i likerska, aromati?na i aromatizovana vina. Desertna vina se

dele na:

–         prirodna desertna vina

–         tzv. pe?ena vina

  •  Prirodna desertna vina proizvode se od prezrelog grož?a (obi?an suvarak) ili od prezrelog grož?a napadnutog plemenitom plesni (plemeniti suvarak).

  •  Pe?ena vina proizvode se isklju?ivo od grož?a bogatog še?erom ili uz dodatak koncentrisane šire bez ikakvog dodavanja drugih sastojaka.

         Pojmom desertna vina ?esto se ozna?avaju sva slatka vina koja imaju i pove?anu koli?inu alkohola što nije u skladu sa zakonskom formulacijom tih vina.

Desertna vina za specijalne prilike

  Desertna vina od obi?nog suvarka

Prezrelo ili delimi?no isušeno grož?e na samom ?okotu (suvarak) daju pojedine sorte vinove loze u rejonima gde vladaju tople i suve jeseni. Zbog velike koli?ine še?era u širi, alkoholna fermentacija je usporena pa traje od nekoliko nedelja do jedne ili dve godine. U toku prve godine vino se nekoliko puta preta?e uz blago sumporisanje. Dok vino previre, mora se paziti da se što potpunije odvaja od taloga. Fermentacija, stabilizacija i sazrevanje tih vina traje 2-3 godine.

  Vina od suvaraka stvorenog plemenitom plesni

Taj suvarak se može dobiti u rejonima gde su posle zaraze grož?a gljivicom – Botritis cinerea, uslovi za razvoj gljivice nepovoljni. Ako je vreme toplo i relativna vlažnost vazduha relativno niska plesan se razvija samo u pokožici zrelih bobica. Usled razaranja pokožice isparava deo vode pa se pove?ava koncentracija še?era u grož?u. U toku razvoja plesan stvara izvesne aromati?ne i druge materije koje daju vinu specifi?an i prijatan ukus i miris. Najpoznatije takvo vinogorje je Sauternes u Francuskoj.

  Desertna vina u Sauternesu se proizvode na slede?i na?in

Beru se samo grozdovi napadnuti plemenitom plesni. Grož?e se mulja, odvaja od peteljke pa se kljuk cedi jakim hidrauli?nim cedilicama. Šira se odmah sumporiše sa oko 15 g/hl SO2. Šira sadrži naj?eš?e oko 30-35 % še?era i oko 5-10 g/l glicerina koji šira od normalnog zrelog grož?a ne sadrži. Alkoholno vrenje se obavlja u drvenoj buradi od 225 lit. i traje sve do slede?eg prole?a pa i celu godinu. Prve godine se nekoliko puta preta?e uz blago sumporisanje, druge i tre?e godine vino se bistri i stabilizuje, a ?etvrte puni u boce. Vina sadrže oko 14 % alkohola, oko 10 % še?era i oko 15 g/l glicerina.

            Teodor Prvulovi?, dipl.ing.polj.

                                   PSSS Negotin