Sunday, 22 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » Deklarisano seme garantuje siguran rod

Deklarisano seme garantuje siguran rod

Deklarisano seme – S obzirom da je setva pšenice počela podsećamo poljoprivredne proizvođače da je jedan od najznačajnih faktora u postizanju željenih prinosa pored agrotehničkih mera, setva zdravog i kvalitetnog-deklarisanog semena.

Setva semena “sa tavana” nosi sa sobom mnogobrojne rizike, jer se semenom prenosi veliki broj fitopa togenih gljiva koje mogu da ugroze klijanje i nicanje semena i prouzrokuju i propadanje klijanaca. Jedna od najštetnijih i najrasprostranjenijih  fitopatogenih gljiva koja se prenosi semenom, a koju ne možemo videti sve do cvetanja pšenice, a može zanatno da smanji prinos i ugrozi zdravstveno stanje pšenice jeste Glavnica pšenice čiji je prouzrokovač Tilletia spp.

Deklarisano seme 

Značaj setve zdravog-deklarisanog semena ogleda se u tome  da gljiva Tilletia spp luči mikotoksine koji su opasni po zdravlje ljudi i životinja pa stoga  pšenica zaražena glavnicom ne može se koristiti za ljudsku ishranu niti za ishranu životinja. Simptomi bolesti glavnice mogu se uočiti posle cvetanja i sve do zrenja. Dok je usev još zelen, zaražene biljke, naročito klasovi, imaju plavkastu nijansu, a klasići su ređi, odnosno nisu tako zbijeni kao kod zdravih biljaka-klasovi “štrče” Zrna su pretvorena u crnu masu spora gljive-hlamidospore mirisa na ribu. često nam se obraćate baš u fazi klasanja i cvetanja sa opisanim simptomima, ali tada više pomoći nema, stoga na vreme treba ispoštovati osnovne principe proizvodnje strnih žita gde spada i setva sertifikovanog-deklarisanog semena.
Jedno zrno sadrži i do 6 miliona spora.

Hlamidospore zadržavaju klijavost i do nekoliko godina.Imajući  ovo u vidu jasno je koliku štetu i pote ncijal zaraza za naredne godine doprinosi setva semena „sa tavana” koje je potencijalno zaraženo ovim patogenom. Najvažnija mera suzbijanja jeste kvalitetno tretiranje se mena efikasnim fungicidima, tj setva DEKLARISANOG SEMENA koje podrazumeva da je na njemu nanet fungicid.
Poznato je da sami proizvođači pri korišćenju semena strnih žita sa „tavana” za setvu pribegavaju „samo stalnoj doradi” ali zasigurno improvizovana dorada ne obezbeđuje kvalitetnu zaštitu semena, jer  izostaje kvalitetno nanošenje fungicida i takvo seme i pored ulaganja ne garantuje rešenje ovog problema.

mr Gordana Forgić

foto pixabay.com

Deklarisano seme 

Leave a Reply