Thursday, 19 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » Deklarisano seme za uspešnu žetvu na leto

Deklarisano seme za uspešnu žetvu na leto

Deklarisano seme. Sada smo u periodu setve ozimih strnih žita. Uprkos tome što se za setvu savetuje upotreba deklarisanog i hemijski zašti?enog semena, uvek postoje zemljoradnici koji ?e se zbog loše ekonomske situacije, odlu?iti za setvu merkantilne pšenice. Upravo iz tog razloga, treba ponoviti, da seme merkantilne pšenice, ako se koristi za setvu, obavezno mora biti zašti?eno odgovaraju?im fungicidima protiv bolesti koje se prenose semenom (glavnica i gari), kao i ostalih oboljenja koja se prenose putem zemljišta ili zaraženim biljnim ostacima.

DEKLARISANO SEME za uspešnu žetvu na leto

Tako?e, gde je to mogu?e, seme treba zaštiti i odgovaraju?im insekticidima, kako bi se spre?io rani napad nadzemnih šteto?ina, kao što su lisne vaši i cikade koje prenose opasne bolesti žitarica ?iji su prouzrokova?i virusi. Na tržištu postoji veliki izbor komercijalnih preparata koji se koriste u svrhu zaštite semena strnih žita pre setve.

Neka od takvih sredstava su na bazi MANKOZEBA , TEBUKONAZOLA , TEBUKONAZOL + PROTIOKONAZOLA, TRITIKONAZOLA, DIFENOKONAZOLA, DIFENOKONAZOL + FLUDIOKSONIL + TIAMETOKSAMA

Gore navedena sredstva treba primenjivati prema uputstvu proizvo?a?a. Seme na koje je naneto te?no hemijsko sredstvo, obavezno treba prosušiti u tankom sloju, nekoliko dana pre setve.

Božani? Monika, dipl.ing.zaštite bilja

Na svetskim tržištima cene pšenice su na “niskim” granama, ali postoji stalna tražnja za pšenicom koja ima visok procenat proteina, zatim potražnja za pšenicom za proizvodnju testenina ( durum pšenica). Postoji i tražnja u Srbiji za specifi?nim žitaricama – spelta, kamut, heljda … Može se deo površina posejati takvim sortama i prona?i put do trgovca koji ceni kvalitet. Momentalno u Ukrajini, ( 24. oktobar 2016. ), velikoj žitnici na Crnom moru cena kukuruza je viša od cene pšenice sa 11% proteina ?! Kvalitetno seme uz primenu agrotehnike donosi vispoke prinose . iznad 8 tona po hektaru što stvara uslov za dobit.

foto pixabay.com

Hibridi pšenica mogu Vam doneti više prinose i samim time više prihoda. Prednosti hibrida su što uzimaju najbolje od svojih roditelja ( heterozis) i daju bolje ukorenjavanj, bokorenje. Više slame je još jedna prednost – možete ih koristiti kod stoke, praiti brikete ..

Leave a Reply