Wednesday, 24 October, 2018
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija » DEKALB Živi na njivi – Inovativni centar

DEKALB Živi na njivi – Inovativni centar

DEKALB Živi na njivi

 DEKALB  Živi na njivi

DEKALB Inovativni centar – Poljoprivrednici se odlučuju za setvu onih kultura koje daju najveće prinose, samim tim i prihod. SM Agrar je na svojim parcelama se odlučio za DEKALB hibride kukuruza i nije pogrešio. Tokom tri dana se pored Sportskog aerodroma Ečka održava ” DEKALB inovativni centar” gde se predstavljaju Monsanto Serbia, Timac Agro Balkans i BASF – najbolje od najboljih.

Dr Zoran Petrović, direktor Monsanto Srbije, u Inovativnom centru u Ečkoj predstavio je najvažnije faktore za uspešnu proizvodnju kukuruza, kritičnim fazama oplodnje i nalivanja, gustini setve, ranom cvetanju DEKALB hibrida i ceni semena koja opravdava maksimalan ekonomski efekat na kraju, posle berbe.

Na predstavljanju je ukazano na prednosti gajenja DEKALB hibrida. Saveti Nine Paulić, predstavnika za severnu Bačku i severni Banat , su da se pokloni velika pažnja sastavu zemljišta i na osnovu toga opredeli za hibrid koji će dati najbolji rezultat. Izdvaja se hibrid DKC 3623, rani hibrid iz grupe FAO 250, koji je na poljima dao prinos od 8.3 tone / ha uz vlagu zrna od 14%. Na taj način se postižu velike uštede ( nema sušenja, rano se “skida” sa njive ). Napomenula je da se može gajiti i postrrno uz maksimalnu primenu agrotehnike.

DEKALB Živi na njivi – Inovativni centar

Poljoprivrednike uvek muči pitanje: Koju gustinu setve izabrati ? Preporuka znalca iz DEKALB Inovativnog centra, Marije Polić predstavnice kompanije za centralni Banat , je primena 75.000 biljaka po hektaru. Tako se postižu odlični prinosi, biljka ima dovoljno mesta da razvije dobru lisnu masu i dubok koren, što je izuzetno značajno u periodima suše koje nas sve više ograničavaju u uzgoju kukuruza. DEKALB hibrid 5830 ( FAO grupe 580 ) je ove godine dao 9,5 tona /ha uz vlagu zrna od 21,3%

Kukuruz se bere uglavnom u zrnu jer je to ekonomično, bolje su mogućnosti skladištenja. Veliki broj poljoprivrednika ipak bere kukuruz u klipu i polaže ga u koševe, ambare. Dejan Nedeljković, predstavnik kompanije DEKALB za južni Banat i Braničevo, je ukazao na uslove koje treba ispuniti da bi se kukuruz skladištio na pravilan način. DEKALB hibridi daju 17 tona/ ha kukuruza u klipu sa postotkom vlage od 24 do 30%. To su hibridi DKC 4608,4717.

Savet je da se gaje hibridi tolerantni na poleganje što garantuje laku berbu. Večito pitanje: KADA JE PRAVO VREME? Dejan Nedeljković savetuje da se prati fiziološka zrelost kukuruza, da se pogleda da li zrno kukuruza ima crnu tačku na njemu i da je maksimalna vlaga zrna 30%. Veoma važna osobina DEKALB hibrida je odličan randman – odnos zrna i kočanke kukuruza. Kod DELAKB hibrida taj postotak je 82-85 % ( samo 18-15% je kočanka – za razliku od hibrida drugih semenskih kuća koji imaju randman 73 -76% zrna na klipu )

Danas je treći dan u ” DEKALB Inovativnom centru ” – predstavljanja novina iz oblasti gajenja kukuruza, primene novih đubriva iz kompanije Timac Agro Balkans i efikasnosti zaštitnih sredstava komapanije BASF koja slavi 150 godina postojanja .

DOBRODOŠLI!

Agenda:

Petak 11. septembar 2015. – BANAT

10.00 sati: – Okupljanje na Aerodromu Ečka, registracija u?esnika, doru?ak

11.00 sati: – Pozdravna reč domaćina

11.30 sati: – Obilazak informativnih štandova

13.30 sati: – Ručak, druženje, zabavni program

16.00 sati: – Završetak programa