Monday, 18 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo » Defolijacija vinove loze – oprez pri visokim temperaturama

Defolijacija vinove loze – oprez pri visokim temperaturama

vinograd ?ubrenje bolesti listaDefolijacija vinove loze – Uklanjanje listova oko grozdova. U savremenom vinogradarstvu redovno se primenjuje defolijacija u cilju pove?anja kvaliteta grož?a. Treba je obaviti 20-30 dana pre berbe grož?a. Iz zone lastara u kojoj se razvijaju grozdovi uklanjaju se listovi koji zasenjuju grozdove.

Time se zna?ajno poboljšavaju osvetljenost i aeracija grozdova, što doprinosi boljem sazrevanju grozdova, potpunijoj obojenosti pokožice i manjem razvoju sive truleži na grož?u. Ubrzava se sazrevanje grož?a, poboljšava kvalitet i smanjuju gubici od truljenja grož?a. Efekti su izraženiji u severnim, hladnijim i vlažnijim podru?jima, nego u južnim toplijim i suvljim vinogorjima.

Defolijcija vinove loze – oprez pri visokim temperaturama

U našim podru?jima defolijacija se vrši u septembru i oktobru. Obavlja se ru?no a u novije vreme pomo?u mašina. Pri obavljanju defolijacije neophodno je voditi ra?una o vremenu i broju uklonjenih listova. Kad se pri defolijaciji ukloni 15-25% listova na 20-30 dana pre berbe grož?a, pozitivni efekti su veoma izraženi. Uklanjaju se stari listovi ?ija je fotosinteti?ka aktivnost veoma slaba. Usled poboljšanja fitoklime ?okota, preostali listovi obavljaju intenzivniju fotosintezu i stvaraju dovoljno ugljenih hidrata za ishranu i sazrevanje grozdova i lastara i za nagomilavanje rezervne hrane.

Reakcija sorti na defolijaciju je razli?ita tako sorta muskat hamburg pozitivno reaguje na postepenu defolijaciju dok grozdovi sorte kardinal dobijaju bolju obojenost kad rastu u uslovima slabe zasene. Zbog toga je potrebno da se za svaku sortu obave ogledi u cilju razrade najpogodnije ampelotehnike njenog gajenja, pritom uzimaju?i u obzir zemljište i klimatske uslove sredine i na?ina gajenja.

Suzana Jerki?, dipl.ing.