Sunday, 23 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Manifestacije » Dani fruskogorskih vina u SKC Fabrika – Novi Sad

Dani fruskogorskih vina u SKC Fabrika – Novi Sad

dani fruskogorskih vinaDani fruskogorskih vina – Ustanova studentski kulturni centar Novi Sad ?e u petak i subotu, 13. i 14. oktobra 2017. organizovati manifestaciju pod nazivom “Dani fruškogorskih vina”.

Doga?aj ?e se odigravati u prostoru SKC Fabrika u tzv. Kineskoj ?etvrti u Novom Sadu (Bul. despota Stefana 5), od 18 do 24 h.

Dani fruskogorskih vina u SKC Fabrika – Novi Sad

U?estvova?e dvanaest proizvo?a?a vina Fruškogorskog vinogorja kao i jedan proizvo?a? autenti?nog sira sa tog podneblja.

U?esnici manifestacije:

Vinarija Deuri? – Mala Remeta, vinarija Trivanovi? – Erdevik, vinarija ?ur?i? – Sremski Karlovci, vinarija KM – Irig, Ma?kov podrum – Irig, vinarija Erdevik, vinarija Milanovi? – Surduk, vinarija Kova?evi? – Irig, vinarija Belo brdo – ?erevi? i vinarija Adži? – ?ortanovci , kao i “Friški jaza?ki”, proizvo?a? autenti?nog sira iz ove regije.

Osim klasi?ne degustacije i prodaje vina, rakije i sireva, program ?e biti oboga?en i radionicama (od 19 do 20 ?asova) na temu uparivanja hrane i vina, uz predavanje i demonstraciju na licu mesta uz asistenciju somelijea i kuvara eminentnog novosadskog restorana „Piknik“, kao i panel diskusijom na temu

„Novostvorene sorte vinove loze Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu“.

Panelisti:

– doc. dr Dragoslav Ivaniševi?, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad i

– prof. dr Vladimir Puškaš, Tehnološki fakultet, Novi Sad.

Moderator:

?or?e Simovi?, dipl. ing, agrarni novinar.

Oba dana ?e biti organizovan i prigodan muzi?ki program (22 – 23 h), u kojem ?e u?estvovati Goran Polovina – Curi („Plavi pti?i?“), koji izvodi numere 60-tih godina uz akusti?nu gitaru i usnu harmoniku, kao i Duo Nomadiko, koji ?e nam obogatiti drugo ve?e uz melodije ruskih romansi.

SKC NS ?e prodavati ulaznice po 300 dinara komad (gigstix.com), a zauzvrat ?e svaki posetilac na ulazu dobiti staklenu vinsku ?ašu. Na licu mesta posetioci ?e mo?i da nabave i prigodnu torbicu za držanje vinske ?aše. Kupovina vina i drugih proizvoda i artikala na Festivalu bi?e mogu?a isklju?ivo festivalskim novcem (vau?erima), koji ?e biti u apoenima 10, 20, 50, 100 i 200. Svaki posetilac ?e na samom festivalu mo?i da kupi vau?ere sa kojim ?e posle mo?i da kupuje vino od izlaga?a i hranu u okviru festivalske zone. Treba napomenuti da nema refundacije neiskoriš?enih vau?era, stoga organizatori podse?aju posetioce da vode ra?una i iskoriste sve vau?ere.

Dobrodošli !

izvor SKCNS