Friday, 19 January, 2018
Najnovije vesti
Home » ORGANSKA » Cvetni pojas značaj u organskoj proizvodnji

Cvetni pojas značaj u organskoj proizvodnji

Cvetni pojas – Postavljanje cvetnih zaštitnih pojaseva je jedna od zna?ajnih agrotehni?kih mera- preventivnih mera u suzbijanju bolesti, šteto?ina i korova u organskoj proizvodnji. Cvetni pojasevi su trake širine 1-2 m sa mešanim jednogodišnjim i višegodišnjim aromati?nim i drugim korisnim biljkama ili samoniklim vrstama. One se seju (sade) oko polja ili u kulturu na svakih 50-100m , jer je to radijus kretanja predatora . Ti cvetni pojasevi privla?e insekte, a oni ptice pa je najbolje odabrati mešavinu biljaka koje cvetaju u razli?ito vreme tako da pojas uvek bude u cvetu. Ekokoridori pove?avaju biodiverzitet i obezbe?uju stanište za korisne insekte i ptice, a ?esto su to i biljne vrste koje privla?e prouzrokova?e šteto?ina i bolesti.

Cvetni pojas zna?aj u organskoj proizvodnji

Biljke koje se naj?eš?e koriste za zaštitne pojaseve su jednodišnje biljke – neven, miro?ija, dragoljub, facelija, kadifica a od višegodišnjih – masla?ak, lukovi, deteline, lekovito bilje.

Neven je jednogodišnja cvetna i lekovita biljka a isparenja koja ispušta koren nevena suzbijaju belog crva, šteto?inu koja napada šargarepu. Sa?enjem šargarepe, nevena i luka može se ostvariti zaštita ovog povr?a od mnogih šteto?ina. Neven se može saditi i uz krompir, a tako?e štiti od nematoda, grinja i drugih šteto?ina.Kadifica je ukrasna biljka lepih žutih, bordo i šarenih cvetova. Koren ove biljke ispušta jedinjenja koja svojim mirisom odbijaju nematode i sitne glodare koji beže od nje. U zaštiti bilja ima široku primenu protiv vašiju i buva?a, nekih gljivi?nih oboljenja jagoda i cve?a, pojave tripsa i spre?ava leptira kupusara da položi jaja.

Dragoljub je jednogodišnja puzavica koja može da naraste do 3m duzine. Ova biljka sadrži antibiotike, a mladi so?ni listovi koriste se za ishranu. Zbog povoljnog dejstva koji ima na okolinu sadi se oko stabala vo?a i direktno smanjuje rizik od invazije lisnih vaši.Sem ovih cvetnih vrsta i sve ostale cvetne vrste su dobrodošle u organskoj bašti. Cve?e saditi izme?u povr?a i uz ivice bašte, jer ?e svojim mirisom i jarkim bojama privu?i mnoge korisne insekte

Ljiljana Vuksanovi?.

foto pixabay.com