Tuesday, 25 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Manifestacije » Cvetna pijaca kod SPENS-a, 13 – 14. 10 2017. Novi Sad

Cvetna pijaca kod SPENS-a, 13 – 14. 10 2017. Novi Sad

Cvetna pijaca kod SPENS-a – Jesen je pravo vreme za sadnju lukovica cve?a, ukrasnog šiblja, drve?a… Do?ite na plato ispred SPENS-a u Novom Sadu i prona?ite najbolje za Vas. Više od 30 izlaga?a Vam nude obilje boja i mirisa za vrt koji ?e doneti radost u prole?e.

Pored bogate ponude cve?a i zelenila  možete kupiti PRAVI MED koji su p?ele vredno skupljale u košnice. Mnogo je i ukrasnih žardinjera, sitnica za Vaš vrt …

Cvetna pijaca kod SPENS-a, 13 – 14. oktobar 2017. Novi Sad

Možemo i najaviti Novosadsku jesen, od 24 – 28. oktobra 2017. Bogata ponuda cve?a, meda, vina, kola?a … u prostoru SPENS-a ?e sigurno obradovati zaljubljenike u prirodu i njene darove. Predstavi?e se i umetnici sa svojim slikama, ru?no ra?enim nakitom …

Jedna od najve?ih ekoloških, privrednih i turisti?kih manifestacija u našoj zemlji, koju organizuje Pokret gorana Novog Sada. Manifestaciju podržava Grad novi Sad – Gradska uprava za zaštitu životne sredine i Gradska uprava za privredu. Tako?e, manifestacija je podržana i kroz CSonnect program podrške civilnom društvu, koji sprovodi REC uz finansijsku podršku Švedske me?unarodne agencije za razvoj i saradnju (SIDA).

14. “Novosadska jesen” ?e ove godine imati izložbene celine:
– izložbu cve?a, sadnica i opreme za hortikulturu,
– izložbu meda, p?elinjih proizvoda i hrane,
– izložbu suvenira i proizvoda starih i umetni?kih zanata.

Svakoga dana od 8 do 20, subotom do 15 ?asova. Ulaz slobodan.

foto pixabay.com

 ruže treba saditi u jesen od kraja septembra pa do sredine novembra, a u prole?e ?im prole?ni mrazevi prestanu. Medjutim izmedju ove dve sadnje – prole?ne i jesenje, treba se odlu?iti za jesenju zbog niz prednosti koju ona poseduje a to su:

– bolji je prijem sadnica

 – duži rok sadnje

 – ve?a mogu?nost popunjavanja i dopunjavanja plana

 Prilikom sadnje sadnice iz trapa treba donositi pojedina?no ili u manjim grupama iz razloga što se nežne žile do sadnje nepotebno isušuju.

 Koren se na sadnicama ruža obavezno orezuje, pri ?emu se odstranjuju sve bolesne žile, a ošte?ene se skra?uju do zdravog dela. Prilikom orezivanja debljih žila treba voditi ra?una o pravcu reza, naime vo?arskim makazame se koren preseca – kosi rez sa donje strane žila. Kosi rez ?e potpuno nalegati na zemlju, što u potpunosti odgovara prirodnim zahtevima biljke. Žile se mogu skratiti na dužinu 15-20 cm. Po prekra?ivanju žila treba orezati i nadzemni deo da bi se uspostavila ravnoteža izmedju korena i krune i da bi se formirao bokor.

autor: Vladica Stefanovi?, dipl.ing.polj.