Tuesday, 17 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo » Crna trulež grožđa dolazi sa novim sortama

Crna trulež grožđa dolazi sa novim sortama

vinogradarski registarCrna trulež groždja je veoma zna?ajna i rasprostranjena bolest vinove loze u SAD, Kanadi, Francuskoj, ali i kod nas širenjem stranog sortimenta ova bolest je sve prisutnija i može da napravi velike gubitke proizvodja?ima groždja.

 Svi mladi delovi mogubiti napadnuti, liš?e, drške mladari ,vitice, šepurina. U prole?e i po?etkom leta prvi simptomi se javljaju na liš?u u vidu malih okruglih pega. Pege su kremkaste i ograni?ene su tamnomrkom bojom. U centru pege formiraju se piknidi. Najzna?ajniji simptomi su na bobicama odnosno grozdu, u vidu ta?kastih pegica ograni?ene crvenkastomrkim prstenom, koji se širi kako zaraza napreduje. Nakon nekoliko dana bobica se suši, smežura i postaje tvrda.

Crna trulež grož?a – boleš?u može biti zahva?en ceo grozd. Najve?a opasnost od zaraze preti od precvetavanja pa do po?etka zrenja bobica. U cilju lakšeg suzbijanja treba uklanjati i zaoravati mumificirane grozdove.

 Zaštita loze po?inje u tretmanima neposredno pre cvetanja i posle cvetanja kao i naredna dva-tri tretmana posle cvetanja. Prilikom suzbijanja ove bolesti obavezno treba preventivno treba koristiti preparate koji u sebi sadrže aktivne materije   crna pegavost grozdafolpet i kaptan (Forum star, Mikal flash, i dr.) i preparate koji u sebi sadrže a.m. krezoksi-metil (Sroby).

 Juriši? Jovica dipl.ing.

Crna trulež grož?a dolazi sa novim sortama

Simptomi

Prvi znaci oboljenja Crna trulež grož?a se javljaju rano s prole?a na svim vegetativnim delovima loze. Na liš?u se formiraju sivkasto-mrke pege, koje su oivi?ene tamno-braon prstenom. Pege su sitne i nepravilnog oblika, veli?ine 1-2 cm. Centar pege pobeli u njemu se nalaze plodonosni organi parazita.

Pege na lastarima su izdužene i transformišu se rak-rane. Na obolelim bobicama se najpre javljaju sitne beli?aste pege oko kojih se za nekoliko ?asova formira crvenkasto-braon prsten. Pega po?inje od petelj?ice brzo da se širi i za nekoliko dana obuhvati celo zrno. Obi?no zrno se mumificira, ne opada odmah, ve? kasnije zajedno sa drugim zrnima ili delovima grozda. Zrele bobice i razvjeno liš?e ne podležu napadu.

Parazit prezimi na opalim bobicama odakle se u prole?e vetrom, kišnim kapima i insektima prenosi, prvo na liš?e, a zatim na grozdove.

Mere zaštite

Kasnim jesenjim oranjem se zaraženo liš?e i bobice duboko zaoravaju, kao izvor zaraze , ?ime se smanjuje potencijal napada u narednoj godini. Sa primenom fungicida treba otpo?eti što ranije kada su lastari 10-15 cm dužine. Do cvetanja obaviti 2-3 tretiranja.

Zaštitom vinove loze od plamenja?e i crvene paleži štiti se i od ove bolesti. Od fungicida se mogu koristiti bakarni preparati: Plavi kamen, Bordovska ?orba S-20, Kuprablau (1-1,5%), Captan WP-50.

Ljubiša ?or?evi?