Sunday, 28 May, 2017
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo » Crna ribizla, uslovi gajenja i dobar prinos

Crna ribizla, uslovi gajenja i dobar prinos

ribizla

Crna ribizla

Crna ribizla ima širok areal uspevanja i posebne zahteve u pogledu klimatskih i zemljišnih uslova. Položaj. Ribizla uspeva i dobre prinose daje na 300 do 800 m nadmorske visine a kada je u pitanju nadmorska visina iznad 1000 m bolji su južni sa prelazima ka istočnim i zapadnim položajima zato što je na njima veca vlažnost vazduha i zemljišta.

Zemljište. Kao što je poznato korenov sistem crne ribizle se pretežno razvija u površinskom sloju zemljišta. Zbog toga ona najbolje raste i najvece prinose daje na lakšim i rastresitijim dubokim, plodnim i dobro dreniranim zemljištima gde je pH 5,5 do 7.

Toplota. Crna ribizla je voćna vrsta otporna prema mrazu. U umerenom pojasu i pri pravilnoj nezi mogu izdržati niske temperature do -33°C. Prema zimskim mrazevima su najosetljivije jednogodišnje a posle dvogodišnje i starije grane (stabla). Crna ribizla je nešto osetljivija na pozne prolećne mrazeve zato što relativno rano kreće vegetacija, (lista i cveta). Za kretanje većine sorata crne ribizle dovoljna je temperatura od 5° C a nekad se pupoljci otvaraju i na temperaturi od 2° C. Osetljiva je prema visokim temperaturama (preko 30 oC) i suši tokom leta, a posebno u kombinaciji sa intenzivnim osunčavanjem gde dolazi do paleži i prevremenog otpadanja lišca.

Voda i vlažnost. Crna ribizla je izrazito hidrofilna biljka, jer za svoje uspevanje zahteva najviše vlage od svih voćnih vrsta i to kako u zemljištu tako i u vazduhu. Njeno gajenje može biti rentabilno u krajevima u kojima godišnje padne 800 mm vodenog taloga, od cega bar 50% u toku vegetacije i gde je relativna vlažnost vazduha – (80-85%).

Crna ribizla, uslovi gajenja i dobar prinos

Svetlost. Iako je heliofitna biljka, crna ribizla podnosi i izvesnu zasenu, te se može gajiti kao medukultura u zasadima dugovecnih drvenastih vocnih kultura.

Djubrenje ribiznjaka

Za visoke i ustaljene prinose crna ribizla zahteva obilno dubrenje i to kako mineralnim tako i organskim dubrivima. Obilno dubrenje je neophodno u prvim godinama po zasadivanju, pre stupanja u punu rodnost, kako bi se mogli razviti snažni i jaki žbunovi velike nosivosti roda. U toku plodonošenja crna ribizla se dubri tri puta: u jesen, rano u prolece i posle berbe. U jesen ribiznjak se dubri stajnjakom i kompleksnim dubrivima. Stajnjakom se dubri svake treće ili četvrte godine sa 30.000-40.000 kg/ha, a kompleksnim mineralnim djubrivima svake godine (NPK 10:12:26 ili 8:16:24 ). U nedostatku stajnjaka, komposta ili treseta organske materije se mogu nadoknaditi zelenišnim djubrenjem. Od kompleksnih mineralnih djubriva za jesenje djubrenje se koristi NPK ciji je odnos 10:12:26 dodaje se u kolicini 400-800 kg/ha i to (600-800 kg kada se koristi samo cisto , a 400-500 kg u godini kad se dubri i stajnjakom ili kompostom). Po rasturanju ovih djubriva potrebno je da se obavi oranje ili riljanje ribiznjaka na dubini do 12 cm da bi se zatrpala ne samo djubriva vec i korovske biljke koje su se razvile posle poslednjeg prašenja.

Suzana Jerkic

Dipl. ing. poljoprivrede – smer vocarstvo i vinogradarstvo

Ribizla je veoma značajna vrsta jagodastih voćaka, koja se po obimu proizvodnje u svetskim razmerama nalazi na drugom mestu, odmah iza jagode. 

Plod crne ribizle ima veliku hranljivu, terapeutsku i tehnološku vrednost a naročito je bogat u sadržaju vitamina C (do 200 mg%) i antocijaninima. Odlikuje se specifičnim mirisom. Po količini vitamina C crna ribizla sadrži 5 puta više vitamina C nego jagoda, 7 do 8 puta više nego malina i citrusi, 10 do 20 puta više od jabuke i kruške, 20 do 40 puta više nego višnja i kajsija i 100 puta više od grožđa. Pored vitamina (C, A, B, PP) i antocijanina, plod crne ribizle sadrži značajne količine rastvorljive suve materije (oko 13%), šećera (6 do 7%), organskih kiselina (2,2 do 3,8%), belančevina (1,7%), mineralnih supstanci (0,5 do 1,0%) i tanina. 

Plod crne ribizle koristi se za jelo u svežem stanju, smrzavanje, za proizvodnju soka. U farmaceutskoj industriji se koriste i plod i list ribizle, posebno crne.  

PSSS Kraljevo d.o.o.
Mirjana Ostojić, dipl. inž.

foto pixabay.com