Thursday, 24 May, 2018
Najnovije vesti
Home » CENE NA BERZI » Cene svetsko tržište poljoprivrednih proizvoda

Cene svetsko tržište poljoprivrednih proizvoda

Cene svetsko tržište – novi rezultati žetve u Australiji su veći nego što su prognozirane, ukupno seočekuje 22 miliona tona. To će samo povećati svetske zalihe. Pad cena uljarica i sirove nafte su privremenog karaktera. 

 Evropsko tržište

MARS, evropska služba za nadzor useva je objavila prosečni prinos kukuruza EU na 6,92 t / ha, za repu prosečni prinos na 76,8 t / ha,  pšenica na 5,94 t / ha.

RUMUNIJA – smanjuju se površine pod pšenicom, kukuruzom i ječmom. Poljoprivrednici su više zasejali uljne kulture ( uljana repica, suncokret, soja) za 31% više u odnosu na 5-godišnji prosek. Najviše se seje suncokret, ali je problem prosečan prinos manji od 2 tone po hektaru. Rumunija beleži 42% izvoza u EU.

BUGARSKA – KUKURUZ JE OBRAN SA 396.000 Hektara, UZ PROSEČAN PRINOS OD 5,90 T/HA ( UKUPNO 2,298 MILONA TONA

pšenica , nov.2017,                    153,00 eura/t,  decem., 156,75 eura/t

durum, nov.. 2017.,                   223,00 eura/t

ječam, nov. 2017.,                       147,00 eura/t.

pivar.  ječam, nov. 2017.,         195,00 eura/t,

kukuruz, nov. 2017.,                  152,00 eura/t.     januar 2018. – 153,00 eura/t

uljana repica, nov. 2017.          367,00  eura/t.   februar 2018. – 367,50 eura/t

suncokret, nov. 2017.                325,00 eura/t 

Cene svetsko tržište poljoprivrednih proizvoda

Američko tržište

Dalji pad cena na tržištu pšenice, trenutno je cena oko 150 US $ / t. Zabrinjava da je to cena ispod proizvodnih troškova u SAD-u.

Soja beleži blago usporavanje cena jer su dobre informacije sa polja – biljke se nalaze u dobrom stanju, povoljna je klima za razvoj useva u Južnoj Americi.

 pšenica, dec.2017,                  4,080 $/bušel (cca 27,216 kg)

kukuruz, dec.2017,                 3,3600 $/bušel  (cca 25,4016 kg )

soja zrno, nov. 2017,              9,9350 $/bušel (cca 27,216 kg ) 

soja sačma, nov. 2017,     323,80 dolara / kratka tona   ( 907,1874 kg )

ARGENTINA – zabrinuti odlukama EU o mogućoj zabrani glifosata  u gajenju soje Argentina, kao veliki izvoznik u EU, je odobrila nova GMO semena koje su otporna na nova sredstva zaštite od korova koji nisu iz palete glifosata. Za prvih 9 meseci Argentina je izvezla u EU 7,5 miliona tona sojinog brašna – za ovu sezonu farmeri će posejati 16,8 miliona hektara pod sojom.

 Crnomorski region 

Ukrajina – zabeležen je izvoz više od 1,8 Mil.t uljane repice, što je 80% više od prošlogodišnjeg izvoza. Glavni kupci su zemlje EU.

Rusija – velike zalihe žitarica vrše pritisak na cene na domaćem i inostranom tržištu. Da li će poljoprivrednici smanjiti površine koje će zasejati ? Ministarstvo poljoprivrede je uvelo interventne kupovine od strane države i ukinulo je izvozne tarife za žitarice železničkim transportom. Do sada je Rusija već izvezla pšenice iz ove sezone za period septembar-15.novembar  14,77 miiona tona ( 26% više nego prošle godine u tom periodu). Očekuje se da će sezone 2017/18. izvoz pšenice biti 30 miliona tona!! Domaća proizvodnja svinjetine zadovoljava 90% potreba tržišta. Zabranom uvoza iz brazila zbog upotrebe sredstava za brži rast mišićne mase. Do sada je Brazil zauzimao 60% uvoza govedine i čak 90% uvoza svinjetine !!

29. novembar 2017.

fotopixabay.com

Cene svetsko tržište poljoprivrednih proizvoda