Saturday, 20 January, 2018
Najnovije vesti
Home » CENE NA BERZI » Cene svetske berze poljoprivrednih proizvoda

Cene svetske berze poljoprivrednih proizvoda

Cene svetske berze – Na berzama bez velikih promena, ali pad cena se nastavlja – naročito kod uljane repice u Evropi. Velike zalihe palminog u ulja u Maleziji ( najvećem proizvođaču ), od 2,56 miliona tona – više za 16%u odnosu na oktobar su doprinele padu cena.

Izveštaj USDA je potvrdio visoke zalihe glavnih poljoproizvoda.Trgovina ječmom na svetskom tržištu beleži pad za 3,2 miliona tona u periodu juli novembar 2017. Kina je snižavanjem cena domaćeg kukuruza smanjila potrošnju ječma na domaćem tržištu i smanjila uvoz ječma. Saudijska Arabija, svetski lider potrošnja ječma je dočekala kraj godine sa veoma visokim zalihamai kupovinu odložila za 2018.

Evropsko tržište

Procena buduće žetve pšenice 2018. godine u Francuskoj je 37 Milt, a dokje za uljsnu repicu procena 5,4 Mil.t.

pšenica , dec.2017,                    153,00 eura/t,  mart., 161,00 eura/t

durum, dec.. 2017.,                   225,00 eura/t

ječam, dec. 2017.,                       147,00 eura/t.

pivar.  ječam, dec. 2017.,         198,00 eura/t,

kukuruz, nov. 2017.,                  153,00 eura/t.     januar 2018. – 153,00 eura/t

uljana repica, dec. 2017.          360,00  eura/t.   februar 2018. – 360,75 eura/t

suncokret, dec. 2017.                325,00 eura/t 

Cene svetske berze  

Američko tržište.

Pad cena soje nije zabrinuo izvoznike jer očekuju da tražnja bude veća tokom januara 2018. Sve veća upotreba kukuruza kao osnove za proizvodnju etanola će doprineti tražnji kukuruza i ublažiti pad cena na tržištu.

                   Zaliha u svetu      PROCENE ZALIHA      zalihe 2016. u ovo doba:

Pšenica:    268,42 Mil.t vs procene 267,07 Mil.t i  255,33 Mil,t prošle sezone

Kukuruz: 204,08 Mil.t vs. procene 202,72 Mil.t i 227,34 Mil.t prošle sezone

Soja:             98,32 Mil.t vs procene     97,82Mil.t i   96,62 Mil.t prošle sezone

KAO ŠTO SE VIDI VEĆE SU ZALIHE PŠENICE U ODNOSU NA DECEMBAR 2016. ZA 13 MILIONA TONA DOK SU ZALIHE KUKURUZA U DECEMBRU 2016.  BILE VIŠE ZA 23 MILIONA TONA !!

pšenica, dec.2017,                 3,8725  $/bušel (cca 27,216 kg)

kukuruz, dec.2017,                3,3725  $/bušel  (cca 25,4016 kg )

soja zrno, nov. 2017,             9,7775 $/bušel (cca 27,216 kg ) 

soja sačma, nov. 2017,     322,40 dolara / kratka tona   ( 907,1874 kg )

 

Crnomorski region

Ukrajina – skoro je sasvim zavtrena setva pšenice uz odlično stanje useva ( čak 83% je tako ocenjeno ). Klimatski uslovi su veoma povoljni ker su temperature iznad višegodišnjih proseka. Ukrajina je postala najveći izvoznik jećma u periodu juli – novembar 2017 ! Ukidanje povraćaja poreza za izvezene uljarice od 1. marta će oboriti cene uljane repice, soje , suncokreta. Proizvođači su nezadovoljni dok su prerađivači zadovoljni. Izvoz , u procentima od proizvodnje, je za uljanu repicu 87%, soju 67% i suncokret 1,3%.

RUSIJA – OČEKUJE SE RAST PROIZVOSNJE SVINJEĆEG MESA ZA 4-5 % U 2018. GODINI ( za 150.000 tona ).Uz ovogodišnji porast od 5% na 3, 5 miliona tona to će doprineti boljem podmirenju domaćeg tržišta domaćim svinjskim mesom.

Izvoz svih vrsta mesa u 2017. povećaće se za 41 % na 220 .000 tona, a trećina tog iznosa je svinjetina. U narednoj godini, izvoz ove vrste mesa će rasti do 20 %- do 85.000 tona.

Procena je da će u 2018. godini prosečne godišnje cene svinjetine pasti za 4-6 posto i neće premašiti nivo 2016. Istovremeno, konzumacija mesa u narednim godinama će rasti za samo 1-2 posto godišnje – višak ponude će rasti

13. decembar 2017.

Cene svetske berze  .