Tuesday, 23 October, 2018
Najnovije vesti
Home » CENE NA BERZI » Cene na svetskom tržištu poljoproizvoda

Cene na svetskom tržištu poljoproizvoda

Cene na svetskom tržištu poljoproizvoda – mali pad cena uljane repice i soje, veliki prinosi soje u Brazilu uti?u negativno na cene na tržištu. Svetske zalihe pšenice su na 267,4 miliona tona, iznad ekonomski opravdanih zaliha, uz informacije o pove?anju površina pod pšenicom u SAD. Stopa ekonomskog rasta u zoni EU je revidirana na 2,2 % za 2017. godinu.

Evropsko tržište

Izvoz pšenice EU je ukupno  7,01 Mil.t od po?etka tržišne godine ( 9,33 Mil.t u istom periodu 2016.). Uvoz kukuruza je u uzlaznom trendu sa 5.14 Mil.t, ( 3.03 Mil.t u istom periodu prošle sezone).  

Rumunija- izvoz kukuruza za sezonu 2016/17. je iznosio 3,377 miliona tona, što je za 9% više nego prethodne sezone 2015/16. Glavni kupac je Egipat sa 397.000 tona ( pove?anje od 300% u odnosu na sezonu 2015/16. !!!).

pšenica , nov.2017,                    156,50 eura/t,  decem., 160,25 eura/t

durum, nov.. 2017.,                   230,00 eura/t

je?am, nov. 2017.,                       154,00 eura/t.

pivar.  je?am, nov. 2017.,         197,00 eura/t,

kukuruz, nov. 2017.,                  153,00 eura/t.     januar 2018. – 158,00 eura/t

uljana repica, nov. 2017.          384,00  eura/t.   februar 2018. – 383,50 eura/t

suncokret, nov. 2017.                325,00 eura/t

Cene na svetskom tržištu poljoproizvoda 

Ameri?ko tržište

Površine pod ozimom pšenicom beleže pove?anje što ?e doprineti pove?anju prinosa u apsolutnom iznosu za sezonu 2017/18. Cene soje beleže pad usprkos tražnji iz Kine. Kukuruz beleži ve?e prinose od o?ekivanih ( dostiže 11 tona po hektaru) i time snižava cenu proizvoda na berzama.

Izoz svinjskog mesa iz SAD je u septembru bio 183.184 tona u ukupnoj rednosti od 503,8 miliona US$ ! To predstavlja 23,60% od ukupne mese?ne proizvodnje. 

Organska proizvodnja mesa je u razvoju u SAD; ali je veoma zavisna od uvoza neophodnih sirovina. Više od 50% neophodnih sirovina u periodu 2015-16. je uezeno! To je soja sa 926.000 tona sa izgledom da tokom ove sezone dostigne 75% ukupno potrebnih zrna soje. Uozne cene su niže nego cene koje postižu doma?i proizvo?a?i organskih proizvoda. Svi znaju za ?uvenu gozbu sa ?urkom na trpezi. Naro?ito je njihov uzgoj problemati?an jer potrebna hrana se skoro sasvim uvozi.

USDA procene svetskih zaliha su:

Pšenica: 267,53 Mil.t ; oktobar 2017. – 268,13 Mil.t

Kukuruz: 203,86 Mil.t;oktobar 2017. – 200,96 Mil.t

Soja: 97,90 Mil.t ; oktobar 2017. –  96,05 Mil.t

Cene na tržištu SAD:

pšenica, dec.2017,                  4,2850 $/bušel (cca 27,216 kg)

kukuruz, dec.2017,                 3,4150 $/bušel  (cca 25,4016 kg )

soja zrno, nov. 2017,              9,7450 $/bušel (cca 27,216 kg ) 

soja sa?ma, okt. 2017,     311,90 dolara / kratka tona   ( 907,1874 kg )

Brazil – prinosi soje u Brazilu su veoma dobri i naglim izvoznim trendom obaraju cene soje na tržištu. Setva safrinja kukuruza ( kao drugi usev) je u toku. Uz vegetativni period od 105 – 115 dana ovaj prinos kukuruza je doprineo da je uvoz kukuruza u EU iz Brazila porastao za 11% u ovoj sezoni.

Cene na svetskom tržištu 

Crnomorski region

Cene kukuruza u Ukrajini, Rusiji su oko 150 $ / t i one su ispod o?ekivnaja proizvo?a?a.  Ukrajinski izvoz je dostigao 27,5 milijardi US$ ( od toga 41% je izvoz poljoprirednih proizvoda i prera?evina). Od toga je izvoz od 666,7 miliona US$ suncokretoog ulja, kukuruza za 637,4 miliona US$, uljane repice 163,4 miliona US$, soje 110,6 miliona US$. 

Egipat je kupio 120.000 tona pšenice za mlevenje od Rusije po ceni od 210 US$/tona C&F uslovi (pla?en je i prevoz od 13,5 US$/toni)  tako da je cena pšenice 196,50 US$/toni uslovi FOB ( utovar na brod, ostali troškovi su na teret kupca).

10. novembar 2017.

foto pixabay.com

Cene na svetskom tržištu poljoproizvoda