Tuesday, 20 March, 2018
Najnovije vesti
Home » CENE NA BERZI » Cene na Produktnoj berzi, period 17 -21. april 2017.

Cene na Produktnoj berzi, period 17 -21. april 2017.

produktna berza

Cene na Produktnoj berzi,

Cene na Produktnoj berzi- Tokom protekle radne nedelje, najzastupljenije robe u berzanskom prometu su bile kukuruz i soja. Dok je cena kukuruza bila stabilna u odnosu na prethodni period, zrno soje je zabeležilo zna?ajan rast. Ukupno je prometovano 2.750 tona robe, finansijske vrednosti 69.314.750,00 dinara. U odnosu na prehodnu nedelju, zabeležen je rast kako koli?inskog tako i finansijskog obima prometa za 61,76%, odnosno 82,72%.

U trgovanju vešta?ki sušenim kukuruzom je ove nedelje zabeležena ponderisana cena od 17,30 din/kg bez PDV-a (19,03 din/kg sa PDV-om), što je za 1,10% niža cena u odnosu na prethodnu nedelju. Pored toga, prirodno suv kukuruz sa 16%, odnosno 17% vlage je prometovan po 16,50 din bez PDV-a.

Cene na Produktnoj berzi, period 17 -21. april 2017.

Cena pšenice je varirala u zavisnosti od kvaliteta, a kilogam hlebnog zrna je koštao od 17,50 do 18,60 din bez PDV-a. Ponderisana cena za ovu nedelju iznosi 17,72 din (19,49 din/kg sa PDV-om), što je za 1,26% više u odnosu na upore?uju?i podatak iz prethodne nedelje.

Rast potražnje za zrnom soje je doveo do skoka cene ove uljarice na cenu od 49,20 din bez PDV-a (54,12 din sa PDV-om), koliko je iznosio ponder za ovu nedelju. Od po?etka žetve soja beleži najve?i rast u odnosu na cene žitarica i on iznosi 21,22%. Sojina sa?ma je tako?e zabeležila cenovni skok i to za 3,31%, tako da kilogram danas košta 50,00 din (60,00 din sa PDV-om).

Skok cena roba iz soja kompleksa je uticao na to da PRODEX na dan 20.04.2017. vredi za 2,75 indeksanih poena više nego pre nedelju dana.

direktor

Miloš Janji?

izvor Produktna berza

foto pixabay.com