Thursday, 24 May, 2018
Najnovije vesti
Home » CENE NA BERZI » Cene na Produktnoj berzi, 10-13. april 2017.

Cene na Produktnoj berzi, 10-13. april 2017.

produktna berza

Cene na berzi

Cene na Produktnoj berzi – Trgovanje na Produktnoj berzi tokom protekle, skra?ene, radne nedelje je na samom po?etku bilo slabijeg inteziteta, što je posledica mirovanja cena na doma? tržištu. Blagi cenovni skok je u drugoj polovini nedelje doneo rast prometa. Ukupno je u posmatranom periodu prometovano 1.700 tona robe, što je za 54,97% manje nego prošle nedelje. Finansijska vrednost prometa je iznosila 37.935.250,00 dinara ili za 49,64% manje.

Kukuruzom se ukupno trgovalo u koli?ini od 1.400 tona. Rast potražnje na samom kraju nedelje je doprineo cenovnom skoku, pa je tako u odnosu na prethodnu nedelju cena žutog zrna ve?a za 2,69%. Nedeljni ponder je iznosio 17,49 din/kg bez PDV-a  (19,24 din/kg sa PDV-om).

Cena pšenice je veoma stabilna, a oscilacije pre svega zavise od kvaliteta i pariteta prodate robe. U ovonedeljnom trgovanju je registrovana prose?na cena od 17,50 din/kg bez PDV-a (19,25 din/kg sa PDV-om), što je u odnosu na upore?uju?i podatak iz prethodne nedelje rast od 1,16%.

Cena zrna soje se nije menjala. Realizovana cena u kupoprodajnom ugovoru je iznosila 47,00 din (51,70 din/kg sa PDV-om). Pored zrna, prometovana je i sojina sa?ma sa 44% proteina, ?ija je cena u proseku iznosila 48,40 din (58,08 din/kg sa PDV-om).

Od ostalih roba prometovana je suncokretova sa?ma sa 33% proteina po ceni od 19,05 din/kg bez PDV-a (22,86 din/kg sa PDV-om) uz gratis lager do 15.5.

PRODEX je na dan 12.04.2017. vredeo 208,24 poena i nije se menjao u odnosu na kraj prethodne nedelje.

direktor

Miloš Janji?

foto pixabay.com