Saturday, 22 September, 2018
Najnovije vesti
Home » CENE NA BERZI » Cene na Produktnoj berzi, 25 – 29. 09 2017.

Cene na Produktnoj berzi, 25 – 29. 09 2017.

Cene na Produktnoj berzi – U nedelji za nama cena kukuruza je nastavila da raste, dok su cene pšenice i soje stabilne. Ukupno je tokom nedelje prometovano 2.400 tona robe (+30,72%), ?ija je finansijska vrednost iznosila 51.848.500,00 dinara (+48,19%).

Veoma niski prinosi uti?u na to da cena ove žitarice i dalje raste. U trgovanju preko novosadske robne berze je zaklju?ena cena na nivou od 17,00 dinara (18,70 din/kg sa PDV-om), što je za 3,03% viša cena u odnosu na prethodnu nedelju. Pore?enja radi, prethodne godine u istom vremenskom periodu cena kukurza je bila niža za oko 12%.

Najfrekventnije trgovanje je bilo na tržištu pšenice. Cena se kretala u nivou od 17,90 do 18,30 din bez PDV-a, a sve u zavisnosti od pariteta i kvaliteta. Ponderisana cena hlebnog zrna za ovu nedelju iznosi 17,95 din (19,75 din/kg sa PDV-om), što predstavnja rast od 0,14%.

Cene na Produktnoj berzi, 25 – 29. 09 2017.

Cena zrna soje se tokom septembra kretala u rasponu od 48,50 do 49,50 dinara bez PDV-a. Iako je prinos na doma?im njivama zna?ajno ispod o?ekivanog, uvozna soja je ta koja za sada održava cenu na stabilnom nivou. Ovonedeljna ponderisana cena soje je 49,00 dinara (53,90 din/kg sa PDV-om) i za 0,25% je viša u odnosu na prošloneeljnu.

Berzanski index PRODEX je na dan 28.09.2017. bio na nivou id 210,65 poena, što je za 2,14 indeksnih poena više u odnosu na vrednost iz prethodne nedelje.

direktor

Miloš Janji?

foto pixabay.com

Produktna berza Novi Sad
Bulevar oslobo?enja 5
Novi Sad, 21000
P: +381 21 443 413
office@proberza.co.rs
www.proberza.co.rs