Tuesday, 20 March, 2018
Najnovije vesti
Home » CENE NA BERZI » Cene na Novosadskoj berzi, period 12 – 16. juni 2017.

Cene na Novosadskoj berzi, period 12 – 16. juni 2017.

produktna berza

ene na Novosadskoj berzi

Cene na Novosadskoj berzi – Radnu nedelju za nama na “Produktnoj berzi” u Novom Sadu, obeležio je pad prometa, blagi pad cena prošlogodišnjeg roda kukuruza,  kao i pad cena pšenice, soje i prvi ovosezonski berzanski ugovor o kupoprodaji sto?nog je?ma roda 2017. godine. Ukupan promet za ovu nedelju je iznosio 1.125 tona robe, ?ija je finansijska vrednost iznosila 21.663.250 dinara. U odnosu na prethodnu nedelju koli?inski obim prometa je manji  za 72,34%, dok je finansijska vrednost prometovane robe niža za 74,21%.

Za tržište kukuruza se može re?i da se smirilo nakon dve nedelje konstantnog pada cena, iako statisti?ki posmatrano i tre?a sedmica za redom beleži pad cena. Ponderisana cena je iznosila 16,00 dinara po kilogramu bez PDV-a, (17,60 din/kg sa PDV-om), što pretstavlja neznatan cenovni pad od  0,36%.

Za razliku od kukuruza, pšenica je doživela zna?ajni cenovni pad. Moramo da napomenemo da trgovana pšenica preko Produktne berze nije imala pekarske parametre. Ponder cena za ovu nedelju je iznosila 16,64 dinara po kilogramu bez PDV-a, (18,31 din/kg sa PDV-om), što pretstavlja cenovni pad od 3,15%.

Zbog pada cena, zrno soje ove nedelja beleži mali obim trgovanja na Produktnoj berzi. Ponderisana cena sojinog zrna je iznosila 47,50 dinara po kilogramu bez PDV-a, (52,25 din/kg sa PDV-om), što pretstavlja cenovni pad od  3,36%.

Zna?nija vest je da se ove nedelje startovalo sa prodajom je?ma novog roda. Zna?ajnije površine bi?e požnjevene ovog vikenda. Cena sto?nog je?ma roda 2017. godine se kretala u rasponu od 13,50 do 14,00 dinara po kilogramu bez PDV-a. Ponderisana cena sto?nog je?ma roda 2017 je iznosila 13,54 dinara po kilogramu bez PDV-a, (14,89 din/kg sa PDV-om). Cena sto?nog je?ma roda 2017. godine ?e biti dobar reper za cenu pšenice novog roda.

Berzanski indeks na dan 15.06.2017. vredeo 203,98 poena, ili za  0,99 poena manje u odnosu na prošlu nedelju.

direktor

Miloš Janji?

foto pixabay.com