Tuesday, 22 May, 2018
Najnovije vesti
Home » CENE NA BERZI » Cene na berzi poljoprivrednih proizvoda u svetu

Cene na berzi poljoprivrednih proizvoda u svetu

Cene na berzi poljoprivrednih proizvoda  – soja beleži stalnu tražnju i pruža siguran prihod. EU treba kukuruz i smanjene su uvozne takse sa 10,95 € / t na 5,61 € / t . Uljana repica beleži blagi pad cena – 363 eura za tonu. Vrednost eura prema US$ ponovo raste i smanjuje šanse za izvoz poljoproizvoda iz EU.

Evropsko tržište

Bugarska – berba kukuruza napreduje sa malim zastojima. Završena je na 59% površina uz postizanje prose?nih perinosa od 5,81 tona po hektaru.Cene na berzi beleže pad.

pšenica , okt.2017,                    156,00 eura/t,  decem., 163,00 eura/t

durum, okt. 2017.,                     230,00 eura/t

je?am, okt. 2017.,                       153,00 eura/t.

pivar.  je?am, okt.. 2017.,        200, 00 eura/t,

kukuruz, okt. 2017.,                  152,00 eura/t.     novembar 153,25 eura/t

uljana repica, okt. 2017.          363,00  eura/t.   novembar 364.00 eura/t

suncokret, okt. 2017.                320,00 eura/t

Cene na berzi poljoprivrednih proizvoda u svetu

Ameri?ko tržište

Setva pšenice je završena na preko 50% površina, dok berba kukuruza slabije napreduje u odnosu na prošlu godinu. Kiše pogoduju setvi pšanice, ali farmeri su najavili smanjenje površina za setvu jer cena nije omogu?ila ostvarenje adekvatnog profita – ulaganja su velika dok cena beleži “niske ” grane.

Kukuruz – farmeri najavljuju ve?e površine pod kukuruzom za slede?u sezonu. Više od 16 miliona hektara ?e se posejati.

Soja – tražnja iz Kone ne posustaje, 131.000 tona prošle nedelje obe?ava još bolje rezultate za trgovce.

 pšenica, dec.2017,                  4,3300 $/bušel (cca 27,216 kg)

kukuruz, dec.2017,                 3,4750 $/bušel  (cca 25,4016 kg )

soja zrno, nov. 2017,              9,6450 $/bušel (cca 27,216 kg ) 

soja sa?ma, okt. 2017,     312,70 dolara / kratka tona   ( 907,1874 kg )

Brazil – sušni period ne ide u prilog poljoprivrednicima, setva soje beleži zaostatak u odnosu na 2016. Prošle godine je proizvedeno 114,8 Mil. tona dok se ove sezone o?ekuje 109,3 mil. tona sa 34,7 miliona hektara.

Cene na berzi poljoprivrednih proizvoda

Crnomorski region

Rusija – ponovo je pobedila ponuda Rusije na tenderu iz Egipta. Ostvarena cena je za 2 US$ ve?a od prethodne –  197,97 $ / t do 200 $ / t FOB . Evropski proizvo?a?i ne mogu da osvoje tender jer su njihove ponude više za 8 – 10 US$ za tonu. Proizvodnja ulja od suncokreta i soje u periodu septembar 2016-avgust 2017. je dostigla 5,7 miliona tona. Pove?anje je 17,40% u odnosu na sezonu pre.

 Ukrajina – izvoz žitarica u sezoni 2017/18 je ve? na nivou od 11,3 Mil. tona ( 6,48 Mil. tona pšenice. 3,2 Mil. tona je?ma i 1,22 Mil. tona kukuruza ).

11.oktobar 2017.