Wednesday, 14 November, 2018
Najnovije vesti
Home » CENE NA BERZI » Cene na berzi poljoprivrednih proizvoda širom sveta

Cene na berzi poljoprivrednih proizvoda širom sveta

Cene na berzi – rast vrednosti eura prema US$ će omogućiti farmerima SAD da preuzme neka tržišta žitarica od EU. Soja beleži dobar trend cena, stalna tražnja iz Kine je vetar u leđa američkim brokerima . Cena uljane repice ostaje na 377 eura za tonu.

Evropsko tržište

Rumunija – veliki proizvođač kukuruza na 2,5 miliona hektara Rumunija i dalje teži povećanju površina jer neki delovi EU odustaju od setve kukuruza. Suše su smanjile prinose, ali je Rumunija dostiga nivo od 18%  ukupne proizvodnje EU. Domaći proizvođači ne odustaju od gajenja kukuruza jer veliki deo ga koristi u daljem tovu svinja, goveda …

Uticaj klime – efekat La Nija može dalje smanjiti količinu padavina u Španiji, Maroku i duž obale Severne Afrike. Porašće potrebe za uvozom pšenice i drugih žitarica što je nova šansa za region Crnog mora.

pšenica , nov.2017,                    155,00 eura/t,  decem., 158,75 eura/t

durum, nov.. 2017.,                   225,00 eura/t

ječam, nov. 2017.,                       147,00 eura/t.

pivar.  ječam, nov. 2017.,         197,00 eura/t,

kukuruz, nov. 2017.,                  153,00 eura/t.     januar 2018. – 154,00 eura/t

uljana repica, nov. 2017.          377,00  eura/t.   februar 2018. – 376,50 eura/t

suncokret, nov. 2017.                325,00 eura/t 

Cene na berzi poljoprivrednih proizvoda širom sveta

Američko tržište
Kiše na teritoriji “Kukuruzni pojas” otežavaju berbu i usloviće moguću pojavu bolesti na zrnu kukuruza. Cene pšenice iz SAD beleže pad od 3 US$/t tokom prethodne nedelje ( Uz uslove FOB – isporuka preko ograde broda) što dovodi do bolje pozicije SAD za njen izvoz. Prethodne nedelje je izvezeno 489.600 tona. Ukupno 16,7 miliona tona ove sezone do 9. novembra. Momentalno je primećena suša na teritorijama koje gaje ozimu pšenicu i stanje useva je ocenjeno kao najniniže vrednosti u odnosu na poslednjih 5 godina.

Izvoz poljoproizvoda iz SAD je 140,5 milijardi US$ ( suficit je 21,3 milijardi US$). Najveći uvoznici iz SAD su Kina ( 22 milijardi US$), Kanada 20,4 Milijardi US$, Meksiko 18,6 milijardi US$. Najviše se izvozila soja u vrednosti od 24 milijarde US$ za 60 miliona tona, pšenica za 6,2 milijarde US$, kukuruza za 9,7 milijardi US$.

pšenica, dec.2017,                  4,2300 $/bušel (cca 27,216 kg)

kukuruz, dec.2017,                 3,4450 $/bušel  (cca 25,4016 kg )

soja zrno, nov. 2017,              9,9975 $/bušel (cca 27,216 kg ) 

soja sačma, okt. 2017,     324,80 dolara / kratka tona   ( 907,1874 kg )

ARGENTINA – suša na početku leta brine farmere koji su posejali  kukuruz. Uzgoj kukuruza u Argentini odvija se u dve faze. Prva faza setve je tokom septembra i oktobra dok je druga faza setve  tokom decembra i januara. Ove godine oko 35% kukuruza je posejano tokom prve faze i oko 65% kukuruza će biti posejano tokom druge faze. Raniji zasađeni kukuruz će biti oprašivan tokom decembra i januara, a kasnije zasađeni kukuruz najkasnije do sredine februara. Ako trenutni sušni talastraje do sredine decembra, to bi moglo uticati na loše oprašivanje ranog zasađenog kukuruza. Godišnja proizvodnja kukuruza dostiže 39 miliona tona, na ukupno 5 miliona hektara. Nakon ukidanja takse za izvo kukuruza od 20% povečane su površine za 1 milion hektara!!

Crnomorski region
Rusija – veće   zalihe žitarice još uvek kod poljoprivrednika – 56,4 miliona  tona žitarica ( 14% više nego prošle godine na isti datum). Najviše je tu pšenice – 15,65 Mil.t, ( porast + 20% ). Veliki je zaostatak u berbi kukuruza, čak 25% površina još nije obrano.

Rusija, koja beleži stalni rast u žetve pšenice za poslednje tri godine i širi proizvodnju drugih usjeva, ima za cilj povećati svoje kapacitete izvoza pšenice za 50 posto na 7,5 miliona tona mesečno u roku od tri godine. Očekuje se kako će ruski izvoz dostići rekordnih 45 miliona tona sezone 2017-18, koja je započela 1. jula, ali ograničena infrastruktura dovela je “uskuh grla” pri izvozu.

Ukrajina – dosadašnji rezultati sa 3, 72 miliona hektara njiva rezultiraju berbom kukuruza prosečnim prinosom od  5,27 tona / ha što je za 18% manje nego prošle godine.  Ukupna količina žitarica i mahunarki sa 13,76 Mil. ha je dobijeno 57,81 Mil.T , do sada.

Uljana repica je u sezoni 2016717. ukupno požnjeveno 2,217 mil. t uz porast prosečnog prinosa od 7,2%. Soja beleži ukupan prinos od 2,88 miliona tona ( smanjenje od 9,2%) . Ni povećanje površina od 7,2% nije povećalo ukupan urod jer je prosečni prinos smanjen za 15,2%.

23. novembar 2017.

foto pixabay.com

Cene na berzi poljoprivrednih proizvoda širom sveta