Tuesday, 23 October, 2018
Najnovije vesti
Home » CENE NA BERZI » Cene na berzama poljoproizvoda širom sveta

Cene na berzama poljoproizvoda širom sveta

Cene na berzama -Niske cene pšenice su dobra prilika kupcima da popune svoje zalihe. Najve?i svetski uoznik Egipat je najavio novi tender za isporuku za decembar. Berba kukuruza se privodi kraju u Eropi. U Francuskoj su postignuti prose?ni prinosi od 10,3 tona po hektaru. Uljana repica beleži visoke cene – najviše za poslednjih 8 meseci.

Evropsko tržište

Bugarska – u toku je berba kukuruza, ostvaruju se prose?ni prinosi 5,86 tona po hektaru. Setva pšenice je skoro završena na planiranih 824.000 ha –  pove?anje 23,60% više nego prošle sezone !!

pšenica , nov.2017,                    158,00 eura/t,  decem., 161,75 eura/t

durum, nov.. 2017.,                   230,00 eura/t

je?am, nov. 2017.,                       155,00 eura/t.

pivar.  je?am, nov. 2017.,        198,00 eura/t,

kukuruz, nov. 2017.,                  153,00 eura/t.     januar 2018. – 158,25 eura/t

uljana repica, nov. 2017.          384,00  eura/t.   februar 2018. – 384,50 eura/t

suncokret, nov. 2017.                325,00 eura/t

Ameri?ko tržište

Izveštaj USDA sutra ?e možda doneti još ve?e muke farmerima – o?ekuju se ve?e zalihe soje i kukuruza u odnosu na planirane zalihe. 

pšenica, dec.2017,                  4,2650 $/bušel (cca 27,216 kg)

kukuruz, dec.2017,                 3,4725 $/bušel  (cca 25,4016 kg )

soja zrno, nov. 2017,              9,8500 $/bušel (cca 27,216 kg ) 

soja sa?ma, okt. 2017,     316,30 dolara / kratka tona   ( 907,1874 kg )

Brazil – ove sezone o?ekuje se 106,3 miliona tona soje. Kina se pojavljuje kao veliki kupac i investitor. Ulažu 460 miliona US$ u izgradnju 30 silosa u najve?em proizvodnom regionu Mato Groso, na 11 lokacija. Nedostatak skladišta u Brazilu se procenjuje na 50 miliona tona dok u regiji Mato Groso je manjak skladišta od ?ak 19 miliona tona!! To uslovljava velike troškove transporta do izvoznih luka u jeku sezone – ?ak 2,60 US$/ bušel. Stvaranjem logisti?kih ?orova i transportom tokom cele godine smanji?e se troškovi transporta za 1 US$/bušelu ( 40% manji troškovi).

 Crnomorski region

Rusija – žetva pšenice ?e biti 82 miliona tona  sezone 2016/17.  Izvoz je veoma uspešan, ali logisti?ki problemi su prisutni. Moglo bi se izvesti i više pšenice, ali kapaciteti prevoza i kapaciteti luka su “usko” grlo. O?ekuje se izvoz 33,5 miliona tona pšenice ( više za 20% u odnosu na sezonu 2016/17.) dok se o?ekuje izvoz je?ma od 5,7 miliona tona ( ?ak za 61% više nego prošle sezone). O?ekivane prelazne zalihe su 20 miliona tona pšenice.

 Ukrajina – izvoz ove sezone je zabeležio 13,69 miliona tona. Od toga je 8,26 miliona tona pšenice, 3,57 miliona tona je?ma, kukuruza 1,82 miliona tona – sve brojke su ispod izvoznih rezultata sezone 2016/17.

foto pixabay.com

08.11 2017.

Cene na berzama