Tuesday, 23 October, 2018
Najnovije vesti
Home » CENE NA BERZI » Cene na berzama poljoprivrednih proizvoda u svetu

Cene na berzama poljoprivrednih proizvoda u svetu

Cene na berzama  – mala pomeranja cena na berzama, uljana repica je na nivou od 371 euro/tona. Svetska proizvodnja  2017. godine   kukuruza je 1,042 milijarde tona i 749 miliona tona za pšenicu ( to je više za 12 Mil.tona). Za soju je navedeno  336 Mil.tona u 2017. godini.  Cena sirove nafte je 53,9 US$/ barel ( 159 litara) i o?ekuje se porast pred nastupaju?u zimu na severnoj hemisferi što ?e uticati na uljni kompleks. Rusija može postati najve?i proizvo?a? poljo-proizvoda u svetu!! Izvoz u 2016. godini je 17,1 milijarda US$ !!

Evropske berze

 U Evropi se predvi?a ukupna proizvodnja uljane repice na 22,3 Mil. tona ( skoro 2 miliona tona više nego prošle sezone). Pšenica se predvi?a na nivou od 140,4 Mil. tona, kukuruz na 58,5 Mil. tona.

pšenica , okt.2017,                    158,00 eura/t,  decem., 163,00 eura/t

durum, okt. 2017.,                     230,00 eura/t

je?am, okt. 2017.,                       154,00 eura/t.

pivar.  je?am, okt.. 2017.,        200, 00 eura/t,

kukuruz, okt. 2017.,                  153,00 eura/t.     novembar 151,50 eura/t

uljana repica, okt. 2017.          371,00  eura/t.   novembar 370.00 eura/t

suncokret, okt. 2017.                320,00 eura/t

Cene na berzama

Ameri?ko tržište

Kina nastavlja svoju veliku tražnju za sojom – nova kupovina od 280.000 tona !!

pšenica, dec.2017,                  4,2725 $/bušel (cca 27,216 kg)

kukuruz, dec.2017,                 3,4900 $/bušel  (cca 25,4016 kg )

soja zrno, nov. 2017,              9,7925 $/bušel (cca 27,216 kg ) 

soja sa?ma, okt. 2017,     313, 50 dolara / kratka tona   ( 907,1874 kg )

 

BRAZIL –  proizvodnja soje se o?ekujeu nivou od 102,6 miliona tona po?etkom 2017., dok je ove godine proizvodnja bila 96,3 miliona tona .

ARGENTINA – ove sezone je ve?a zainteresovanost farmera za setvu pšenice – o?ekuje se ?ak 14,9 miliona tona proizvodnje u odnosu na 11,3 miliona tona prošle godine.  

Crnomorski region

 Ukrajina – površine pod zimskom pšenicom su oko  6 Mil. ha – nešto manje od o?ekivanih. Vremenske prilike verovatno ne?e omogu?iti dalji veliki pomak setve površina u Ukrajini. Mali pad izvoza žitarica uslovljen logisti?kim problemima – doprema žitarica do izvoznih luka.

Rusija – velika šansa da Rusija postane najve?i proizvo?a? poljo-proizvoda u svetu. Kao najve?i izvoznik žitarica ( zahvaljuju?i smanjenju troškova proizvodnje, pove?anju prinosa, ulaganjima u agrar …) ona izvozi 40 miliona tona pšenice – koja može da postane dobra osnova za doma?i uzgoj svinja, goveda, ovaca … Tako se može ponuditi svetskom tržištu novih 10 miliona tona mesa !

Promenom klime sve ve?e površine postaju povoljne za uzgoj poljoprivrednih kultura. tako ?e se pove?ati i prinos kultura i mogu?nosta da se one prerade i ponude svetskom tržištu. Prošle godine Rusija je izvezla poljoproizvode u vrednosti od 17,1 milijarde US$ !! Za oam meseci oe godine izvoz je 11,9 milijarda US$ – poe?anje od 19% u odnosu na 2016.

30. oktobar 2017.

Cene na berzama poljoprivrednih proizvoda