Tuesday, 23 October, 2018
Najnovije vesti
Home » CENE NA BERZI » Cene na berzama poljoprivrednih proizvoda

Cene na berzama poljoprivrednih proizvoda

Cene na berzama – pad vrednosti eura  prema US dolaru ( 1:1.1630 ), daje šansu boljem izvozu iz EU.  Nova prognoza IGC za proizvodnju pšenice u svetu je na  748,5 Mil.t, ( 747,6 Mil.t  prognoza prošlog meseca ). Tako?e se prognozira pove?anje proizvodnje kukuruza za 5,2 Mil.t, na 1 034 Mil-tona na svetskom nivou. Cena uljane repice beleži rast – intenzivnom trgovanju na berzama doprinosi potražnja.

 Cene na berzama poljoprivrednih proizvoda

Evropsko tržište

Izvoz pšenice nije mogao da zabeleži napredak uz “jak” euro, ukupno od po?etka sezone  6,52 Mil.t ( 8,50 Mil.t prošle godine) što je manje za 23%. Uvoz kukuruza je intenzivan tako da je zabeleženo 4,5 Mil.tona  , dok je bilo 2,6 Mil.t    u istom razdoblju prošle sezone. To je uslovilo rast cene kukuruza za isporuke u novembru.

BUGARSKA – tražnja za suncokretom i uljanom repicom je sve ve?a. Cena suncokreta je 327 US$/tona dok je cena uljane repica ve?a za 6US$ za tonu – dostigla je 408 US$/tona.

pšenica , okt.2017,                    157,00 eura/t,  decem., 162,50 eura/t

durum, okt. 2017.,                     228,00 eura/t

je?am, okt. 2017.,                       151,00 eura/t.

pivar.  je?am, okt.. 2017.,        198, 00 eura/t,

kukuruz, okt. 2017.,                  152,00 eura/t.     novembar 150,75 eura/t

uljana repica, okt. 2017.          365,00  eura/t.   novembar 368.50 eura/t

suncokret, okt. 2017.                320,00 eura/t

Cene na berzama 

Ameri?ko tržište

Dobri klimatski uslovi podsti?u ubrzavanje berbe kukuruza koji iznena?uje farmere i beleži visoke prinose. Ipak, beležimo pad cena. Da bi zaštitio doma?e proizvo?a?e biodizela SAD su pove?ale namete na uvoz biodizela iz Argentine sa 54% na 70% !!

Izvoz ove nedelje je dobar, rezultat porasta vrednosti dolara prema vrednosti eura.

Soja – 2,13 Mil.t  

Kukuruz – 1,39 Mil.t  

Pšenica -390 600 t  

Cene na berzama

pšenica, dec.2017,                  4,3000 $/bušel (cca 27,216 kg)

kukuruz, dec.2017,                 3,4050 $/bušel  (cca 25,4016 kg )

soja zrno, nov. 2017,              9,7175 $/bušel (cca 27,216 kg ) 

soja sa?ma, okt. 2017,     312, 00 dolara / kratka tona   ( 907,1874 kg )

BRAZIL – veliko smanjenje površina i prinosa pšenice u Brazilu ?e nužno usloviti uvoz. Traži se dozvola uvoza 750.000 tona pšenice bez poreznih optere?enja što daje šansu SAD i Rusiji da se pojave na tržištu. Proizvodnja samo 4,88 mil. tona je daleko od planirane potrošnje na doma?em tržištu od 11 Mil. tona.

Saudijska Arabija – objavljen je tender za kupovinu 475.000 tona je prilika za Rusiju jer je proizvodnja ove sezone bila iznad o?ekivanja. To je druga velika nabavka tvrde pšenice sa 12,5 % proteina – ve? je kupila 490.000 tona prošli put. Saudijska Arabija je postala veliki svetski uvoznik nakon napuštanja odluke o samodovoljnosti u proizvodnji pšenice, jer su veliki problemi u gajenju pšenice – nedostatak vode i ekonomska neisplativost.

EGIPAT – kao najve?i svetski uvoznik sa 7 miliona tona godišnje, Egipat je primorao dobavlja?e na brojna ograni?enja pri uvozu ( brojne kontrole, odlaganje istovara, korupcija u inspektoratu …) što je sve poskupelo nabavku. Trgovci su zara?unavali ?ak 500.000 US$ po tovaru jer su rizici za trgovinu bili preveliki. 

 Crnomorsko tržište

Ukrajina – novi dogovor Ministarstva poljoprivrede i izvoznika pšenice –  izvoznici imaju pravo izvesti 16,5 Mil.t pšenice sezone 2017/2018 . Struktura izvoza je slede?a : najviše 10,7 Mil.t kvaliteta za mlinarsku industriju i 5,8 Mil.t  niske sadržine proteina. Izvoz ove sezone beleži više od 7 Mil. t pšenice. Tov svinja je sezonskog karaktera – beleži se pad uzgoja tovljenika za 10,3% na 3,42 miliona komada. Afri?ka kuga je veoma uticala na uzgoj jer veliki mortalitet kod ove bolesti svinja smanjuje interesovanje farmera za dalji uzgoj.

27. oktobar 2017.

foto pixabay.com