Wednesday, 14 November, 2018
Najnovije vesti
Home » CENE NA BERZI » Cene na berzama poljoprivrednih proizvoda

Cene na berzama poljoprivrednih proizvoda

Cene na berzama – cene na tržištima u svetu nisu ohrabruju?e za poljoprivrednike. Brazil beleži cene kukuruza na lokalnom tržištu ?ak ispod cene koštanja ! Cena uljane repice je pod pritiskom velike ponude na tržištu – Kanada je svetski važan proizvo?a? uljane repice i njeni proizvo?a?i su ponudili ve?e koli?ine na tržištu.

Evropsko tržište

BUGARSKA –  kukuruz je obran sa 347.000 ha uz prinos od  2,02 Mil.T sa prose?nim prinosom od 5,81 T / ha što je 9,2% više nego pre godinu dana.  

pšenica , okt.2017,                    156,00 eura/t,  decem., 161,25 eura/t

durum, okt. 2017.,                     228,00 eura/t

je?am, okt. 2017.,                       151,00 eura/t.

pivar.  je?am, okt.. 2017.,        198, 00 eura/t,

kukuruz, okt. 2017.,                  151,00 eura/t.     novembar 146,75 eura/t

uljana repica, okt. 2017.          365,00  eura/t.   novembar 365.25 eura/t

suncokret, okt. 2017.                320,00 eura/t

TURSKA – Po završetku žetve pšenice u Turskoj beleži se 19,5 miliona tona, što je pove?anje u odnosu 17,25 miliona tona u 2016.-17. Potrošnja pšenice za tržišnu godinu 2017-18 je 17,7 miliona tona, što je pove?anje od 0,3 miliona tona u odnosu na 2016.-17. Izvoz je iznosio 6,5 miliona tona, što je pove?anje u odnosu  ns 6,174 miliona tona prošle sezone, dok je uvoz iznosio 5 miliona tona, što je više u odnosu na 4,533 miliona tona godinu pre. Procene proizvodnje i kukuruza su 5,4 miliona tona. 

Cene na berzama poljoprivrednih proizvoda

Ameri?ko tržište

Soja beleži blagi pad cena jer žetva je donela bogat rod. Ubrano je 70%  Uvoz soje u Kinu za sezonu 2016/2017. je na nivou 93,5 Mil.tona i o?ekuje se da ?e u sezoni 2017/18. biti još ve?i.

pšenica, dec.2017,                  4,4400 $/bušel (cca 27,216 kg)

kukuruz, dec.2017,                 3,5325 $/bušel  (cca 25,4016 kg )

soja zrno, nov. 2017,              9,8175 $/bušel (cca 27,216 kg ) 

soja sa?ma, okt. 2017,     316,60 dolara / kratka tona   ( 907,1874 kg )

KINA – Uvoz gove?eg mesa u 2018. godini ?e dosti?i 1,1 milion tona, što je 15 posto više nego u 2017. godini. Prognoza je da ?e doma?a proizvodnja porasti 0,5 posto na 7,1 miliona tona, potrošnja kineskog gove?eg mesa  po stanovniku je 6,0 kg u 2018. godini.

Cene na berzama

Crnomorski region

Ukrajina – zaostatak u tempu završavanja skupljanja plodova je zabrinjavaju?i u nekim delovima – ?ak 60% njiva pod kukuruzom ?eka kombajne !!  Dosadašnji prinosi nisu obradovali farmere – prose?ni prinos je 4,68 t/ha.

Rusija – veliki napor ulaže Ministarstvo poljoprivrede da razvije ve?u proizvodnju organskih proizvoda. U slede?e 4 godine ?e se u regiji Moskve, Voronježa, Belgoroda pokrenuti pilot projekat uzgoja žitarica sa strogim uslovima za organsku proizvodnju. Projekat ?e voditi ruski i EU stru?njaci koji imaju iskustva u ovoj oblasti uzgoja. Neke od firmi iz EU, koje se bave prodajom organski uzgojenih poljoproizvoda ve? nudi višegodišnje ugovore – uslov je stalnost u snabdevanju tržišta, postizanje kvantitet i kvaliteta u proizvodnji. Rusija želi da postane broj 1 u svetskoj proizvodnji organski gajenih proizvoda.

25. oktobar 2017.

foto pixabay.com

Cene na berzama