Wednesday, 18 January, 2017
Najnovije vesti
Home » zakoni

zakoni

Zakon o vinu, vinarima do 2,5 miliona podsticaja

Zakon o vinu – Vinarima do 2,5 miliona podsticaja – Iznosi podsticaja u okviru mera za unapređenje vinogradarstva u Srbiji su medju najvišim u regionu, saopštilo je Ministarstvo. Spremno 20 mera za vinare. Ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević Bošković posetila je Poljoprivrednu školu u Aleksandrovcu i vinski muzej, gde je razgovarala sa poljoprivrednicima i proizvođačima vina. Interesovanje za prozvodnju ... Read More »

Uredba o odgajivačkom programu za 2016.

Uredba o utvrđivanju godišnjeg programa za sprovođenje odgajivačkog programa za 2016. godinu. Uredba je objavljena u „Službenom glasniku RS”, broj 29/16 od 18. marta 2016. godine. Uredbom se utvrđuje obim i vrste mera kod velikih preživara, sitnih preživara, kopitara, u svinjarstvu, živinarstvu, pčelarstvu i u akvakulturi, obim sredstava za sprovođenje ovih mera, kao i način raspodele sredstava.   Zahtev za ... Read More »

Zakon važi ? Svi smo jednaki, ali neki su jednakiji

Zakon važi ? Somborski poljoprivrednici održali su juče novi protest ispred Gradske kuće, tražeći da lokalna samouprava raspiše licitaciju za državno poljoprivredno zemljište. Oni su upozorili i na problem sa uzurpacijom više od 5.000 hektara poljoprivredne zemlje u Somboru, a sa njima su razgovarali predstavnici grada, koji su im uručili zaključak Vlade Srbije od 11. marta. U njemu se preporučuje lokalnim ... Read More »

Zaštita životne sredine – Zakon u Skupštini

Zaštita životne sredine – „Predložene izmene i dopune Zakona o zaštiti životne sredine imaju za cilj da doprinesu uspostavljanju predvidivosti i kontinuiteta u sistemu finansiranja zaštite životne sredine, većem stepenu usklađenosti propisa Republike Srbije sa propisima EU, kao i većoj međusobnoj usaglašenosti domaćih propisa, a samim tim i efikasnijoj primeni propisa u ovoj oblasti. Jedna od ključnih izmena i dopuna ... Read More »

Regres za đubrivo – nove izmene pravilnika

Regres za đubrivo – tokom ove godine promenjeni su vremenski termini podnošenja zahteva i smanjen regres za đubrivo ?! Izmena pravilnika za regresiranje đubriva je objavljena u „Službenom glasniku RS”, broj 9/16 od 05. februara 2016. godine. Po novom izmenjenom pravilniku računi za đubrivo važe ako su izdati od 16. novembra prethodne godine do 30. septembra tekuće godine. Regres po ... Read More »

Zakon o jakim alkoholnim pićima

Zakon o jakim alkoholnim pićima i njegovo usvajanje daće mogućnost srpskim proizvođačima da prave i prodaju rakiju sa geografskim poreklom, rekla je 3. novembra ministarka poljoprivrede Srbije Snežana Bogosavljević Bošković. Kako je istakla, predloženim zakonom uvodi se jedinstvena kategorizacija jakih alkoholnih pića sa 47 kategorija i nova pravila deklarisanja, a nova zakonska regulativa je potpuno usaglašena sa propisima EU. Po ... Read More »

Rakija za domaćinstvo ili dalju prodaju ?

Rakija za domaćinstvo ili … Svi koji su do sada pekli rakiju, moći će i dalje to da čine, ali će moći da je prodaju jedino ukoliko su registrovani. Liberalizacijom uslova za proizvodnju i upisom u Registar proizvođača jakih alkoholnih pića, što podstiče ovaj zakon, nelegalna proizvodnja i promet postaće manje atraktivni i onemogućavaće dovođenje potrošača u zabludu u vezi ... Read More »

Osiguranje u poljoprivredi i regres od 40%

osiguranje

Osiguranje u poljoprivredi – rok za podnošenje zahteva ističe 31. OKTOBRA 2015. GODINE. Osiguranje i ostvarivanje prava na regres za premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada i rasadnika koji iznosi 40 % bez poreza na ukupno plaćenu premiju MOŽE se ostvariti i za državno zemljište uzeto u zakup. Uz zahtev se podnosi overena: kopija polise osiguranja izdane od strane društva ... Read More »

Zadruge – Nacrt zakona o zadrugama, 10. put

Zadruge – Nacrt zakona. Sutra, 22. septembra u Beogradu – u 11 časova, u Zadružnom savezu Srbije (Velika sala), Makedonska 21[ je javna rasprava o Nacrtu. Ministarstvo privrede je vež počelo javnu raspravu o Nacrtu zakona o zadrugama i to u Novom Sadu i Nišu. Cilј je da se novim propisom prevaziđu zastarela rešenja trenutno važećih zakona, koji su doneti ... Read More »

Nacrt zakona – javna rasprava u Novom Sadu

Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o poljoprivrednom zemljištu – Novi Sad , 13. avgust 2015. Pozivaju se učesnici u javnoj raspravi da svoje primedbe, predloge i sugestije, u vreme trajanja javne rasprave, dostave Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, putem elektronske pošte na e-mail adresu: zakoni.rasprava@minpolj.gov.rs, tako što će popuniti prilog Primedbe i predlozi u vezi sa Nacrtom ... Read More »