Tuesday, 24 October, 2017
Najnovije vesti
Home » zakoni

zakoni

Uredba o odgajivačkom programu za 2016.

Uredba o utvrđivanju godišnjeg programa za sprovođenje odgajivačkog programa za 2016. godinu. Uredba je objavljena u „Službenom glasniku RS”, broj 29/16 od 18. marta 2016. godine. Uredbom se utvrđuje obim i vrste mera kod velikih preživara, sitnih preživara, kopitara, u svinjarstvu, živinarstvu, pčelarstvu i u akvakulturi, obim sredstava za sprovođenje ovih mera, kao i način raspodele sredstava.   Zahtev za ... Read More »

Zakon važi ? Svi smo jednaki, ali neki su jednakiji

Zakon važi ? Somborski poljoprivrednici održali su juče novi protest ispred Gradske kuće, tražeći da lokalna samouprava raspiše licitaciju za državno poljoprivredno zemljište. Oni su upozorili i na problem sa uzurpacijom više od 5.000 hektara poljoprivredne zemlje u Somboru, a sa njima su razgovarali predstavnici grada, koji su im uručili zaključak Vlade Srbije od 11. marta. U njemu se preporučuje lokalnim ... Read More »

Zaštita životne sredine – Zakon u Skupštini

Zaštita životne sredine – „Predložene izmene i dopune Zakona o zaštiti životne sredine imaju za cilj da doprinesu uspostavljanju predvidivosti i kontinuiteta u sistemu finansiranja zaštite životne sredine, većem stepenu usklađenosti propisa Republike Srbije sa propisima EU, kao i većoj međusobnoj usaglašenosti domaćih propisa, a samim tim i efikasnijoj primeni propisa u ovoj oblasti. Jedna od ključnih izmena i dopuna ... Read More »

Regres za đubrivo – nove izmene pravilnika

Regres za đubrivo – tokom ove godine promenjeni su vremenski termini podnošenja zahteva i smanjen regres za đubrivo ?! Izmena pravilnika za regresiranje đubriva je objavljena u „Službenom glasniku RS”, broj 9/16 od 05. februara 2016. godine. Po novom izmenjenom pravilniku računi za đubrivo važe ako su izdati od 16. novembra prethodne godine do 30. septembra tekuće godine. Regres po ... Read More »

Zadruge – Nacrt zakona o zadrugama, 10. put

Zadruge – Nacrt zakona. Sutra, 22. septembra u Beogradu – u 11 časova, u Zadružnom savezu Srbije (Velika sala), Makedonska 21[ je javna rasprava o Nacrtu. Ministarstvo privrede je vež počelo javnu raspravu o Nacrtu zakona o zadrugama i to u Novom Sadu i Nišu. Cilј je da se novim propisom prevaziđu zastarela rešenja trenutno važećih zakona, koji su doneti ... Read More »

Nacrt zakona – javna rasprava u Novom Sadu

Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o poljoprivrednom zemljištu – Novi Sad , 13. avgust 2015. Pozivaju se učesnici u javnoj raspravi da svoje primedbe, predloge i sugestije, u vreme trajanja javne rasprave, dostave Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, putem elektronske pošte na e-mail adresu: zakoni.rasprava@minpolj.gov.rs, tako što će popuniti prilog Primedbe i predlozi u vezi sa Nacrtom ... Read More »