Friday, 20 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo (page 7)

Voćarstvo

Kruška izbor podloge i oprašivača određuje urod

kruška izbor

Kruška izbor podloge i oprašiva?a. Sve sorte kruške su u osnovi samobesplodne, što zna?i da se pri zasnivanju zasada strogo izbegava homogenost zasada tj. sadjenje samo jedne sorte, vec se u zasadu mora na?i pored sorte koja se želi gajiti, još par sorti odgovaraju?ih oprašivaca koje se mogu zasaditi u manjem broju od osnovne sorte. Postoje neke sorte koje u ... Read More »

Berba čuvanje oraha, beljenje ljuske oraha

orah berba čuvanje PROIZVODNJA SADNOG MATERIJALA

Berba ?uvanje oraha – Plodovi oraha sazrevaju u septembru i oktobru, a zrelost plodova se poznaje po prskanju zelenog omota?a, klepine, i ispadanju plodova. Može se desiti da se kod dela nadozrelih plodova klepina teško skida sa plodova. U tom slu?aju berbu treba obaviti u dva navrata, jer se jezgro obranih, a nedovoljno zrelih plodova smežura i pocrni. Pripreme za ... Read More »

Sadnja sadnica šljive na brežuljcima, terasama

šljivin smotavac šljiva sadnja sadnica

Sadnja sadnica – Šljiva je zlatna vo?ka. Glavna masa korenovog sistema šljive razvija se u sloju do 50 cm dubine, o ?emu treba voditi ra?una pri odre?ivanju meliorativnog ?ubrenja i rigolovanju. Meliorativno ?ubrenjem zemljište treba dovesti do nivoa srednje obezbe?enosti važnijim hranljivim elementima. Smatra se da je zemljište srednje obezbe?eno ako sadrži 10mg % P2O5; 30mg % K2O i 2% ... Read More »

Kruškina buva vreme je za tretman koji čuva voćnjak

gusta sadnja kruska hloroza nerodnost podloge za krušku kruškina buva

Kruškina buva. Osobine šteto?ine – Kruškina buva li?i na cikade. Tokom leta su narandžaste, a tamnije što je bliža zima. Telo je dugo 2-4 mm. Imaju krupne crvene o?i. Larve su spljoštene svetlo-žute boje. Napada samo kru?ku. Ima 3-5 generacija godišnje. Prezimljava kao odrasli insekat u pukotinama kore stabla i grana kruške. Pojavljuje se u rano prole?e, krajem marta ?im ... Read More »

Jabuka sorte ajdared i zlatni delišes za nove voćnjake

jabuka sorte ajdared zlatni delišes

Jabuka sorte Ajdared dobijena je ukrštanjem sorte jonatan x vagner, 1935. godine u SAD. Poseduje dobre osobine oba roditelja, ali nije otporan na pepelnicu. Stablo ajdareda je vrlo povoljno za gajenje na slabo bujnim podlogama u obliku vitkog vretena I u gustom sklopu. Ajdared je diploidna sorta, cveta srednje rano. Plodovi ove sorte su krupni do vrlo krupni. Me?utim, u ... Read More »

Rak korena i korenovog vrata sadnica

mreže novi zasadi voća rak korena

Rak korena i korenovog vrata sadnica – Po ostvarenju infekcije, pojedine bakterije ovog roda izazivaju poja?ano umnožavanje biljnih ?elija (hiperplazija) pri ?emu dolazi do formiranja izraslina i tumora, ili stimulišu razvoj adventivnih korenova prouzro-kuju?i tzv. kosmatost korena. Tokom razvoja bolesti dolazi do u prirodi jedinstvenog primera razmene genetskog materijala izme?u bakterije i biljne ?elije, pri ?emu dolazi do genetske transformacije ... Read More »

Sorte leske – kombinacija oprašivača

lešnik raspored sorte leske

Sorte leske – Za uspešnu i rentabilnu proizvodnju leske potrebno je obezbediti bar tri sorte koje se me?usobno dobro oprašuju. Istarski dugi je vode?a sorta leske u Srbiji. Cveta rano.  Ima razvijen omota? iz koga teško ispadaju plodovi. Dobri oprašiva?i za Istarski dugi su: Tonda Gentille Romana i Daviana. Kosford je sorta koja cveta relativno kasno. Dobri oprašiva?i su: Lambert crveni, ... Read More »

Savetovanje Savremena proizvodnja voća – Banja Koviljača

miner knip sadnice bolesti savetovanje

Savetovanje Savremena proizvodnja vo?a – vo?arstvo je zna?ajna izvozna grana u Srbiji. Klimatske promene su nametnule nove probleme u proizvodnji . Nau?nici su u?inile brojne inovacije u proizvodnji novih sorti, u sistemima za ?uvanje svežeg vo?a i prerade vo?a. Savetovanje se održava 2 i 3. novembra 2017. u Banji Kovilja?i.  Bi?e održana predavanja o savremenom na?inu uzgoja vo?a i kako ... Read More »

Josta voće koje budi interesovanje kupaca

josta ogrozd

Josta vo?e  je vrsta jagodastog vo?a nastala ukrštanjem crne ribizle i ogrozda i kombinuje svojstva ove dve vrste – izgleda kao ogrozd, bez trnja je, bogatog ukusa koji podse?a na mešavinu grož?a, borovnice, kivija. Plodovi joste su bobice tamno ljubi?aste, skoro crne boje, smeštene u grozdi?e od po 3-5 kom. Plodovi su bogati hranljivim materijama i vitaminima a naro?ito vitaminom ... Read More »

Za rezidbu jabuka treba Vam stručnjak

alternativna rodnost za rezidbu jabuka rezidba voća

Za rezidbu jabuka se može re?i da je jedna od najzna?ajnijih agrotehni?kih mera u savremenoj proizvodnjui jabuke. To je jedan od parametara koji nam diktira uspešno bavljenje ovom proizvodnjom. Zato je treba stru?no uraditi zbog samog kvaliteta ploda I prinosa. Da bi se jabuka pravilno orezala, moraju se razlikovati nerodne i rodne grane. Tipi?ne nerodne grane jabuke su vodopije, jednogodisnji ... Read More »