Wednesday, 20 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo (page 5)

Voćarstvo

Borovnica – podizanje zasada, troškovi, isplativost

gajenje borovnice savetovanje borovnica za

Borovnica – podizanje zasada. Nova mogućnost za ostvarivanje stabilnih prihoda je gajenje borovnica. Proizvodnja voća raste na svetskom tržištu, veća je i potrošnja jer zdravstvene pogodnosti voća su razlog za sve veću tražnju na tržištu. Ulaganje u zasad borovnice po hektaru može iznositi od 25 – 28.000 eura ! To podrazumeva primenu svih neophodnih agrotehničkih mera, kvalitetan ( zdravstveno siguran) ... Read More »

Sabor voćara Gruža, 26. maj 2018. godine

sabor voćara

Sabor voćara Gruža – voćarstvo je šansa za vredne, posvećene poljoprivrednike da sa malo površina ostvare prihod koji će obezbediti savremeni život na selu. ” Gruža agrar ” je pionir savremenog voćarstva u regionu Gruže.  Slušajući stručnjake, primenjujući njihove savete počeli su da sade voćnjake jabuka, breskve, borovnice i tu sigurno nije kraj. Ostvarili su rekordne prinose i pokazali drugima ... Read More »

Kruškina osa je kriva za sušenje mladara

kruškina osa cvet vilijamovka -

Kruškina osa – Janus compressus F.  je štetočina koja napada mlade izbojke na kruškama. Naročito poslednjih godina , na većem broju lokaliteta u Srbiji, u zasadima kruške registrovano je sušenje mladara. Oštećenja na mladarima nastaju prvo u periodu ovipozicije, a zatim tokom razvoja larve koja se hrani u unutrašnjosti mladara. U početku vrhovi mladara venu i povijaju se na dole, ... Read More »

Feromonske klopke smanjuju upotrebu pesticida

kit sistem gusta sadnja u voćnjaku

Feromonske klopke – Gajene voćne vrste napada veliki broj štetnih organizama. Usled aktivnosti i ishrane štetnih organizama prinos gajenih voćaka i pored sprovedenih mera zaštite bilja može biti umanjen i do 30% u zavisnosti od vrste. I pored toga što se poslednjih godina ulažu veliki napori na uvođenju integralne zaštite voćaka, proizvođači u želji da ostvare veće prinose i kvalitetnije plodove ... Read More »

Ogrozd je retko gajena biljka u Srbiji

ogrozd

Ogrozd – Na našim prostorima još uvek predstavlja manje-više nepoznatu voćnu vrstu koja se i retko može uočiti u kućnim vrtovima. Uzrok tome je slabo poznavanje ove vredne jagodaste voćne vrste koja kod nas ima slabu tradiciju uzgoja. Ogrozd potiče iz Sibira i Mandžurije, a u severnoj Evropi uzgaja se od XVI ? Iako se na prvi pogled čini da ogrozd ... Read More »

Trešnjina muva oštećuje plodove, smanjuje kvalitet

trešnje izbor sorti trešnjina muva

Trešnjina muva ( Rhagoletis cerasi) napada skoro sve sorte trešanja, višanja i to pretežno srednje pozne i pozne sorte.Ova štetočina prouzrokuje loš kvalitet plodova trešnje, jer ,,crvljive ” trešnje se ne mogu izvoziti, a i prodajna vrednost im je manja. Napadnuti plodovi gube upotrebnu vrednost, podležni su napadu saprofita i mogu opasti pre vremena. U vlažnim uslovima na takvim plodovima ... Read More »

Borovnica – organski uzgoj na planinama Srbije

visokožbunasta borovnica biologija kalkulacija berba borovnica

Borovnica – organski način uzgoja. Organska proizvodnja u Srbiji je regulisana Zakonom o organskoj proizvodnji i organskim proizvodima. Uslovi, koji moraju biti zadovoljeni u smislu ovog Zakona  odnose se na prostornu izolaciju predviđenih zemljišnih površina od mogućih izvora zagađivanja. Nezagađeno zemljište podrazumeva da je sadržaj štetnih materija ispod propisanih maksimalno dozvoljenih koncentracija, kvalitet vode za navodnjavanje mora biti u skladu ... Read More »

Šupljikavost lišća voćaka – breskva, kajsija, trešnja …

breskve šupljikavost lišća

Šupljikavost lišća voćaka – prouzokovač ove bolesti je gljiva Stigmina carpophila. Bolest ima širok areal rasprostranjenosti. Najveće štete patogen pričinjava koštičavim vrstama voćaka, naročito breskvi, kajsiji i trešnji. Štete nastaju usled propadanja lišća i smanjenja njegove fotosintetske aktivnosti, sušenja mladara i gubljenja tržišne vrednosti plodova. Simptomi se javljaju na lišću, mladarima i plodovima. Na lišću se uočavaju sitne, okrugle, crvenkaste ... Read More »

Vreme berbe trešanja i višanja – pravi trenutak

rezidba trešnja kordija trešnja pucanje ploda vreme berbe

Vreme berbe trešanja i višanja – Određivanje vremena berbe trešnje i višnje Trešnja i višnja spadaju u neklimakterijsko voće i kao takvo nemaju sposobnost dozrevanja nakon berbe, zato je veoma bitno odrediti vreme berbe jer direktno utiče na kvalitet ploda a time i na ekonomsku dobit. Prilokom određivanja optimalnog vremena berbe mora se znati da se u toku sazrevanja javljaju ... Read More »

Berba pravilno vreme određuje zaradu

dunja u vočnjaku berba pravilno

Berba pravilno – Pravilan momenat berbe produžava upotrebnu vrednost plodova i omogućuje njihovo bolje čuvanje. Postoji više metoda za određivanje optimalnog vremena berbe, a momenat berbe će zavisiti i od namene plodova (za preradu, upotreba u svežem stanju i sl.) 80% kvaliteta voća potiče iz voćnjaka! 10% potiče iz perioda između berbe i čuvanja, dok je za samo 10% zaslužno ... Read More »