Monday, 18 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo (page 5)

Voćarstvo

Potkornjaci napadaju oslabljene voćke

budžet dobit gajenje potkornjaci

Potkornjaci (Scolitidae) su tvrdokrilci valjkastog tela, tamnosmeđe do crne boje, dužine nekoliko milimetara. Napadaju različite voćne vrste (jabuka, kruška, šljiva i dr.), kao i šumsko drveće. Najčešće napadaju oslabljena stabla, ali neke vrste mogu napasti i potpuno zdrave voćke. često oštećuju stabla nakon elementarnih nepogoda: suše, grada ili mraza. Posljednjih godina raste njihov značaj u voćnjacima. Među vrstama ove porodice ... Read More »

Zasadi oraha zasnivanje, njihova zaštita i rodnost

zasad oraha

Zasadi oraha – posle uspešnog zasnivanja zasada potrebno jer posvetiti pažnju zaštite zasada. Bolesti i štetočine oraha Najpoznatije bolesti i štetočine oraha su u sledećoj tabali: Podizanje zasada 8.1. Osnovne koncepcije uzgoja oraha Zasadi oraha se najčešće podižu kalemljenim sadnicama visokorodnih sorti kvalitetnih polodva. Za podizanje zasada treba kombinovati sorte koje se dobro oprašuju. U zasadima gde se kao osnovna ... Read More »

Proizvodnja sadnog materijala, zasadi oraha i ekonomija

orah berba čuvanje PROIZVODNJA SADNOG MATERIJALA

PROIZVODNJA SADNOG MATERIJALA I PODIZANJE ZASADA DOMAĆEG ORAHA – I deo  Domaći (običan, persijski ili grčki) orah je u Srbiji autohtona vrsta drveća. Od prirode se javlja u šumskim prostorima Kine, Indije, Avganistana, Irana, područja Kavkaza i Krima, Turske i Balkanskog poluostrva. Kao kultivisana vrsta zbog kvalitetnih plodova gajio se još u antičko vreme. Orah je počeo prvo da se ... Read More »

Šumske jagode za zaradu, kooperacija

šumske jagode

 Šumske jagode – Gajenje šumskih jagoda je posebnost koja može doprineti dopuni kućnog budžeta. Tu mogućnost Vam pruža FLORIVA – Ivanjica. Kooperacija u proizvodnji šumske jagode. Našim kooperantima dajemo kompletnu podršku u organizovanju proizvodnje: obuku, sadni materijal, folije za zemljište i prekrivanje zasada, sisteme za navodnjavanje, mreže za zasenu, zaštitna sredstva, sredstva za prihranjivanje, ambalažu za pakovanje, savetodavnu službu, zagarantovanu cenu ... Read More »

Sorte jagoda – Novitet – saditi jagode u martu ?

jagode sorte jagoda

Sorte jagoda i sadnja u proleće ? U savremenoj poljoprivredi napreduju oni koji usvajaju nova znanja i primenjuju savremene tehnologije. Stoga Vam predstavljemo tri nove sorte jagoda koje polako osvajaju tržište: vendi, vivaldi i džajv. Vendi (WENDY), savršen početak sezone Wendi je jedna od najranijih sorti jagode prilagođena uslovima umereno-kontinentalne klime. Očekivani početak berbe je kraj aprila-početak maja meseca. Formira ... Read More »

Uticaj niskih temperatura na voće u zimu

vocnjak uticaj niskih

Uticaj  niskih temperatura na voće u zimskom mirovanju – Toplotno stanje vazduha i zemljišta je jedan od osnovnih faktora za životne procese u biljkama. Temperaturni faktor utiče na sve fiziološke i biohemijske procese u biljci, pa i na sam rast i razvitak. Za svaki proces u biljkama postoje tri kardinalne tačke: minimum, optimum I maksimum. Kardinalne tačke za različite procese su ... Read More »

Agroekološki uslovi za uspešan uzgoj dunje

dunja trijumf agroekološki uslovi zimska rezidba

Agroekološki  uslovi za uzgoj dunje – Dunja je u strukturi našeg voćarstva zastupljena sa svega 0,8 posto i to s prosečnim prinosom po stablu od 7 do 15 kg, što ukazuje na činjenicu da se kod nas radi o ekstenzivnom uzgoju dunje. Kod nas praktički ne postoje plantažni zasadi dunje na većim površinama. Poreklo i raširenost dunje Dunja kao voćna ... Read More »

ARONIJA tri načina njenog razmnožavanja

aronija rezidba

ARONIJA tri načina njenog razmnožavanja. Prvi način je generativni, iz semena. Seme iz ploda se izdvoji i ispere na gustom situ ili cedilu, osuši i čuva na suvom mestu do oktobra. Tada se raširi po filter papiru, pokvasi, umota u rolnu i stavi u plastičnu kesicu pa onda u frižider gde stoji do marta sledeće godine. Tom prilikom obavi se stratifikacija ... Read More »

Orah ima male zahteve kvaliteta zemljišta

orah ima izbor sadnica oraha orah broj sadnica

Orah ima male zahteve – Orah uspeva na zemljištima različite plodnosti, od plodnih i humusnih do siromašnih deluvijuma i peskova pa i najsiromašnijih skeletnih zemljišta. Za normalan rast i razvoj oraha, za redovno plodonošenje i dobijanje visokih prinosa, kvalitetnih plodova, najpogodnija su duboka, plodna, rastresita zemljišta sa dobrim vodnim i vazdušnim režimom. Dobro aerirana zemljišta omogućuju veću aktivnost mikroorganizama koju ... Read More »

Rezidba voća kao regulator rodnosti, bujnosti

alternativna rodnost za rezidbu jabuka rezidba voća

Rezidba  voća. Prilikom rezidbe treba težiti da se održi pravilan odnos između razvitka korenovog sistema I krune, a unutar krune harmoničan odnos između vegetativnih I reproduktivnih organa. To se postiže prilagođavanjem intenziteta rezidbe, u stanju u kome se voćke nalaze. Pod intenzitom rezidbe se podrazumeva određen odnos između rodnog i nerodnog drveta koje rezidbom treba odbaciti da bi voćka donela ... Read More »