Tuesday, 18 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo (page 5)

Voćarstvo

Leska plodovi prvo osušiti, zatim skladištiti

leska - štetnici uzgojni oblici orezivanje leske leska plodovi

Leska plodovi – Sušenje je mera koju treba obavezno primeniti jer u protivnom može doći pojave buđi i propadanja plodova. Još prilikom berbe jedan deo plodova pašće zajedno sa omotačem. Omotač sadrži znatno više vode pa ga zato treba skinuti. Plodovi koji su obrani zajedno sa omotačem a nemožemo ih ručno skinuti odmah, prvo se suše 6 do 8 dana na ... Read More »

Ospičavost lista kod višanja tokom razvoja voćaka

prihrana višnje rezidba voćaka višnje trešnja višnja formiranje rezidba višnja zelena rezidba ospičavost lišća formiranje krune meliorativno đubrenje

Ospičavost lista – Višnja je po prinosima i dohotku koji se od nje ostvaruje vodeća voćna vrsta u Leskovcu. Iako joj se u tehnologiji proizvodnje i zaštiti poklanja relativno velika pažnja, poslednjih godina ovu kulturu sve više ugrožava prouzrokovač ospičavosti lišća – Blumeriella jaapii, što prouzrokuje znatno smanjenje prinosa i kvaliteta. Na području Leskovca pod višnjom je, po zvaničnim statističkim podacima, ... Read More »

Jabuka trulež ploda – Monilia fructigena je kriva

jabuka trulež

Jabuka trulež ploda –  Prouzrokovač truleži plodova jabuke je gljiva Monilinia fructigena. Gljiva prezimi u zaraženim trulim plodovima koji se smežuraju i vise u kruni voćaka (mumije) ili otpadnu na zemlju. Kasno u proleće se na njima formiraju jastučići sa sporama. Spore nošene vetrom i kišom dospevaju na plod, klijaju u miceliju koja prodire u plod preko rana i oštećenja. ... Read More »

Podloge za krušku – MA. Ba 29, sejanci …

tolerancija na stres gusta sadnja kruska hloroza nerodnost podloge za krušku kruškina buva oplodnja voćaka

 Podloge za krušku – autor: Mirjana Ostojić Sorte krušaka se kaleme na generativne i vegetativne podloge. Kao generativne podloge koriste se sejanci šumske (divlje) kruške (Pyrus communis L.). Vegetativne podloge se znatno više koriste, a od njih najviše dunja MA i provansalska dunja (klon Ba 29). Šumska (divlja) kruška (Pyrus communis L.). Bolje nego dunja podnosi sušu, kreč i zaslanjena zemljišta. ... Read More »

Čađava pegavost lista u organskom uzgoju voća

obrada zemljišta voćnjak dobre - voćnjaci biostimulatori

Čađava pegavost lista . Prouzrokovač čađave pegavosti lista i krastavosti plodova ( Venturia inaequalis ) , prisutan je u našoj zemlji, redovno se javlja svake godine i predstavlja najznačajniji parazit jabuke.Štete od ove bolesti mogu biti velike, gde osim smanjenja prinosa, umanjuje i kvalitet plodova.Zbog principa na kojima se zasniva organska proizvodnja, ograničenosti izbora i načina delovanja dozvoljenih pesticida u borbi ... Read More »

Tehnologija proizvodnje rakija od jabuke

tehnologija proizvodnje

Tehnologija proizvodnje rakija od jabuke – Tehnološki postupak dobijanja rakije od jabuke, obuhvata sledeće operacije: -Pranje plodova, -Usitnjavanje ili muljanje, -Alkoholna fermentacija, vrenje voćnog kljuka, -Destilacija, pečenje prevrelog kljuka, -Odležavanje i finalizacija rakije. Pranje plodova Sve ubrane plodove prvo treba dobro oprati vodom, čime se otklanjaju i štetni mikroorganizmi, bakterije i divlji kvasci, koji mogu imati štetne posledice na vrenje. Muljanje ... Read More »

Biljke za zelenišno đubrenje u voćnjaku

hloroza leti kajsija nova temperatura faktor kalemljenje na

Biljke za zelenišno đubrenje u voćarstvu se gaje s ciljem: 1) Da stvaraju veliku biljnu masu koja, kada se zaore, obogati zemljište organskim tj. mineralnim materijama (dobijaju se razlaganjem org. materija), čime se stvaraju povoljniji uslovi za razvoj mikroorganizama (odgovornih za bolju ni lakšu ishranu voćaka hranivima iz zemljišta); 2) Zelenišno đubrenje povoljno deluje i na strukturu zemljišta, poboljšava toplotni režim ... Read More »

Vrste pupoljaka – normalni i adventivni pupoljci

kalifornijska šljiva voćnjak početak vrste pupoljaka

VRSTE PUPOLJAKA – Prema svom poreklu svi pupoljci se dele na normalne i adventivne. Normalni pupoljci – Zimski pupoljci – najbrojnija i najznačajnija kategorija pupoljaka na stablu voćke. Formiraju se u jednoj vegetacijionoj sezoni, a u periodu zimskog mirovanja ostaju u latentnom stanju. Oni su krupni,lako uočljivi, nalaze se samo na novim, jednogodišnjim prirastima. Zaštićeni su čvrstim ljuspastim listićima, često ... Read More »

Formiranje vretenastog žbuna – horizontalne grane

drugi sabor jabuka kvalitet

FORMIRANJE VRETENASTOG ŽBUNA – Vretenasti žbun je u stvari kržljava modifikacija piramide, kod koje su skeletne i poluskeletne grane u horizontalnom (ili približno horizontalnom) položaju i sve su kraće idući od osnove prema vrhu voćke. godina / Ukoliko se za formiranje vretenastog žbuna koriste jednogodišnje sadnice, u proleće prve godine po zasađivanju sadnicu treba skratiti na 80 cm iznad zemlje. ... Read More »

Evropa berba voća manje , kvalitet lošiji

borovnica jabuka gala Evropa berba jabuka rodila

Evropa berba voća manje – suša koja je pohodila deo zapadne Evrope je voćarima nanela štete. Navodnjavanje je pomoglo , ali i troškovi proizvodnje tako gajenog voća su viši – veleprodavci su dobili upozorenja da će voća biti manje. Berba će biti ranija za 10 – 14 dana nego inače. U velikom broju dobavljačkh lanaca je primetan nedostatak kvalitetnog voća, ... Read More »