Tuesday, 23 October, 2018
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo (page 49)

Voćarstvo

Đubrenje i uticaj na prinos kod kupine

vino od kupina sorta nega razmnožavanje kupine kupina čester đubrenje kupine

Đubrenje kupine – Savremeni zasadi kupine su visokointezivni i vrlo rodni, i zato ih treba redovno i obilno đubriti. Time se direktno utiče na rentabilnost proizvodnje, duži eksploatacioni period i obezbeđuje visok prinos i dobar kvalitet plodova. Količina i vrsta đubriva zavisi od plodnosti zemljišta, klimatskih uslova i meliorativnog đubrenja. Za đubrenje kupine koriste se organska i mineralna đubriva, a ... Read More »

Mašinska rezidba voćaka – rezultati ogleda

Mašinska rezidba voćaka – brojni su urađeni ogledi. Struka je odradila mnogo pokusa pa ćemo vam sada prikazati neke od pokušaja. Pitanje koje se postavilo pred izvođače strojne rezidbe je koji su to fiziološki momenti koji mogu utjecati na odluku o terminu izvo?enja rezidbe: – Koji je to ključan trenutak koji će utjecati na maksimalnu diferencijaciju za dogodine? – Koji je ... Read More »

Mašinska rezidba voćaka – treći deo

medjukultura obrada zemljišta voćnjak dobre - voćnjaci biostimulatori

Mašinska rezidba voćaka – kao i svaka tehnička mera ima svoje dobre i loše strane. Navedene su u sledećem tekstu. Prednosti strojne rezidbe su što se tiće uštede u radnim satima drugorazredne. Tehnološke i fiziološke prednosti su one koje donose prevagu u odluci ZA strojnu rezidbu. Pa evo nekih: – Strojnom rezidbom uspijevamo u fiziološki optimalnom vremenu odraditi rezidbu. Problematika ... Read More »

Mašinsko orezivanje voćnjaka – drugi deo

Mašinsko orezivanje voćnjaka – Prinosi se tamo ( ogledna stanica  Ctifl u dolini Loire )  kreću od 35 t/ha do 55 t/ha. To se možda čini malo onima koji čuju priče o prinosima u Italiji, Belgiji, Holandiji, ali to su sasvim solidni prinosi za Austriju i Njemačku, osobito ako se uzme u obzir takav koncept kod koje je proizvodnja jeftina. ... Read More »

Azijska voćna mušica u Srbiji – oprez !!

voćne mušice sadnja malina azijska voćna

Azijska voćna mušica – Prognozno-izveštajna služba za zaštitu bilja  i tokom zimskih dana detaljno prati zbivanja na usevima, voćnjacima i vinogradima. Takva kontrola je dala rezultat, kome se ne raduju voćari i vinogradari. Naime, u Srbiji je otkrivena voćna mušica, a zovu je još i azijska mušica i spada u invazivne i prava je napast za jagode, maline, kupine, borovnice, ... Read More »

Bakteriozna plamenjača jabuke, kruške, dunje…

rutava buba voćnjak oprašivanje cvetni pupoljci zaštita bakteriozna alternativna rodnost za rezidbu jabuka rezidba voća pepelnica jabuke

Bakteriozna plamenjača – Bakterija Erwinia amylovora ima veliki broj domaćina (jabuka, kruška, dunja, mušmula, ruža, glog, oskoruša i dr.), što otežava njeno suzbijanje. Parazit napada cvetove, lišće, mladare, plodove, grane, debla, pa i koren osetljivih vrsta. Simptomi se javljaljaju u proleće na cvetovima, mladarima koji venu, smežuravaju se i postaju mrkocrni i uginjavaju. Lišće postaje mrkocrne boje, ali ne opada, ... Read More »

Sneg u voćnjaku, čuvajte se zečeva,srna..

Sneg u vo?njaku. Svake godine u zimskom periodu, a posebno kada su ja?e zime, zbog dubokog snega i nedostatka druge hrane, mlade vo?ke u vo?njaku, zatim sadnice vo?aka i šumskog drve?a u rasadnicima izložene su napadu ze?eva, srna i ostale divlja?i. Ze?evi naj?eš?e glodju koru mladih vo?aka i drugog drve?a, ve? rano u jesen, nakon opadanja liš?a, a naro?ito nakon ... Read More »

Voćnjak je stalna briga domaćina, zadovoljstvo takođe

jesenje đubrenje rezidba voća budžet dobit gajenje potkornjaci asanacija voćnjaka

Voćnjak je stalna briga domaćina – Jedan od najvažnijih poslova u voćnjaku je zimska rezidba. Voćke se režu u vreme biološkog mirovanja, od opadanja lišća do kretanja pupoljaka. Kasnije u vreme vegetacije – do cvetanja, orezuju se voćne vrste koje ranije cvetaju i sorte koje imaju pupoljke osetljive na zimske mrazeve. Takođe, kasnije se mogu orezivati preterano bujne i nerodne voćke, ... Read More »

Zaštita voćaka od prolećnih štetočina

zaštita voćaka rodne grančice zimsko kalemljenje jabuka grancice nakon berbe kalemljenje jabuka rezidba proređivanje jabuka gorke pege

Zaštita voćaka – U povoljnim klimatskim uslovima čađava krastavost ploda (Venturia inequalis) je najopasnije oboljenje jabuke, jer utiče na prinos i tržišnu vrednost plodova. Gljiva prezimljava na opalom lišću u voćnjaku. Vlaženjem opalog lišća u proleće, dolazi do oslobađanja prezimelih spora koje nošene vetrom dospevaju na list i cvet. U kapi vode kijaju i ostvaruju infekciju. Posle perioda inkubacije pojavljuju se ... Read More »

Hemijska zaštita voćnjaka efikasnost i bezbednost

hemijska zaštita voćnjaka prskanje useva

Hemijska zaštita voćnjaka – Mehanizovana hemijska zaštita višegodišnjih zasada je kompleksna i zahtevna mera koja se obavlja više puta u toku godine kod voćnih vrsta, zavisno od klimatskih uslova, položaja i lokacije terena, sorte, uzgojnog oblika i starosti zasada. Veći voćni zasadi se najefikasnije štite korišćenjem vučenih traktorskih orošivača, a srednji zasadi nošenim orošivačima zapremine rezervoara 200-500 l.  Zbog višestrukog ... Read More »