Sunday, 25 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo (page 47)

Voćarstvo

Vino od kupina za zdravlje i dobru zaradu

kupina investicija kupina pravilno rastojanje

Vino od kupina – Slatki plodovi kupine su bogati vitaminima i mineralima. Ali možete praviti i KUPINOVO VINO-veoma traženo i cenjeno zbog lekovitih osobina.Od jagodičastog voća mogu se spraviti veoma cenjena stona i desertna vina.   Šira jagodičstog voća se karakteriše velikim sadržajem kiselina, pa se koriguje u smislu smanjenja istih. Ovo je neophodno, jer bi vino dobijeno od šire ... Read More »

NEKTARINE napad pepelnice je brz i opasan

nektarine napad pepelnice

NEKTARINE napad pepelnice. Pepelnica breskve je kod nas česta bolest bresaka. Za nju je karakteristično da se naglo razvije i pojavi. Među vrstama i sortama breskvi postoje dosta velike razlike u osetljivosti. Naročito su osetljive nektarine, na kojima štete mogu biti ogromne, i to na plodovima, radi glatke pokožice. Pepelnica napada listove, plodove i mladare. Na naličju (ređe i na ... Read More »

Crveni voćni pauk ponovite zaštitu voćnjaka

Crveni vo?ni pauk – Vo?arima sve više problema zadaje crveni pauk,si?ušna vo?na grinja, ina?e stalni stanovnik u vo?njacima. Uposlednje vreme njegova prisutnost se pretvorila u veliku brojnost i prouzrokova?a zna?ajnih šteta, naro?ito u intenzivnim zasadima. Ovim tekstom ukazujemo na neke aspekte u zaštiti koje mogu pomo?i u suzbijanju crvenog pauka. Smanjenjem potrošnje rastvora pesticida i sve blažim zimama zadnjih godina ... Read More »

KAJSIJA letnja rezidba za budući rod voća

KAJSIJA letnja rezidba – Obilje padavina i zametnutih plodova kajsije kojim se odlikovala vegetacija 2014. na podru?ju Grocke i dalje donosi nevolje proizvo?a?ima u ovom najve?em proizvodnmo podru?ju kajsije u našoj zemlji. Ovoga puta problemi su druk?ije prirode i odnose se na odsustvo roda u ve?ini rodnih zasada, masovnoj pojavi sušenja stabala, kao i prebujnim i pregustim krunama rastere?enim od ... Read More »

Hemijska zaštita voćnjaka efikasnost i bezbednost

Hemijska zaštita vo?njaka – Mehanizovana hemijska zaštita višegodišnjih zasada je kompleksna i zahtevna mera koja se obavlja više puta u toku godine kod vo?nih vrsta, zavisno od klimatskih uslova, položaja i lokacije terena, sorte, uzgojnog oblika i starosti zasada. Ve?i vo?ni zasadi se najefikasnije štite koriš?enjem vu?enih traktorskih orošiva?a, a srednji zasadi nošenim orošiva?ima zapremine rezervoara 200-500 l.  Zbog višestrukog ... Read More »

Godži bobice – izvor zdravlja i ekonomske dobiti

Godži je poreklom sa Tibeta, smatra se svetom biljkom koja se koristi više od 6000 godina. Vekovima se koristi u tradicionalnoj medicini za održavanje dobrog zdravlja i energije,  a posebno za popravljanje vida. Raste kao žbunasto drvo i može narasti 2-3 metra. Plodovi su so?ni, narandžastocrvene boje, duguljastog oblika, 1-2 cm dužine, a bobice sadrže i do 60 sitnih semenki ... Read More »

Biljke za zelenišno đubrenje u voćnjaku

konkursi rezidba korena mreže novi zasadi voća rak korena zaštita mladih buljke za zelenišno

Biljke za zelenišno đubrenje u voćarstvu se gaje s ciljem: 1) Da stvaraju veliku biljnu masu koja, kada se zaore, obogati zemljište organskim tj. mineralnim materijama (dobijaju se razlaganjem org. materija), čime se stvaraju povoljniji uslovi za razvoj mikroorganizama (odgovornih za bolju ni lakšu ishranu voćaka hranivima iz zemljišta); 2) Zelenišno đubrenje povoljno deluje i na strukturu zemljišta, poboljšava toplotni ... Read More »

Malina zaštita od malinine muve i mušice

malina nudi malina rezidba đubrenje zasada maline miner malina zaštita folijarna malina sadnja maline folijarna prihrana

Malina zaštita – Malinina muva galica (Lasioptera rubi Heeg.). Ovo je opnokrilac i odrastao insekt je duga?ak 2mm. Prezimljava kao odrasla larva narandžaste boje u izdanku maline. Godišnje ima samo jednu generaciju. Odrasli isekti se javljaju od maja do avgusta. Ženke insekta buše izdanke maline i u njima prave zadebljanja (kvržice, guke, gale), usled ?ega se izdanci slabije razvijaju, a ... Read More »

Miner zmijolikih mina u jabučnjaku

navodnjavanje jabuka miner knip sadnice bolesti savetovanje rezidba voća nedostatak azota čađava krastavost

Miner zmijolikih mina (Lyonetia clerkella) – Ova šteto?ina ima 3-4 generacije godišnje. Prezimljava leptir u pukotinama kore. Leptiri po?inju sa letom pred cvetanje jabuke i polažu jaja ispod epidermisa na nali?ju lista tokom aprila i maja. Iz jaja se razvijaju gusenice koje se ubušuju u list i prave vijugave uske mine. Gusenice ovog minera se hrane palisadnim tkivom, stavaraju?i duge ... Read More »

NAVODNJAVANJE zasada maline uslov vrhunske proizvodnje

malina sadnja maline plodovi maline navodnjavanje zasada maline aminokiseline

NAVODNJAVANJE ZASADA MALINE- Poljoprivredni proizvođači u Topličkom okrugu sve više gaje malinu. U mestu Žuč nadomak Kuršumlije proizvođači maline povećavaju površine pod ovom kulturom. Savetima podstičemo ovu voćnu kulturu. Za dobar razvoj sadnica maline i visoke prinose odličnog kvaliteta plodova, neophodno je da tokom čitave vegetacije u zemljištu ima dovoljno vlage. Najkritičniji periodi sa izraženom potrebom za vodom su u ... Read More »