Sunday, 19 August, 2018
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo (page 45)

Voćarstvo

Trešnja propadanje stabala – podloga Magriva

rezidba trešnja kordija trešnja pucanje ploda vreme berbe

Trešnja propadanje stabala – U poslednjih 5-6 godina na teritoriji rasinskog okruga podignuto je više od sto hektara zasada trešnje. Visoka cena plodova ove voćne vrste u proteklom periodu nagnala je mnoge poljoprivrednike, pa i one koji to nisu, da posade „po koje“ stablo trešnje na svom imanju. Kako trešnja nije vrsta koja ima tradiciiju gajenja u formi zasada u ovom ... Read More »

Trešnja – izbor podloge je od velike važnosti

trešnja voće trešnja izbor trešnja zelena rezidba

Trešnja – izbor podloge. U proteklih nekoliko godina proizvodnja plodova trešnje doživljava pravi procvat. Sve više je poljoprivrednika koji se okreću proizvodnji ove voćne vrste, čak i onih koji se nisu bavili voćarstvom. Pre podizanja zasada trešnja treba imati na umu, da je pored sve veće ponude atraktivnih sorti, veoma proširen i izbor podloga prilagođenih različitim zemljišnim uslovima i primenjenoj ... Read More »

Bubrenje pupoljaka, mišje uši – vreme je zaštite

diferenciranje pupoljlak bubrenje pupoljaka

Bubrenje pupoljaka, mišje uši – U povoljnim klimatskim uslovima čađava krastavost ploda (Venturia inequalis) je najopasnije oboljenje jabuke, jer utiče na prinos i tržišnu vrednost plodova. Gljiva prezimljava na opalom lišću u voćnjaku. Vlaženjem opalog lišća u proleće, dolazi do oslobađanja prezimelih spora koje nošene vetrom dospevaju na list i cvet. U kapi vode kijaju i ostvaruju infekciju. Posle perioda ... Read More »

Zimsko prskanje – VREME JE za prskanje voćaka

zimsko prskanje potkornjaci jesenje plavo prskanje voćnjak starenje zimsko tretiranje rak korena jesenje prskanje

Zimsko prskanje voćaka – VREME JE – ima za cilj da smanji brojnost štetočina i bolesti koje su u odgovarajućim stadijumima, otpornim na niske temperature, prezimljavaju u krošnjama voćaka, na granama I pupoljcima. Izvodi se nakon izvršene rezidbe i iznošenja grana iz voćnjaka. Iako znamo da znate, podsećamo vas da prilikom rezidbe, odstranite sve oštećene grane kao i zaostale plodove koji ... Read More »

Sadni materijal i njegove kategorije

kalemljenje okuliranjem sadni materijal

Sadni materijal – Zbog boljih I kvalitetniji prinosa u voćarsko – vinogradarskoj proizvodnji naveli smo kategorije sadnog materijala na koje poljoprivredni proizvođači trebaju da obrate pažnju prilikom podizanja svojih zasada: 1) predosnovni; 2) osnovni; 3) sertifikovani; 4) standardni. Predosnovni sadni materijal jeste reprodukcioni materijal koji se proizvodi pod odgovornošću oplemenjivača ili njegovih zastupnika, služi za proizvodnju osnovnog sadnog materijala, a testiran ... Read More »

Koren voćke kao važan činilac za izbor vrste navodnjavanja

navodnjavanje kako nabavka nove opreme koren voćke

Koren voćke  – Dubina i građa korenovog sistema određuju u mnogome karakter sistema za navodnjavanje i režim navodnjavanja. Obično sistem za navodnjavanje treba postaviti u zoni reda i navodnjavati samo do konačne dubine korenovog sistema. Dubina korena utiče na najveće količine vode koje se mogu zadržati u rizosferi. Ako je dubina korena mala, malo vode se zadržava u rizosferi, pa je ... Read More »

Kovrdžavost lista breskve -zaštita zimi

kovrdžavost lista

Kovrdžavost lista breskve je najčešća bolest breskve i nektarine. Kada u vreme bubrenja pupoljaka breskve potraje toplo i kišovito vreme, znakovi bolesti mogu se pojaviti na gotovo svim listovima. Regeneracija ukovrdžanih listova iscrpljuje biljku, negativno utiče na formiranje cvetnih pupoljaka i slabije odrvenjavaju lastari. Takva stabla su podložna zimskom imrzavanju. Bolest se poznaje po ukovrdžanom lišću. Po završetku listanja pojedini ... Read More »

Đubrenje i uticaj na prinos kod kupine

vino od kupina sorta nega razmnožavanje kupine kupina čester đubrenje kupine

Đubrenje kupine – Savremeni zasadi kupine su visokointezivni i vrlo rodni, i zato ih treba redovno i obilno đubriti. Time se direktno utiče na rentabilnost proizvodnje, duži eksploatacioni period i obezbeđuje visok prinos i dobar kvalitet plodova. Količina i vrsta đubriva zavisi od plodnosti zemljišta, klimatskih uslova i meliorativnog đubrenja. Za đubrenje kupine koriste se organska i mineralna đubriva, a ... Read More »

Mašinska rezidba voćaka – rezultati ogleda

Mašinska rezidba voćaka – brojni su urađeni ogledi. Struka je odradila mnogo pokusa pa ćemo vam sada prikazati neke od pokušaja. Pitanje koje se postavilo pred izvođače strojne rezidbe je koji su to fiziološki momenti koji mogu utjecati na odluku o terminu izvo?enja rezidbe: – Koji je to ključan trenutak koji će utjecati na maksimalnu diferencijaciju za dogodine? – Koji je ... Read More »

Mašinska rezidba voćaka – treći deo

obrada zemljišta voćnjak dobre - voćnjaci biostimulatori

Mašinska rezidba voćaka – kao i svaka tehnička mera ima svoje dobre i loše strane. Navedene su u sledećem tekstu. Prednosti strojne rezidbe su što se tiće uštede u radnim satima drugorazredne. Tehnološke i fiziološke prednosti su one koje donose prevagu u odluci ZA strojnu rezidbu. Pa evo nekih: – Strojnom rezidbom uspijevamo u fiziološki optimalnom vremenu odraditi rezidbu. Problematika ... Read More »