Tuesday, 13 November, 2018
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo (page 43)

Voćarstvo

Lična zaštitna sredstva pri upotrebi pesticida

pesticid herbicidi fitotoksičnost pesticidi

Li?na zaštitna sredstva – U savremenim uslovima poljoprivredna proizvodnja zahteva primenu pesticida u cilju suzbijanja štetnih organizama. Po?injemo sa zaštitom bilja ali istovremeno je potrebno obratiti pažnju i na zaštitu ljudi pri upotrebi pesticida. Pesticidi su proizvodi hemijskog ili biološkog porekla koji su namenjeni zaštiti biljaka od korova, bolesti, insekata, grinja i drugih štetnih organizama. Pesticidi su otrovni, ali pravilnom ... Read More »

Pregled štetočina u voćnjaku tokom zime

zimsko prskanje potkornjaci jesenje plavo prskanje voćnjak starenje zimsko tretiranje rak korena jesenje prskanje pregled štetočina plavo prskanje podmladjivanje starijih

Pregled štetočina u voćnjaku tokom zime – METODE PREGLEDA ŠTETOčINA U ZIMSKOM PERIODU U voćnjacima I VINOGRADIMA. U svakom voćnjaku potrebno je utvrditi prisutnost štetnika. Iznenadne štete ili nepotrebna tretiranja se mogu izbeći. Potrebno je utvrditi prvenstveno sprečiti samo punim poznavanjem stanja u voćnjaku ili vinogradu. Na temelju rezultata pregleda moguća je signalizacija o potrebi suzbijanja pojedinih štetnika zimskim ili ... Read More »

Mikotoksini u voću i preventivne mere zaštite voća

novi zasadi malina mikotoksini

Mikotoksini u voću i preventivne mere protiv njihove pojave – Mikotoksini su sekundarni metaboliti gljiva koji su toksični za čoveka i životinje. Opasni su zbog visoke toksičnosti u malim koli?inama, kao i zbog odsustva naizgled nekog upozorenja koje se može primetiti prilikom uzimanja hrane. Kontaminacija MT poznata od pre 2.000 godina, ali su bolesti povezane sa delovanjem MT tek 1950-60-tih. ... Read More »

Obrada zemljišta u voćnjaku ima veliki značaj

medjukultura obrada zemljišta voćnjak dobre - voćnjaci biostimulatori

Obrada zemljišta u voćnjaku – održavanje zemljišta u voćnjaku ima za cilj stvaranje optimalnih uslova za razvoj korenovog sistema. Obradom zemljišta u datim agroekološkim uslovima se uspostavlja povoljan vodni, vazdušni i toplotni režim kako bi se mnogi procesi u zemljištu nesmetano odvijali.Koji će se način održavanja zemljišta primeniti u datim agroekološkim uslovima, zavisi od niza faktora: od količine padavina, nagiba terena, ... Read More »

Glodari su pretnja mladim voćkama i lucerki

glodari prete

Glodari prete mladim izniklim biljkama lucerke i mladim voćkama. Voćnjaci, posebno mladi voćnjaci i rasadnici voća su osetljivi na štete od glodara. Prema  tipu oštećenja možemo podeliti u više grupa: Oštećenje korena i kore ispod površine. Oštećenja ovog dela voćke su u vidu prstenovanja i guljenja kore korena. Ovakva stabla u proleće prolistaju ali imaju sitno lišće i često dolazi do ... Read More »

Zimsko tretiranje koštičavih voćaka bakarnim preparatima

zimsko prskanje potkornjaci jesenje plavo prskanje voćnjak starenje zimsko tretiranje rak korena jesenje prskanje pregled štetočina plavo prskanje podmladjivanje starijih

Zimsko tretiranje – Zimsko prskanje voća se obavlja pošto se izvrši rezidba i mehanički poslovi u voćnjacima. Zimsko tretiranje voćaka je značajna i obavezna mera u proizvodnji voća. Izvodi se u vreme mirovanja vegetacije. Najbolji rezultati u suzbijanju štetnih organizama se postižu kada se tretiranje obavi u drugoj polovini februara i početkom marta. Koštičavo voće, malinu i kupinu treba tretirati nešto ranije, ... Read More »

Savetovanje voćara u Novom Sadu – načini gajenja voća

nevreme srbija izvoz gorka radovi đubrivo savetovanje voćara jabuke njihovo čuvanje jabuke u svetu jabuka rano

Savetovanje voćara – U Novom Sadu je održano savetovanje voćara koje je posetilo više od 600 zainteresovanih. Na jednom mestu nova znanja, saveti za postizanje boljih rezultata u gajenju voća, uvođenje trešnje u intenzivni sistem gajenja,  mnoštvo kompanija sa svojim proizvodima za voćare.  Prvo predavanje je održao prof. dr Zoran Keserović o isplativosti gajenja trešanja. Sorte Kordia, Regina, Svit hart ... Read More »

Pink ledi – jabuka za uživanje & Delta Agrar

pink ledi delta agrar

Pink Lady® – dama među jabukama,Delta Agrar. Na većem delu površine ploda razvijeno je roze rumenilo. Meso je čvrsto, hrskavo i sočno. Ukus je blag, ne napadan, medeno sladak – često stoji u opisu. Odlična je desertna jabuka, no vrlo dobra i za voćne salate, kuvanje i pečenje. Ukus se značajno poboljšava posle kraćeg čuvanja. Obično se koristi za potrošnju ... Read More »

Rezidba stone plave šljive tokom zimskog perioda

berba šljive cijano-vodonična šljivin smotavac šljiva sadnja sadnica

Rezidba stone plave šljive. U zemljama napredne proizvodnje evropske plave šljive naj?eš?i sistemi gajenja su usko vreteno (3-4 x 1,3-1,8 m gustina sadnje), standardno vreteno (3,5-4 x 1,5-2 m) i široko vreteno (4 x 2-2,5 m). Gaje se sorte umerene bujnosti uz primenu odre?enih zahvata u rezidbi na poluskeletima i nosa?ima rodnog drveta tokom formiranja krune koji smanjuju bujnost i ... Read More »

Formiranje krune, njene vrste kod višnje

prihrana višnje rezidba voćaka višnje trešnja višnja formiranje rezidba višnja zelena rezidba ospičavost lišća formiranje krune meliorativno đubrenje

Formiranje krune, Kod slabo bujnih sorti višnje na sopstvenom korenu (kao što je oblačinska višnja) najčešće se primenjuje modifikovana piramidalna kruna malih dimenzija. U prvoj godini u fazi bubrenja pupoljaka višnje treba precizno prekratiti posađene sadnice na visinu od 120 centimetara, neposredno iznad predviđenog pupoljka iz kojeg razvijeni mladar treba da bude produžnica debla. Formiranje krune, njene vrste kod višnje Kada ... Read More »