Saturday, 21 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo (page 43)

Voćarstvo

Hemijska zaštita voćnjaka efikasnost i bezbednost

Hemijska zaštita vo?njaka – Mehanizovana hemijska zaštita višegodišnjih zasada je kompleksna i zahtevna mera koja se obavlja više puta u toku godine kod vo?nih vrsta, zavisno od klimatskih uslova, položaja i lokacije terena, sorte, uzgojnog oblika i starosti zasada. Ve?i vo?ni zasadi se najefikasnije štite koriš?enjem vu?enih traktorskih orošiva?a, a srednji zasadi nošenim orošiva?ima zapremine rezervoara 200-500 l.  Zbog višestrukog ... Read More »

Godži bobice – izvor zdravlja i ekonomske dobiti

Godži je poreklom sa Tibeta, smatra se svetom biljkom koja se koristi više od 6000 godina. Vekovima se koristi u tradicionalnoj medicini za održavanje dobrog zdravlja i energije,  a posebno za popravljanje vida. Raste kao žbunasto drvo i može narasti 2-3 metra. Plodovi su so?ni, narandžastocrvene boje, duguljastog oblika, 1-2 cm dužine, a bobice sadrže i do 60 sitnih semenki ... Read More »

Biljke za zelenišno đubrenje u voćnjaku

Biljke za zelenišno ?ubrenje u vo?arstvu se gaje s ciljem: 1) Da stvaraju veliku biljnu masu koja, kada se zaore, obogati zemljište organskim tj. mineralnim materijama (dobijaju se razlaganjem org. materija), ?ime se stvaraju povoljniji uslovi za razvoj mikroorganizama (odgovornih za bolju ni lakšu ishranu vo?aka hranivima iz zemljišta); 2) Zelenišno ?ubrenje povoljno deluje i na strukturu zemljišta, poboljšava toplotni ... Read More »

Malina zaštita od malinine muve i mušice

malina nudi malina rezidba maline miner malina zaštita folijarna

Malina zaštita – Malinina muva galica (Lasioptera rubi Heeg.). Ovo je opnokrilac i odrastao insekt je duga?ak 2mm. Prezimljava kao odrasla larva narandžaste boje u izdanku maline. Godišnje ima samo jednu generaciju. Odrasli isekti se javljaju od maja do avgusta. Ženke insekta buše izdanke maline i u njima prave zadebljanja (kvržice, guke, gale), usled ?ega se izdanci slabije razvijaju, a ... Read More »

Marela hibrid kombinuje osobine trešnje i višnje

Marela hibrid,  trešnje i višnje, (S. Avium h S. Vulgars),  te ima osobine  i trešnje i višnje. Neki je ubrajaju u višnju, dok je drugi opisuju kao posebnu vrstu. Po habitusu plod više li?i na trešnju,[/checklist] ali je aroma višnjina, tako je kvalitetniji i od jedne i od druge, te je vrlo cenjen za potrošnju u svežem stanju, kao stono  ... Read More »

Miner zmijolikih mina u jabučnjaku

miner knip sadnice bolesti savetovanje

Miner zmijolikih mina (Lyonetia clerkella) – Ova šteto?ina ima 3-4 generacije godišnje. Prezimljava leptir u pukotinama kore. Leptiri po?inju sa letom pred cvetanje jabuke i polažu jaja ispod epidermisa na nali?ju lista tokom aprila i maja. Iz jaja se razvijaju gusenice koje se ubušuju u list i prave vijugave uske mine. Gusenice ovog minera se hrane palisadnim tkivom, stavaraju?i duge ... Read More »

Zaštita voćnjaka, useva nakon štete od grada

ipard stubaste jabuke zaštita voćnjaka jesenja sadnja savetovanje novi sad

Zaštita vo?njaka, useva – Nevreme pra?eno kišom, jakim vetrom i vrlo ?esto gradom, može na?initi   velike štete usevima.      Obaveštavamo proizvo?a?e da u roku od 24 ?asa je neophodno obaviti tretiranje preparatima na bazi bakra. Pored vidljivih direknih šteta  pojave mehani?kih ošte?enja koje grad izaziva, dolazi i do indireknih šteta a to su rane i ozlede koje nastaju od udara ... Read More »

NAVODNJAVANJE zasada maline uslov vrhunske proizvodnje

NAVODNJAVANJE ZASADA MALINE- Poljoprivredni proizvo?a?i u Topli?kom okrugu sve više gaje malinu. U mestu Žu? nadomak Kuršumlije proizvo?a?i maline pove?avaju površine pod ovom kulturom. Savetima podsti?emo ovu vo?nu kulturu. Za dobar razvoj sadnica maline i visoke prinose odli?nog kvaliteta plodova, neophodno je da tokom ?itave vegetacije u zemljištu ima dovoljno vlage. Najkriti?niji periodi sa izraženom potrebom za vodom su u ... Read More »

Kupina pravilno rastojanje u redovima

Kupina pravilno rastojanje . Koliko treba da bude rastojanje izme?u sadnica kupine? -Pri rastojanju 3×0,5 metara ve?i je broj rodnih izdanaka po jedinici površine, kao i rastere?enje korena, zatim bolja ishrana i snabdevanje izdanaka vodom, pravilan raspored i skoro uspravan položaj izdanaka u špaliru. Me?u vo?arima u našoj zemlji nema jedinstvenog stava koliko treba da bude rastojanje izme?u sadnica kupine? ... Read More »

Breskva kovrdžavost lista zabrinjava voćare

Breskva kovrdžavost lista   je jedna od najopasnijih bolesti breskve kod nas. Može naneti vrlo velike štete ako se breskva ne tretira fungicidima blagovremeno, a to je  kasno u jesen i rano s prole?a. Bolest se razvija na svim zeljastim delovima  liš?u, mladarima, cvetu i plodu. Breskva kovrdžavost lista zabrinjava vo?are Ova bolest ne dovodi do direktnog sušenja vo?ke ve? ... Read More »